Hoppa till innehåll

Mäklar­arvode – så fungerar mäklarens ersättning

När du ska sälja din bostad lägger du affären i händerna på en mäklare och som ersättning betalar du mäklararvode. Vi förklarar vad det är som ingår och olika arvodesmodeller, och svarar på frågor om hur du deklarerar mäklararvode, vad som händer om du inte säljer och hur man gör med mäklararvodet i en bodelning.

Vad är mäklararvode?

Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har hen rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

Tre vanliga typer av mäklararvode är:

  • Provision. Mäklararvodet blir en viss procent av köpeskillingen.
  • Arvodestrappa. Mäklaren får en fast eller rörlig grundprovision och sedan sätts ett eller flera målpriser som mäklaren får en viss procent av om slutpriset överstiger.
  • Fast arvode. Ett fast belopp som bestämts i förväg och är oberoende av slutpriset.

Om ni inte avtalat vare sig arvodesmodell eller provisionssats har mäklaren rätt att begära provision med ett ”skäligt belopp”.

Vad ingår i mäklararvodet?

För att ha rätt till mäklararvode måste det finnas eller ha funnits ett mäklaruppdrag och det måste stämma överens med överlåtelsen. Mäklaren måste också ha anvisat köparen till säljaren, kunna bevisa att det lett till affär och få säljaren och köparen att skriva på ett bindande köpeavtal. Men att upprätta köpeavtal och sköta administrationen runt det är långt ifrån det enda du får när du betalar mäklararvode.

Bakom en lyckad affär, där du troligtvis får mer betalt än om du sålt själv, ligger mycket jobb. Till sin hjälp har mäklaren sin kunskap och olika tjänster, verktyg och marknadsföringskanaler. Vilka dessa är skiljer sig från mäklare till mäklare och baseras på vad hen anser är lämpligt för objektet. Mycket av mäklarens arbete sker dessutom utan att du märker det. Men du kan vara trygg i att din affär är i goda händer och att mäklaren finns där som stöd och vägledning genom hela affären.

Några vanliga moment som ofta ingår i mäklararvodet är:

  • Värdering. Mäklaren värderar din bostad med stöd av lokal prisstatistik, data kring den aktuella bostadsmarknaden och personliga erfarenhet.
  • Faktainsamling och viss marknadsföring av bostaden.
  • Visningar. Mäklaren gör förberedelserna inför och tar emot spekulanter under själva visningen.
  • Budgivning. Mäklaren för diskussioner med spekulanter och hanterar eventuella bud.
  • Kontraktskrivning. Mäklaren upprättar köpehandlingar och är med när köpekontraktet signeras. Mäklaren ska vara uppmärksam på eventuella frågor och särskilda överenskommelser som kan behöva regleras mellan parterna.
  • Tillträde. Mäklaren arrangerar mötet mellan köpare och säljare, ser till att köparen genomför slutbetalning och lämnar över nycklarna så att bostadsaffären slutförs.

Tips när du ska jämföra mäklararvoden 2021

Det är lätt hänt att bara titta på prislappen när du ska jämföra mäklararvoden. Något som blir missvisande då det inte säger något om vad du får för pengarna. Att sälja en fastighet är ett stort uppdrag och ofta är det viktigaste att processen blir smidig och utförs professionellt och tryggt.

I vår guide Så väljer du och anlitar du rätt mäklare kan du läsa mer om hur du bäst jämför mäklarfirmor och mäklare.

Betalar man mäklararvode om man inte säljer?

Om mäklaren inte får sålt din bostad brukar du kunna säga upp avtalet utan kostnader, men i vissa fall försäkrar sig mäklaren om en ersättning för de kostnader uppdraget inneburit, så kolla först vad som gäller i ditt förmedlingsuppdrag.

Om köparen eller du som säljer inte fullföljer ett bindande köp anses det vara ett kontraktsbrott och mäklaren har då rätt till arvode även om köpet skulle hävas. Om köpet är beroende av att vissa villkor uppfylls och köpeskillingen förhandlas ner innan köpet blir bindande kan det bli fråga om reducering av mäklararvodet.

Skulle du själv slutföra en affär med en köpare som du träffat genom mäklaren (under dennes uppdragstid) kan mäklaren fortfarande ha rätt till provision.

Är mäklararvodet avdragsgillt?

Mäklararvodet är avdragsgillt i deklarationen. Hur du deklarerar mäklararvodet beror på om du sålde med vinst eller förlust. Vid vinst får du dra av mäklararvodet från det du skattar, och vid förlust får du istället tillbaka mer på skatten – spara dina kvitton och fakturor från försäljningen. Oftast ingår hjälp att deklarera detta i mäklararvodet.

Hur du räknar ut vinsten eller förlusten hittar du i vår guide om vinstskatt för bostad.

Mäklararvode vid bodelning

I en bodelning brukar den kvarboende personen kräva den som flyttar ut på ersättning för kommande mäklararvode. Vid en bodelning delar man nämligen på giftorättsgodset eller samboegendomen, och om bostaden ingår där räknar man ut värdet genom att ta marknadsvärdet och dra bort latent kapitalvinstskatt (kostnader för inköp, försäljning och förbättring) och mäklararvode. Om man inte tar med de kostnader som den kvarboende får i framtiden kan uppdelningen bli ojämnt fördelad när den kvarboende eventuellt väljer att sälja bostaden längre fram.