Hoppa till innehåll
Vi anpassar just nu arbetssätt och kundmöten för att värna om våra kunder och medarbetare. Läs mer här.
Sverige
 
 
Högsta bud: 
5 500 000 kr
Pris: 6 500 000 kr
Anmäl intresse
Carolina Fallenius, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare
Carolina Fallenius
Reg. Fastighetsmäklare/ Butikschef Grebbestad/Strömstad
Leif Fourong, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
 
Leif Fourong
Fastighetsmäklare, Franchisetagare
Sammanfattning
Högsta bud: 
5 500 000 kr
Pris: 6 500 000 kr
Anmäl intresse
Carolina Fallenius, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare
Carolina Fallenius
Reg. Fastighetsmäklare/ Butikschef Grebbestad/Strömstad
Leif Fourong, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
 
Leif Fourong
Fastighetsmäklare, Franchisetagare

Bernhardinas väg 11, Grebbestad

  • Typ: Fritidshus, Ett plan
  • Rum: 6, varav 4 sovrum
  • Boarea: 169 kvm
  • Tomtarea: 3 081 kvm
  • Byggnadsår: 1974
  • Driftkostnad: 40 011 kr/år
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Modernt, renoverat, lyxigt och smakfullt fritidshus i Kämpersvik med närhet till havet!

Fakta

Fakta om bostaden

Sammanfattning

Typ: Fritidshus, Ett plan
Rum: 6, varav 4 sovrum, möjlighet till 5 sovrum
Boarea: 169 kvm
Tomtarea: 3 081 kvm
Utgångspris: 6 500 000 kr
Byggnadsår: 1974
Driftkostnad: 40 011 kr/år
Upplåtelseform: Äganderätt

Kommentar till boarean

Boareauppgift enligt: Lantmäteriet

Uppvärmning

Direktverkande el/ Modern kakelugn

Byggnadssätt

Vatten: Djupborrad brunn
Avlopp: Enskilt avlopp till sluten tank
Stomme: Trä
Fasad: Stående träpanel
Fönster: 2-glasfönster isoler
Takbeklädnad: Betongpannor
Markbeskaffning: Sten
Ventilation: Självdrag
Jordat/ojordat: Jordat
Murstock: Skorsten av plåt

Renoveringar

• Två nya friggerbodar har byggts, varav en är uppdelad i två med ett stort förråd och ett sovrum med dubbelsäng. Den andra, på kullen med fantastisk utsikt över Ejgdetjärnet, är möblerad som ett "sommarrum".
• Vi har byggt stora terrasser på både framsidan och baksidan av huset samt i samband med friggeboden uppe på kullen (se bilder). Totalt cirka 100 kvadratmeter terrasser.
• När vi köpte huset kopplades vattnet till en gammal brunn med dålig vattenkvalitet. Vi har kopplat bort brunnen och fått borrat vatten istället (60 meter ner på stenig mark).
• När vi köpte huset fanns det också en gammal handfat för vatten och dränering. Vi har också fått detta ersatt till ett nytt modernt handfat.
• Huset är målat både utanför (två gånger) och inuti.
• För fyra år sedan köpte vi en stor jacuzzi / bubbelpool, som står på terrassen framför huset. Båda pumparna för bubbelpoolen byttes ut förra året.
• Nya inre väggar har satts upp och dörren till terrassen på baksidan av huset har bytts ut.
• I slutet av 2017 / början av 2018 genomfördes en totalrenovering av hallen, köket, badrummet och WC-rummet. Samtidigt renoverades de två sovrummen från hallen med nya golv och fönster. Nytt kök, nytt badrum och nytt WC-rum samt en stor hall där en separat tvättavdelning inrättades med både tvättmaskin och torktumlare. Golv och väggar i badrummet och toaletten var sida vid sida med golvvärme. Hallen var också kaklat med golvvärme. Nya fönster installerades i badrummet, toaletten och i de nämnda två sovrummen. Paneler på utsidan av väggen ersattes i detta samband.
Visa all fakta

Tomt/balkong/uteplats

Terrass bra solförhållanden i söder, väster och öster.

