Vi anpassar just nu arbetssätt och kundmöten för att värna om våra kunder och medarbetare. Läs mer här.
Hoppa till innehåll
Sverige
 
Pris (Utgångspris): 
1 750 000 kr
Månadsavgift: 5 389 kr/mån
Anmäl intresse
Läge+
Här förbereds en försäljning, så uppgifter som pris och visningsdatum kan saknas. Anmäl ditt intresse för att inte missa ny information eller uppdateringar.
Marianne Ky, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare
Marianne Ky
Fastighetsmäklare
Sammanfattning
Pris (Utgångspris): 
1 750 000 kr
Månadsavgift: 5 389 kr/mån
Anmäl intresse
Läge+
Här förbereds en försäljning, så uppgifter som pris och visningsdatum kan saknas. Anmäl ditt intresse för att inte missa ny information eller uppdateringar.
Marianne Ky, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare
Marianne Ky
Fastighetsmäklare

Patron Pehrs väg 28, Huddinge

  • Typ: Bostadsrättslägenhet
  • Rum: 2, varav 1 sovrum
  • Boarea: 60 kvm
  • Lägenhetsnummer: 108
  • Byggnadsår: 1989
  • Månadsavgift: 5 389 kr
  • Driftkostnad: ca 570 kr/mån
  • Upplåtelseform: Bostadsrätt
  • Våning: Nedre botten
  • Hiss: Ja

Med ett utmärkt läge intill Huddinge C finner ni denna fina lägenhet med uteplats!

Läge+
Här förbereds en försäljning, så uppgifter som pris och visningsdatum kan saknas. Anmäl ditt intresse för att inte missa ny information eller uppdateringar.
Läs mer

Fakta

Fakta om bostaden

Sammanfattning

Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 2, varav 1 sovrum
Boarea: 60 kvm
Lägenhetsnummer: 108
Pris (Utgångspris): 1 750 000 kr
Byggnadsår: 1989
Driftkostnad: ca 570 kr/mån
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Våning: Nedre botten
Hiss: Ja

Kommentar till boarean

Boareauppgift enligt: Bostadsrättsföreningen

Tomt/balkong/uteplats

Uteplats

Tv/Internetanslutning

Samtliga lägenheter har bredbandsuttag som vanligtvis är placerat vid insidan av lägenhetens ytterdörr.
Leverantör är Telenor.
Genom föreningens gruppavtal får medlemmarna bredbandsanslutning till internet och bredbandstelefoni till det förmånliga priset av 125 kr per månad. I avgiften ingår:

- Bredbandsuppkoppling till internet med hastigheten 100 Mbit ner och 100 Mbit upp.
- Anslutningsbox (router) med WiFi och fri service under abonnemanget.
- Bredbandstelefoni med fri flytt av existerande telefonnummer (samtalsavgifter tillkommer, se avsnittet ”Bredbandstelefoni” nedan).
- Reducerat pris för tilläggstjänster. För exempel på tilläggstjänster, se avsnittet. ”Tilläggstjänster” nedan.

Värme- och ventilationsanläggning

Fjärrvärme
Visa all fakta

Allmänt

Län: Stockholm
Kommun: Huddinge
Område: Centrala Huddinge

Andel i föreningen

Andel i föreningen: 100%
Andel av insats: 0,40005
Andel av månadsavgift: 0,8833
Pantsättning: Lägenheten är pantsatt
Pantsättningsavgift: 443 kr

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Trädgården ligger precis intill Huddinge Centrum. I Centrumet finns mängder av affärer och trevliga restauranger. Föreningen består av 205 lägenheter med byggår 1989.
Inom föreningens område finns välordnade lekplatser och grillmöjligheter.

