Hoppa till innehåll

Köpeskilling – vi förklarar

Begreppet köpeskilling är vanligt förekommande vid större affärer såsom för bostäder och fastigheter och återfinns ofta i juridiska avtal. Men vad betyder egentligen köpeskilling, vad händer om inteckningarna/pantbreven är högre än köpeskillingen och hur tar du reda på köpeskillingen för ett husköp? Det och mycket mer hittar du i vår guide.

Vad är köpeskilling?

Köpeskilling är den slutliga summan som säljare och köpare kommit överens om, alltså försäljningspriset. Vid bostadsköp ska köpeskillingen alltid stå med i köpekontraktet för att det ska vara juridiskt giltigt. Den behöver inte anges med ett exakt belopp, det räcker att grunderna för hur köpeskillingen ska beräknas framgår. Har inget annat avtalats, ska mäklarens ersättning enligt lag beräknas efter en viss procent på köpeskillingen – provision. Även handpenningen brukar beräknas efter köpeskillingen.

Pantbrev högre än köpeskilling

Om du ska låna pengar av banken för att förvärva fastigheten måste banken ha säkerhet för det utlånade beloppet. Det sker genom att inteckningar tas ut i fastigheten. Varje inteckning motsvaras av ett pantbrev som kan vara digitalt eller skriftligt. Det digitala pantbrevet lämnas över till banken som säkerhet för ditt bolån.

Eftersom det kostar pengar att ta ut inteckningar/pantbrev, är det en fördel om det finns tillräckligt med inteckningar/pantbrev för att de ska täcka den summa du ska låna av banken. Inteckningar på höga belopp är alltså bra och påverkar i sig inte köpeskillingen på fastigheten. Om inteckningarnas belopp är större än köpeskillingen, kan det innebära att säljarens lån överstiger köpeskillingen. Då måste man säkerställa att säljarens bank släpper panten även om banken inte får tillbaka hela det utlånade beloppet. Säljaren är skyldig att lämna över fastigheten obelånad på tillträdesdagen.

Vad innebär det att uppbära köpeskilling?

Att uppbära köpeskillingen innebär att man tar emot den, för egen räkning eller för annans räkning om man har en fullmakt. Om du är fullmaktshavare får du uppbära köpeskilling, men det innebär inte att du får köpeskillingen utan endast att du får ta emot den i fullmaktsgivarens ställe.

Ta reda på köpeskilling för fastighetsköp

Om du vill ha information om köpeskillingen för en fastighet, det vill säga vad den såldes för senast, kan du begära ett fastighetsregisterutdrag. Via lagfarten registreras nämligen uppgifter som köpeskilling i fastighetsregistrets inskrivningsdel tillsammans med övrig information om ägarförhållandena till fastigheten.

Köpeskilling och lånelöfte – hur hänger det ihop?

Inför att du ska köpa en bostad behöver du ha ett lånelöfte från en bank. Det fungerar som en trygghet för dig, säljaren och mäklaren och visar att långivaren gjort en bedömning av vad din ekonomi klarar och hur stor köpeskilling du har råd med.

Oavsett vilket lånelöfte du får kan du som högst beviljas ett bolån på 85 procent av köpeskillingen. De resterande 15 procenten måste du kunna finansiera själv med kontantinsatsen. Det innebär att du utifrån ditt lånelöfte vet hur stor köpeskilling du har råd med och hur långt du kan sträcka dig i en kommande budgivning.

Viktigt att komma ihåg är att ett lånelöfte inte är samma sak som att långivaren har godkänt finansieringen av bostaden du vill köpa. Innan du skriver på något köpekontrakt måste långivaren få göra en bedömning av bostadens skick, föreningens årsredovisning, storleken på köpeskillingen med mera, samt omvandla ditt lånelöfte till en låneansökan som också måste godkännas.