Övriga byggnader

Gästhus, spabad

Parkering

2-3 platser

Allmänt

Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Område: Kämpersvik
Fastighetsbeteckning: TANUM TANUMS-EJGDE 2:37

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Tanum Tanums-Ejgde Ga:2 - VÄG
Rättigheter last: Officialservitut: Vattentäkt

Övrigt

EJGDETJÄRNET
Kämpersvik
Ejgdetjärnet är ett populärt besöksmål med mycket djur- och naturupplevelser. Runt tjärnet finns en fin vandringsled med många mysiga avstickare. Ta en promenad och njut av lugnet, skogen, vattnet och alla fantastiska djur runt hela sjön!

FRILUFTSLIV
Området kring Ejdetjärnet är ett populärt utflyktsmål och sedan våtmarksprojektet genomförande har antalet besökare ökat ytterligare. Under kalla vintrar kan man nyttja det frusna vattnet för skridskoåkning och när snön lägger sig är det populärt att ta sig runt med längdskidor.

TJÄRNET SOM FÖRSVANN
Som så många andra sjöar och våtmarker i Sveriges jordbruksbygder sänktes och avvattnades Ejgdetjärnet i omgångar under 1800- och 1900-talen. När området dikades ut ändrades dess karaktär drastiskt. Vattenspegeln försvann och den forna våtmarken blev till åkrar och öppna betesmarker.

MYLLRANDE VÅTMARK
Våtmarker fungerar som en fälla för näringsämnen, som annars skulle rinna ut i havet och orsaka övergödning. Därför pågår sedan 2006 ett restaureringsprojekt som syftar till att återskapa den forna våtmarken Ejgdetjärnet. Som ett led i projektet har en dämningsvall anlagts, så nu ståtar området åter med en fin vattenspegel! Vissa delar har också grävts djupare vilket gör att vattnet stannar kvar längre, vilket i sin tur leder till att mer näringsämnen kan tas upp innan vattnet rinner vidare.

FÅGELELDORADO
Restaureringen av våtmarken gynnar häckande och rastande fågelarter som simänder, vadare och gäss. Fram till 2012 har hela 149 fågelarter observerats vid Ejgdetjärnet. Områdets variation medflacka stränder och grundområden är fina miljöer för simänder och vadare som är ute efter mat. Några arter är helt beroende av våtmarksmiljön för sin existens. Det kan exempelvis vara smådopping, skedand, snatterand och brun kärrhök.

ÖPPET...
Fram till 1990-talet brukades markerna kring tjärnet. Därefter upphörde betet och åkerbruket med sedan några år tillbaka betar nötkreatur åter i områdets delar. Nötkreaturens betande bevarar det öppna landskapet och ser till att stränderna inte växer igen.

... OCH SLUTET
I områdets övre del har stora delar av de tidigare åker- och betesmarkerna vuxit igen och domineras idag av fuktig klibbalskog. En effekt av dämningen är att stroa mängder klibbal nu utgör död ved, vilket gynnar flera olika hackspettarter. Med lite tur kan du få syn på gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett och tretåig hackspett.

Vägbeskrivning
Kör väg 163, mellan Grebbestad och Fjällbacka tag av mot Kämpersvik. Nere i Kämpersvik vid havet följer du vägen mot nordväst ca 500 m. Där finns en parkering.

Vid start och mål för leden finns en mindre parkering samt picknickbord.


Kämpersviks historia
Kämpersvik är som kustsamhälle ovanligt ungt. Den tidigaste
uppgiften om bebyggelse här är från 1796. då det på en
lantmäterikarta markerades två byggnader. Huruvida det var
bostadshus eller bodar vet vi inte. Vid samma tidpunkt fanns
också ett sillsalteri i viken. För många av de bohuslänska
fiskelägena finns bosättningsuppgifter från mitten av 1600-
talet.
Enligt en muntlig tradition ska bönderna här i närheten redan
under 1600-talet hatt bryggor och bodar nere i Kämperöds vik.
Som på de flesta håll uppfördes den första bebyggelsen på
någon gårds obrukbara utmark. De två husmarkeringarna 1796
har 50 år senare vuxit till sex markeringar. Vid samma tid
fanns också ett litet tegelbruk.
Som en följd av stenbrytningen i Kämperödsbergen under
slutet av 1800-talet började det lilla samhället att växa på
allvar. Det som varit avgörande för Kämpersviks framväxt är
alltså stenindustrin - inte fisket. Kämpersvik blev snart också
utskeppningshamn för stenvaror till Danmark och Tyskland.
Under seklets början fanns i Kämpersvik flera affärer och t.o.m
en ölstuga. Stenindustrin gick ett bittert öde till mötes under
mellankrigstiden. Fraktskutorna låg inte längre på redden.
Stenbrotten var tysta. Försörjningsmöjligheterna på
landsbygden minskade och avbefolkningen ökade. Utvecklingen
är känd för alla och en var. Samma dystra kräftgång hamnade
alla kustsamhällena i.
I mitten på 1960-talet fanns det 3 affärer, Konsum, Maggies
och Joelssons, Huldas tobaksaffär, postkontor, Edlas pensionat,
telegraf, såg med fisklådefabrik, folkets hus med biograf samt
kiosk vid Joelssons affär. Till detta kom 2 st trålare - Midskär
och Verdandi samt 2 st lastbåtar - Sofia och Kullavik.
Nuvarande situation delar Kämpersvik med sina medsystrar vid
kusten. Öde och tyst på vintern, liv och rörelse de korta
sommarmånaderna. De gamla husen i samhällets kärna
är uppköpta av sommarfolket och urinnevånarna har dragit sig
ut mot utkanterna - om man kan tala om utkanter på den
smala strandremsa som Kämpersvik är. Man kan inte annat än
bli förvånad när man går den lilla gatan utmed hamnen och
tittar på husen. Ju längre ut man kommer desto mindre blir
tomterna. Husen ligger till slut så upptryckta mot berget att de
med nöd och näppe får plats. Bebyggelsen präglas av det
snickarglada sekelskiftet.
Husen är genomgående mycket stora och man kan ana ett visst
välstånd för många. Att Kämpersvik aldrig varit något riktigt
fiskeläge syns tydligt. Vid vattnet fanns bara några enstaka
sjöbodar. Men trots det har en vitmålad räktrålare och en
havskräftsfiskare sin hemmahamn här.

Kämpersvik är ett samhälle som i huvudsak lever upp under sommaren, men ännu finns några fiskebåtar kvar. Småbåtshamnen i Kämpersvik används flitigt av fritidsboende för förbindelse med de närliggande öarna. Hamnen ägs av fastighetsbolaget Lunneplan och har ett hundratal båtplatser.

Efter skylten "Här slutar allmän väg" hittar man hopptornet och badplatsen. Utflödet från Ejgdetjärnet nordöst om samhället har dämts upp och det gamla tjärnet har återskapats


Fakta om Grebbestad
Grebbestad var tidigt ett strandsittarsamhälle. Under 1800-talet ökade handel och sjöfart. Vid förra sekelskiftet hade den expanderande stenindustrin nått orten.

Redan i mitten av 1800-talet blev begreppet badgäster känt. Till Grebbestad sökte man sig av hälsoskäl. Här kunde man få lerbad, som sades bota det mesta. Grebbestadsleran och de handfasta baderskorna blev vida kända.

Grebbestad har blivit en av Sveriges mest restaurangtäta orter.

Grebbestad och Tanumshede har under 2000-talet "tävlat" om att vara kommunens största ort. De senaste åren har Grebbestad varit störst. Befolkningen i Grebbestad är nästan 1800 innevånare.