Läs mer om förningen på deras egna hemsida: www.brftradgarden.se

Allmänt

Föreningens namn: Trädgården
Föreningsform: Bostadsrätt
Skattemässig status: Privatbostadsföretag (äkta)
Kommun: Huddinge

Renoveringsbeskrivning

Gjorda renoveringar: År 2019

-Under året har tillsyn skett av 112 lägenheter. Identifierade brister har åtgärdats till största delen under 2019. Fortsatt arbete med brister sker under kv. 1 år 2020. Tillsyn av resterande lägenheter kommer att ske efter sommaren 2020.
-Föreningen har genomfört en omfattande renovering och förnyelse av den ojämna gårdens (en av två gårdar) gemensamma gräsytor och uteplatser. Även markytor mellan gårdarna har renoverats. Den jämna gården renoverades tidigare år 2015.
-Installation av ett sjuttiotal säkerhetsdörrar enligt tidigare erbjudande till medlemmarna.
-Förbättring av fastighetens skalskydd genom utbyte och/eller förstärkning av ståldörrar till verksamhetsområden. Detta arbete fortsätter under kommande år.
-Utbyte av torkskåp i två tvättstugor. Alla tvättstugor har därmed utbytta torkskåp.
-Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) har genomfört en kontroll av föreningens tre skyddsrum. Efter åtgärder har föreningen erhållit intyg om godkänd kontroll

År 2018

-Ombyggnad av lokaler på 295 kvm till sju lägenheter med bostadsrätt. Byggnationen inleddes i februari och alla lägenheterna var färdigställda i oktober.
-Renovering av föreningslokal. Lokalen hyrs av medlemmar för större sammankomster.
-Renovering och isolering av tre portalöppningar i fastigheten.
-Installation av 8 st laddplatser för elbil med bidrag från Naturvårdsverket på 50%.
-Genomförande av energideklaration i enlighet med gällande lag.
-Ombyggnation av en av föreningens fem tvättstugor till en övernattningslägenhet.
-Upphandling av säkerhetsdörrar. Medlemmar har erhållit erbjudande att köpa en säkerhetsdörr med eller utan finansiering genom föreningen. Totalt kommer 73 dörrar installeras i början på 2019.
-Installation av fastighetsboxar som är monterade i alla entréer.
-Installation av tidningshållare som är monterade vid varje lägenhet.
-Inspektion och kontroll av samtliga skyddsrum enligt direktiv från MSB.

År 2017

-Fortsatt byte av dilatationsfogar (kallas även expansionsfog / rörelsefog). Under år 2016 bytes fogar till 50%. Arbetet fick avbrytas på grund av för låg utomhustemperatur. Arbetet fortsatte under våren 2017. Totalt byttes ca 1 500 meter fog.
-Varje lägenhet har egen ventilation (Ventex 200). Under våren genomfördes en OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) av samtliga lägenheter. Besiktningen är obligatorisk vart 3:e år. Inför denna besiktning -genomförde föreningen en kontroll av alla ventilationsaggregat och brister åtgärdades. OVK-besiktningen avslutades med att ett godkänt protokoll överlämnades till Huddinge kommun.
-Mätning av radon utfördes enligt Boverkets riktlinjer och mätresultat överlämnades till Huddinge kommun. Samtliga mätvärden låg under gränsvärdet.
-Förstärkningsbleck installerades i samtliga lägenheter i markplan för att försvåra inbrott.
-Kameror installerades i vissa soprum.

