Hoppa till innehåll
Vi anpassar just nu arbetssätt och kundmöten för att värna om våra kunder och medarbetare. Läs mer här.
Sverige

Om Svensk Fastighetsförmedling

Redan när Eric H Lundgren grundade Svensk Fastighetsförmedling 1937 hade han visionen klar - en rikstäckande mäklarkedja med de allra bästa mäklarna.

Koll på läget - igår, idag och imorgon

Från 30-talets svenska folkhem, genom trångboddhet, industrialisering och bostadskris, fram till vår tids digitaliserade bostadsaffär har vi växt till ett av landets största mäklarföretag. Idag är vi 1200 medarbetare över hela Sverige och i Spanien som årligen förmedlar omkring 30 000 bostäder, nyproduktionsprojekt, skogs- och lantbruksfastigheter samt kommersiella rörelser till ett värde av omkring 60 miljarder kronor. Även om förutsättningar ser betydligt annorlunda ut idag jämfört med på 30-talet så är ambitionen densamma, att hjälpa kunderna till riktigt bra fastighetsaffärer.

Vår affärsidé

Svensk Fastighetsförmedling erbjuder den för kunden mest attraktiva och lokalt anpassade mäklartjänsten, baserad på de behov som uppstår i kundens olika livssituationer. Vår kedja består av samverkande experter på det lokala boendet. Vi drivs av nytänkande, engagemang, omtanke och affärsmässighet.

Vår vision

Svensk Fastighetsförmedling ska vara det självklara valet i alla lägen för de som ska köpa eller sälja en bostad.

Vi ska bidra till en hållbar utveckling genom att:

  • Bedriva en verksamhet som kännetecknas av en hållbar resursoptimering.
  • Hushålla med såväl pengar som miljö och i möjligaste mån undvika ämnen och material som är skadliga för människor och vår omgivning.
  • Beakta kort- och långsiktiga hållbarhetskonsekvenser vid investeringsbeslut och leverantörsval.
  • Utveckla hållbara relationer med leverantörer och aktivt ställa krav gällande arbetsrätt, miljöfrågor och god affärssed.
  • Värna om mångfald, jämställdhet och kompetensutveckling för medarbetare samt säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö som präglas av respekt och förtroende.
  • Vara en engagerad samhällsaktör och aktiv kunskapsspridare i branschen.