Grebbestads historia
Området kring Grebbestad har varit bebott sedan lång tid tillbaka. I nära anslutning till nuvarande Grebbestad finns många fornminnen, bl a gravfält från järnåldern på Greby och Gissleröd och vid Ulmekärr finns både en stenlabyrint och en fornborg. Mängden formlämningar antyder att det på platsen kan har funnits mer människor än i en jordbruksby, kanske har det också funnits en liten handelplats.

Norr om infarten till samhället ligger Greby Gravfält som är ett Bohusläns största forntida gravfält med cirka 200 anläggningar. De består av runda och ovala högar och stensättningar samt kraftiga resta stenar, både på högarna och separat. Gravfältet är till utformning och läge typiskt för Bohusläns äldre järnålder (500-800 e Kr), vilket också bekräftas av äldre undersökningar.

Labyrinten vid Ulmekärr, längs vägen till Havstenssund, är den bäst bevarade i Bohuslän. Den stenlagda labyrinten är av okänd ålder men troligen förhistorisk. Tidlös är lyckligtvis nyfikenheten och det är just den som lockar till att följa labyrintens gångar.

När Pehr Kalm i augusti 1742 besöker Grebbestad noterar han att Grebbestad :
"... är en by belägen i Tanum socken och ned vid stranden av saltsjön. Invånarna äro allesammans fiskare, hade varken åker eller äng utan måste genom fiskande förtjäna sig allt vad de hava av nöden; de må dock tämmligen väl."

Under början av 1800-talet ändrade Grebbestad karaktär från fiskeläge till ett mer mångsidigt samhälle när handel, fraktfart och hantverk började utvecklas. Utvecklingen började då "sillen gick till" i slutet av 1700-talet. Under 1800-talet utskeppades stora kvantiteter havre från Grebbestad. Konservindustrin växte fram och gav många arbetstillfällen. Kustfrakten blev allt mer betydande och i början av 1900-talet hade Grebbestad flera egna fraktskutor i hamnen. Vid sekelskiftet blomstrade verksamheterna i Grebbestad. Men när sillen började svika under sillperioden i slutet av 1800-talet och fraktfarten fick konkurrens av andra transportmedel vände utvecklingen.

Framgångarna för "Fjellbacka-ansjovis" sporrade givetvis andra konservfabrikörer att tillhandahålla kryddade inläggningar av skarpsill. Från Fjällbackas grannsamhälle Grebbestad rapporterade år 1887 landsfiskalen i Tanum till landshövdingen att konservfabrikören Edvard Nilsson installerat en ångmaskin om tre hästkrafter "för tillverkning och tillslutning av ansjoviskärl".
Här finns alltså ursprunget till den ansjovis vi känner under namnet Grebbestads Hummeransjovis. Konservtillverkningen i Grebbestad lades successivt ner under 1960-talet och början av 1970-talet. Numera, omdöpt till Grebbestad Ansjovis Original, tillverkas ansjovisen hos Abba i Kungshamn.

Redan på 1840-talet blev sommarvistelse i Grebbestad en del i den nationella "kallbadsrörelsen", som bl a bestod i lerinpackningar, tångbad och stärkande kallbad i havet. Idag är Grebbestad ett av de mest populära besöksmålen i Bohuslän.

Sydväst om Grebbestad ligger Otterön med stora skalgrusbankar som bidrar en artrik och ovnlig flora. Det var på Otterö Evert Taube i början av 1950-talet bodde då han bland annat skrev visorna "En solig morgon" och "Så länge skutan kan gå".


Namnet Grebbestad
Namnet Grebbestad betyder Grebys stad, där stad i det här fallet betyder båtplats, dvs båtplatsen vid gården Greby. Greby kommer av Grjotby, bildat av fornnordiska ordet för sten, stenig mark.

Grebbestad idag
Grebbestad är fortfarande ett levande fiskeläge. Vid fiskmottagningen i hamnen lämnar trålarna från Grebbestad och omgivande fiskelägen sina fångster: mest kräftor och räkor.

