Hoppa till innehåll
Vi anpassar just nu arbetssätt och kundmöten för att värna om våra kunder och medarbetare. Läs mer här.
Sverige

Vad är ett förmedlingsuppdrag?

För att mäklaren ska kunna arbeta med försäljningen av din bostad behöver ni skriva ett kontrakt, ett så kallat förmedlingsuppdrag. När det är påskrivet och klart är det dags att börja förbereda försäljningen.

Förmedlingsuppdraget reglerar mäklarens arvode

Ett förmedlingsuppdrag är ett avtal du skriver med mäklaren som ger mäklaren rätt till provision om din bostad säljs till en köpare som mäklaren har anvisat under avtalstiden. Oftast får mäklaren sitt arvode genom provision, det vill säga en viss procent av köpeskillingen. Provisionen varierar beroende på vilken sorts egendom det är som ska säljas, om det är en villa, bostadsrätt eller ett fritidshus.

Mäklararvodet betalas ut till mäklaren när du och den nya köparen har skrivit ett bindande köpekontrakt. Ett köpekontrakt måste vara juridiskt bindande för att mäklaren ska ha rätt till provision. Så länge ett köp av din bostad är "svävande" kan inte mäklaren hävda sin rätt till provision. Leder mäklarens arbete inte till försäljning utgår inte heller provision. Om köpeskillingen bedöms bli relativt låg brukar ett minimiarvode fastställas i avtalet. 

Skulle du själv, eller någon annan mäklare, föra slutförhandlingar och upprätta köpehandlingar kan mäklaren ändå ha rätt till sin provision om han under sin uppdragstid anvisat köparen och det finns ett orsakssamband mellan köpet och anvisningen.

Ett förmedlingsuppdrag brukar oftast löpa på tills vidare och du kan om du önskar avsluta det efter en uppsägningstid.

Förmedlingsuppdragets olika moment

I ett förmedlingsuppdrag ingår olika moment som mäklaren utför före och i samband med försäljningen och överlåtelsen av din bostad. I mäklarens uppdrag ingår alltid att kontrollera vem som äger bostaden liksom vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten. Även att upprätta en objektsbeskrivning. Andra moment som normalt ingår är:

Vad ingår inte i mäklarens förmedlingsuppdrag?

Mäklaren utför ingen besiktning av fastigheten och har ingen skyldighet att undersöka fastigheten närmare. Det är du som säljare som lämnar uppgifter om fastighetens storlek och skick. Mäklaren är dock skyldig att upplysa om sådana fel som hen känner till eller har anledning att misstänka.

Hämta namn och adress automatiskt

Vad är din bostad värd?

Vad heter du?
Hur når vi dig?
Var finns fastigheten?
Fel adress? Ändra uppgifter
Ta del av vår integritetspolicy

Något gick fel...

Ett ögonblick!

Tack, dina uppgifter är sparade!

Vi återkommer så fort vi kan för att boka ditt värderingsmöte.

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy