Hoppa till innehåll

Tillträde – när bostads­affären slutförs

Dagen för tillträde är en dag många ser fram emot. Köparen kan äntligen flytta in i sin nya bostad, och säljaren får lämna över ansvaret och gå vidare till sitt nya bostadsäventyr. Men vad händer egentligen på tillträdesdagen och vad ska du tänka på innan, vid och efter tillträdet för att allting ska flyta så smidigt som möjligt?

Vad betyder tillträde?

I rent juridisk mening övergår äganderätten till en ny bostad successivt, men det är vid tillträdet övergången fullbordas. Det är nämligen då köparen genomför slutbetalning av köpeskillingen samt får nycklarna till sin nya bostad och kan flytta in. För säljaren är det alltså snarare fråga om ett frånträde av bostaden, men att prata om det som tillträde är absolut vanligast.

Så går ett tillträde till

Tillträdet kan ta alltifrån 30 minuter upp till flera timmar. Den största delen av tiden går till att vänta på att köparens och säljarens banker ska genomföra de nödvändiga transaktionerna. Men förutom det ska även dokument gås igenom och nycklarna till den nya bostaden lämnas över.

1. Mäklaren kallar till möte. Inför tillträdet kommer mäklaren och parterna överens om en tidpunkt. Därefter skickar mäklaren ut en kallelse med uppgifter om tid och plats. För det mesta behöver du bara ta med dig din legitimation till mötet, men om du behöver ta med något annat kommer mäklaren att informera om detta i kallelsen.

2. Säljaren, köparen och mäklaren träffas. Oftast sker mötet på mäklarens kontor, eller i vissa fall hos köparens bank. Under mötet går ni igenom köpbeloppet och undertecknar en så kallad likvidavräkning, som visar hur mycket pengar som ska överföras och till vem. Den undertecknade likvidavräkningen skickas till köparens bank som då också blir meddelad att pengarna kan flyttas över.

3. Köparens bank flyttar över pengarna till säljarens bank för att lösa eventuella lån och om det blir pengar över överförs de till säljarens konto enligt likvidavräkningen.

4. Banken skickar kvitton på överföringen till mäklaren, som ger både köparen och säljaren respektive kvitto på transaktionen. På köparens kvitto framgår om banken har gjort några utlägg för till exempel fastighetsavgift, månadsavgift eller annat.

5. Undertecknande av köpebrev (gäller endast för tillträde till fastigheter). Är det en fastighet som byter ägare kommer ni att underteckna ett köpebrev. Köpebrevet använder köparen sedan för att göra en lagfartsansökan.

6. Nycklarna överlämnas. Nu övertar köparen både nycklarna och ansvaret.

Säljarens ansvar innan tillträde

Innan tillträdet är det säljaren som har ansvaret för boendets kostnader, till exempel avgifter och driftskostnader. Säljaren har också ansvar om något fel uppstår i bostaden, till exempel om felet beror på en olyckshändelse eller säljarens oaktsamhet. Därför är ett gott råd att stämma av med mäklaren om köparen av någon anledning skulle vilja ha tillgång till bostaden innan tillträdesdagen.

Flyttstädning inför tillträde

Innan tillträdet ska bostaden som regel vara tömd, liksom alla eventuella övriga utrymmen som förråd eller garage. Dessutom ska bostaden vara flyttstädad, om det inte står någonting annat i köpekontraktet. Inte bara för att det är trevligare att flytta in i en ren bostad, utan även för många tvister mellan köpare och säljare börjar med något så lättåtgärdat som dålig städning. Så se till att den blir ordentligt genomförd oavsett om du väljer att göra den själv eller anlitar en städfirma. Gå också igenom bostaden efter städningen och kontrollera att allting ser ut som det ska.

Tips! 
Om du vill förenkla tillträdet ytterligare kan du samla all information om din bostad i appen House:ID. När tillträdet sker kan du överföra den del av din profil som är kopplad till den aktuella bostaden - du behåller ditt konto och kan enkelt skapa en ny profil för ditt nya boende.  

Du kan till exempel addera uppgifter om olika element i bostaden - som när fasaden målades (och med vilken färgkod!), när energiglasen i fönstrena byttes och när diskmaskinen sattes in - information som guld värt för köparen! Slipp frågor och skapa en extra trygghet genom att digitalisera viktiga dokument, kvitton och garantier.  

Hur lång tid är normalt mellan kontraktsskrivning och tillträde till bostadsrätt eller hus?

En vanlig fråga är hur lång tid det brukar vara mellan att kontraktet skrivs och köparen får tillträde till bostaden. Det enklaste svaret är att det kan variera stort, med alltifrån någon månad och upp till ett år. Men ett vanligt tidsintervall är tre månader då detta är uppsägningstiden som brukar gälla för hyresrätter.