Längs samhällets huvudgata, Nedre Långgatan, finns idag det mesta - affärer, bank, restauranger och uteserveringar. En promenad längs Strandvägen och vidare in på Grebbestadsbryggan vid gästhamnen lockar sommartid med restauranger, skaldjurscaféer, boutiquer, presentaffärer och ett intensivt folkliv.

I Grebbestad finns Grebbestads folkhögskola med Västra Götalandsregionen som huvudman.

Grebbestad är ett levande kustsamhälle där mycket av den äldre bebyggelsen bevarats samtidigt som ett modernt och funktionellt samhälle för dagens behov utvecklats. Ett fint arv från äldre tider är den gamla bebyggelsen som ligger mellan nedre och övre Långgatorna.

Terrängen nordost om Grebbestad, mellan Grebbestad och Tanumshede, används för närrekreation och är rik på utflyktsmål med bland annat fornlämningsmiljöer. Här finns vandringsleder och motionsslingor i anslutning till idrottsplatsen Siljevi.

Nästan 1800 personer bor idag i Grebbestad.

Näringsliv i Grebbestad
Näringslivet i Grebbestad är inriktat på service och turistnäringens behov. Många av de bofasta pendlar till arbetsplatser i de närliggande orterna.

Största arbetsgivaren i Grebbestad, vid sidan av kommunen, är turistanläggningen TanumStrand söder om centrum.

Planer för Grebbestad
Den kraftigt ökande turistnäringen, med samhället i centrum, gör att kommunen planerar för en expansion i Grebbestad. Planerna redovisas i den Fördjupade översiktsplanen.

Offentlig service i Grebbestad
Grundskola F-6
Fritidshem
Förskola

Familjedaghem
Folkhögskola
Tärnegårdens äldreboende
Återvinningscentral vid Hamnplanen
Miljöstation vid Shell bensinstation
Post

Ekonomi

Utgångspris

6 500 000 kr

Driftkostnader

40 011 kr/år
Årlig elförbrukning: 15700 kWh/år
Antal i hushållet: 4

Fördelas enligt följande

El: 22 000 kr
Vatten och avlopp: 6 000 kr
Väg: 882 kr
Försäkring: 7 529 kr
Renhållning: 3 100 kr
Sotning: 500 kr

Utöver ovanstående eventuella driftskostnader tillkommer fastighetsavgift med belopp om 8 349 kr.

Taxering

Byggnad: 2 118 000 kr
Mark: 1 255 000 kr
Totalt: 3 373 000 kr
Taxeringsår: 2018
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Värdeår: 1974
Standardpoäng: 29
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Pantbrev

Det finns 10 st pantbrev uttaget om sammanlagt 2 650 000 kr.

Alla bilder

+ 74 Visa alla 80 bilder
 

Planritningar

Karta & område

Bernhardinas väg 11, Grebbestad

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.

Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.

Överstiger era sammanlagda årsinkomster kronor före skatt? Svaret påverkar amorteringarna.
Återställ alla värden
Visa mer

Ränta

Amortering

Driftkostnad per månad

Driftkostnad/mån

Boendekostnad per månad

Ränta +  kr
Driftkostnad +  kr
Fastighetsskatt/-avgift + 696 kr
Skattereduktion  kr
Summa
ca  kr
Amortering
+  kr
Inkl amortering
ca  kr

Beräkningen är generell och utgår från 75 procents belåning vid nuvarande räntenivå. Vid manuella justeringar i fälten utgår beräkningen från simulerad belåning och kostnader, Finansinspektionens amorteringskrav på minsta amortering går dock ej att simulera bort.

Uppgifterna om bostadens kostnader är inte alltid fullständiga och kostnader kan därmed tillkomma, läs mer om exempelvis driftkostnad, pantbrev och lagfart och bolåneräntor.

Innan du köper den aktuella bostaden bör du kontakta mäklaren för en fullständig beräkning av din boendekostnad.

Visa all ekonomi

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy