Hoppa till innehåll

Köpa kommersiell fastighet – en investering för framtiden

Fastigheter är en viktig del av framtidens urbana samhälle. Som fastighetsägare bidrar du till denna utveckling genom att forma miljöer för folk att vistas i. För oavsett om du köper en fastighet med lokaler för företag, eller om du köper en hyresfastighet, så är det miljöer där människor bor eller arbetar – och därför vistas i en stor del av sina liv.

Att köpa kommersiella fastigheter med oss

 
Oavsett om du aldrig tidigare ägt en kommersiell fastighet eller om du vill utöka ditt bestånd, så finns det många faktorer att ta ställning till vid köp av en fastighet. Vi på Svensk Fastighetsförmedling står redo med allt du behöver för att genomföra ett smidigt fastighetsköp.
 

Mäklare med kommersiell kompetens

Vi har mäklare som är specialiserade inom just kommersiella fastigheter. Så när du köper kommersiella fastigheter genom oss kan du förlita dig på att din mäklare förstår din affär och kan hantera eventuella utmaningar.

Hjälp att hitta rätt fastighet

Det är mycket som ska stämma för att man ska hitta en passande fastighet. Och det är långt ifrån alla objekt som läggs ut till öppen försäljning. Därav kan vi också åta oss att aktivt leta efter fastigheter och bevaka marknaden åt dig.

Konsultation

Av erfarenhet vet vi att det kan dyka upp frågor och funderingar kring alla viktiga moment och handlingar i samband med ett fastighetsköp. Därför kan vi också bidra med råd och analyser kring möjliga upplägg för ett framgångsrikt och tryggt förvärv.

Köpa fastighet – hur går det till?

 
När du ska köpa en kommersiell fastighet kan det vara bra att känna processen. Nedan beskriver vi steg för steg hur ett köp kan gå till.
 
01.

Kravlista

När du söker efter en passande fastighet är det bra att skapa en lista på de krav och önskemål du har. Det gör det enklare för dig att få överblick över dina prioriteringar och din budget.

02.

Finansiering

Gör en kalkyl för att få en uppskattning på vilken budget du har att röra dig med. Om investeringen ska göras med ett lån från banken är det bra att involvera dem tidigt i processen. Det ger dig möjligheten att bygga en relation till banken och förstå hur de resonerar.

03.

Hitta fastighet

Det är långt ifrån alla fastigheter som läggs ut öppet till försäljning. Många säljare önskar att ha sina objekt dolda, vilket gör att det kan vara bra att ta kontakt med mäklare inom kommersiella fastigheter och meddela vad du söker efter.

 
04.

Anbud

När du sedan hittat en passande fastighet så lämnas ett anbud på objektet.

05.

Köpehandlingar

När alla avstämningar är klara och alla parter är överens om att upplägget blir en lyckad affär, upprättas alla köpehandlingar mellan köpare och säljare.

06.

Tillträde

Den sista punkten i processen är att du får tillträde till fastigheten. På tillträdesdagen överlämnas nycklarna till dig och du är nu ägare av din nya fastighet.

Fastigheter du kan köpa

Få tips på möjliga fastighetsköp

Letar du efter en fastighet att köpa? Berätta om dina önskemål så kontaktar vi dig när vi har en fastighet som vi tror kan matcha dina önskemål.

Vägval vid köp av fastighet

Köpa hyresfastighet eller lokal

Fastigheter kan delas in i två kategorier. Den ena är hyresfastigheter med bostäder och den andra är kommersiella fastigheter med kontor, butiker, lager eller industri. Ett viktigt beslut blir därför om du ska köpa ett lägenhetshus eller en kommersiell fastighet.

Historiskt sett har hyresfastigheter varit en trygg investering på längre sikt och det är generellt sett lättare att hitta en passande hyresgäst till en bostad än till en lokal. För kommersiella fastigheter däremot är kontrakten generellt sätt längre än vad dem är för bostäder, men kunderna är också mycket färre vilket innebär en större risk att lokalen kan stå tom en längre tid.

Köpa fastighet via företag eller privat

När du valt fastighetstyp och hittat ett lämpligt objekt står du inför valet om du ska köpa fastigheten eller bolaget som äger fastigheten. En fördel med att köpa i ett bolag är att det då kan utföras en due diligence innan köpet för att kontrollera att ekonomin är i god ordning. En annan fördel är att du inte behöver betala den lagfartsavgift på 1,5 procent som annars tillkommer när fastigheten byter ägare.

Nackdelen med att köpa bolaget är att eventuella skatteskulder förs över på köparen vilket du slipper om du köper fastigheten. Köper du i bolag finns dessutom en risk att bli dubbelbeskattad om du tar ut vinsterna som utdelning vilket du inte behöver oroa dig för som fastighetsägare.

Köpa fastigheter – vanliga frågor och svar

Vad är kommersiella fastigheter?

Med kommersiella fastigheter menas bland annat hyresfastigheter, kontor, butik, lager-och industrifastigheter. Dina hyresgäster är antingen företag som hyr lokal till sin verksamhet eller privatpersoner som hyr en lägenhet.

Kan man köpa fastighet av kommunen?

Köp och försäljning av fastigheter ger upphov till många juridiska frågor, framför allt reglerna i jordabalken. När en kommun eller en region är en av parterna i en fastighetsaffär tillkommer även andra regler som man behöver ta hänsyn till. Det kan till exempel vara EU:s statsstödsregler och kommunalrättsliga bestämmelser.

Jag vill köpa fastighet, hur gör jag?

Ett bra första steg är att kontakta både en mäklare och din bank för att få råd och tips utifrån hur just din situation ser ut. Sedan kan du i de flesta fall utgå från processen ovan och göra upp en plan för din fastighetsaffär.

Får jag köpa fastighet för att hyra ut?

Ja det får du. Du behöver då bilda ett fastighetsbolag som sedan dina hyresgäster hyr från. Du behöver även se till att uppfylla alla regler och krav vad gäller för brand och andra myndighetskrav, men det är oftast inte något större problem.