År 2016
-Renoveringen av hissar. Föreningens sista hissar har renoverats. Totalt har 20 st hissar renoverats sedan år 2012.
-Matavfall. Föreningen startar sortering av matavfall från och med 1 februari. Efter införandet av matsortering finns samtliga fraktioner för avfallssortering i föreningen.
-Uppsnyggning av namn och informationstavlorna i trapphusen.
-Nytt elektroniskt passersystem installerats. Arbetet startade i februari och avslutades i juli månad. Installationen omfattar 62 dörrar till entréer, tvättstugor, cykelrum och soprum. Systemet togs i drift 1 juni och alla lägenheter har tilldelats minst 3 st ”taggar”.
-I samband med införandet av nytt passersystem skedde genomgång av föreningens alla dörrar. Detta resulterade i att vissa dörrar fick gångjärn bytta, några dörrar byttes ut, dörrstängare justerades eller byttes ut, samt att visa nya dörröppnare installerats.
-Rörelsekänslig belysning installerades i samtliga soprum.
-Nytt staket parkering. Föreningen har 3 olika parkeringsområden. Ett av dessa områden fick ett nytt staket.
-Tvätt av tak. Samtliga tak över entréer, soprum och carport rengjordes.
-Beskärning av träd.
-Genom årens lopp har nästan alla hörnkanter på väggarna vid hissarna blivit skadade vid flyttar och transporter. Plåtvinklar har installerats för att snygga till trapphusen och hindra nya skador.
-Brandvarnare. Föreningen delade ut brandvarnare till alla lägenheter för 10 år sedan. Medlemmarna erbjuds gratis utbyte till ny brandvarnare med modern teknik.
-Byte av dilatationsfog, synonym expansionsfog. I dagligt tal ofta kallad rörelsefog eller dillfog, är den byggtekniska termen för en fog som tillåter viss rörlighet mellan två byggelement eller olika material. Föreningen har 6 huskroppar med ca 1 400 meter expansionsfogar. Samtliga fogar byts under hösten.
-Spolning av avlopp. Avloppen i samtliga lägenheter rengörs/spolas vilket förhindrar stopp och förlänger avloppsystemets livslängd. I arbetet ingår även alla stammar som spolas/rengörs ut till det kommunala avloppet. Motsvarande arbete genomfördes i juni 2011.

År 2015
-Renovering av hissar fortsätter. Under verksamhetsåret renoveras 4 st. hissar och totalt kvarstår 4 (av 20 st.) hissar att renovera.
-Gruppanslutningsavtal – Bredband start 2015-10-01. Föreningen träffar avtal med Bredbandsbolaget om gruppanslutning av alla lägenheter. 100/100 Mbits hastighet samt IP-telefoni om medlem önskar detta. Medlemmar som använder bredband betalar 175 kr per månad till föreningen.
-Gruppanslutningsavtal – FiberTV start 2016-05-01. Föreningen träffar avtal med Bredbandsbolaget om gruppanslutning av alla lägenheter. Fiber-TV ingår i den ordinarie årsavgiften.
-Omfattande renovering och förnyelse av jämna gårdens gemensamma grönytor och uteplatser.
-Nedsäkring av elcentraler. Föreningen har 11 st. centraler som kontrollerades om möjligheten att nedsäkra och därigenom minska den fasta elkostnaden. 5 st. centraler blir nedsäkrade.
-Uppsnyggning av föreningslokalens kök och installation av nytt ljudsystem i lokalen.
-Nytt felanmälningssystem införs. Det nya web-baserade systemet som ger medlemmar möjlighet att göra felanmälan dygnet om. Efter åtgärd återkopplas medlemmen med de åtgärder som vidtagits via mail eller SMS.
-Beskärning av träd.
-Linjemarkering på parkering har målats.
-Utbyte av föreningens resterande ljuspunkter till energisnål LED-teknik.

2014
-Fortsatt renovering av hissar
-Renovering av värmesystemet
-Utebelysningen har nu ersatts med LED-lampor
-Byte av staket vid entréer
-Målning av dörrar
-Rengöring av tak
-Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) har genomförts genom besök i alla lägenheter och andra utrymmen.

2013
-Renovering av hissar
-Upprustning av soprum
-Nytt återvinningsrum
-Nytt låssystem
-I två av föreningens tvättstugor har nytt torkskåp och mangel installerats
-Injustering av VVC (varmvattencirkulation)
-Föreningens samlingslokal har fått ett nytt kök, nya gardiner, nya tavlor och lite andra åtgärder för att öka trivseln i lokalen

2012
-Byte av kanal- och frånluftsfläktar och alla spjälmotorer i alla hissmaskinrum
-Lekplats upprustad
-OVK.

2011
-Besiktning av tak och åtgärd av fel/brister
-Ny belysning i samtliga trapphus - 305 lampor
-Byte av elstolpe för motorvärmare på föreningens samtliga parkeringsplatser
-Åtta nya tvättmaskiner och torktumlare har installerats
-Montering av nya glas och lister på takfönster
-Stamspolning av alla lägenheter
-Ombyggnation av 3 st El-centraler

2010
-Entréerna på den jämna (PPv 14-36) gården reparerades och målades

År 2009
-Entréerna i Trapphusen Patron Pehrs väg 23 - 33 reparerades och målades.
-Staketen längs p-platserna ersattes med nya.

2008
-Tagit bort och planterat nya buskar
-Entréerna i Trapphusen Patron Pehrs väg 13 - 21 reparerades och målades
-OVK-Besiktning
-Energideklaration
-Byte av beläggning på alla ventilationsluckor

Gemensamma utrymmen

I föreningen finns tillgång till 4 välutrustade tvättstugor med tillgång till tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, mangel och strykbräda (närmaste tvättstuga finns i port 30). Tvättstuga bokas genom ett datum/tid/cylinder-system med bokningstavla i respektive tvättstuga.

Brf Trädgården har dessutom en föreningslokal som du som är medlem i föreningen kan hyra för
större sammankomster.

Det finns källarförråd tillhörande lägenheterna. Källarförrådet finns precis intill lägenheten.

Parkering

Föreningen har 40 parkeringsplatser under tak (400kr/mån) och 79 övriga platser (300kr/mån).
Alla utom två P-platser har uttag för motorvärmare med tidur (2 timmars inkoppling vid valbar tid)

Föreningens ekonomi

Kommande avgiftsförändringar: Inga planerade avgiftsförändringar.

KAPITALTILLSKOTT:
Kapitaltillskott genomförs av bostadsrättshavarna för att betala av föreningens lån och sänka årsavgiften. Detta har möjliggjorts i föreningen under 2015 och 2016.
Styrelsen bestämmer hösten-16 om möjlighet även ska ges att göra frivilligt kapitaltillskott i januari 2017. Om tillräckligt intresse finns kommer man troligen besluta om detta även för kommande år.

Övrigt

BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden.

I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Ekonomi

Pris (Utgångspris)

1 750 000 kr

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift: 1 108 kr
Överlåtelseavgift betalas av: säljare

Månadsavgift

5 389 kr
I avgiften ingår värme, vatten och kabel-tv

Driftkostnader

ca 570 kr/mån

Fördelas enligt följande

El: 370 kr
Försäkring: 200 kr

Energideklaration

Status: Energideklaration är utförd
Energiklass: EE

Alla bilder

Planritningar

Karta & område

Patron Pehrs väg 28, Huddinge

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.

Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.

Överstiger era sammanlagda årsinkomster kronor före skatt? Svaret påverkar amorteringarna.
Återställ alla värden
Visa mer

Ränta

Amortering

Driftkostnad per månad

Driftkostnad/mån

Boendekostnad per månad

Ränta +  kr
Driftkostnad +  kr
Månadsavgift + 5389 kr
Skattereduktion  kr
Summa
ca  kr
Amortering
+  kr
Inkl amortering
ca  kr

Beräkningen är generell och utgår från 75 procents belåning vid nuvarande räntenivå. Vid manuella justeringar i fälten utgår beräkningen från simulerad belåning och kostnader, Finansinspektionens amorteringskrav på minsta amortering går dock ej att simulera bort.

Uppgifterna om bostadens kostnader är inte alltid fullständiga och kostnader kan därmed tillkomma, läs mer om exempelvis driftkostnad, pantbrev och lagfart och bolåneräntor.

Innan du köper den aktuella bostaden bör du kontakta mäklaren för en fullständig beräkning av din boendekostnad.

Visa all ekonomi

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy