Hoppa till innehåll

Likvid­avräkning – så upprättas den

Dagen för tillträde är här och det är dags att slutföra den stora bostadsaffären. Det betyder bland annat att den sista betalningen ska genomföras. För att allt det ekonomiska ska bli helt rätt kommer mäklaren därför att upprätta en likvidavräkning. Men vad betyder likvidavräkning? Och är det någon skillnad mellan likvidavräkningen för en bostadsrätt eller en fastighet? I vår guide kan du läsa mer om likvidavräkning och få exempel på vad som brukar vara med i en sådan.

Vad är likvidavräkning?

Likvidavräkning betyder att köpare och säljare tillsammans med mäklaren stämmer av den slutgiltiga betalningen för bostaden. Det kanske låter konstigt, men det är sällan den köpeskilling som budgivningen slutade på och som skrevs in i köpekontraktet som betalas på tillträdesdagen. Så för att betalningen ska bli korrekt och för att köparens bank ska kunna överföra rätt summa till säljarens bank måste ni räkna in att handpenningen redan är betald, att säljaren kan ha betalat eventuella driftskostnader och avgifter eller se över om köparen ska överta något lån för bostaden.

Att upprätta en likvidavräkning

I de allra flesta fall har köparen betalat handpenning i samband med kontraktsskrivning. Det innebär alltså att en del av köpeskillingen är betalad redan innan tillträdet. Handpenningen är därför en sådan punkt som i de allra flesta bostadsaffärer finns med i likvidavräkningen. Vanligt är också att lån som ska lösas finns med i avräkningen, och om det är några räntekostnader som köparen tar över av säljaren. Dessutom finns några andra punkter som ofta ingår, men som kan skilja sig åt beroende på om affären gäller en bostadsrätt eller en fastighet. Likvidavräkningen brukar bestå av tre delar, en del för köparen, en del för säljaren och en gemensam del för båda parter.

Likvidavräkning för bostadsrätt

Tillträdet planeras ofta till ett års- eller månadsskifte, men om ni har valt en annan tidpunkt finns det vissa avgifter som köparen behöver betala tillbaka till säljaren. Är det en bostadsrätt som byter ägare vid en annan tidpunkt än ett månadsskifte, kommer köparen att behöva betala tillbaka månadsavgiften till säljaren då hen redan har betalat avgiften för den innevarande månaden. Detta kommer att framgå av likvidavräkningen.

Likvidavräkning för fastighet

För en fastighet är det istället betalningen av fastighetsavgiften som brukar behöva regleras i likvidavräkningen. Fastighetsavgiften betalas årsvis, och om en fastighet byter ägare vid en annan tidpunkt än ett årsskifte behöver köparen betala tillbaka så mycket av avgiften som det är kvar av året efter tillträdet.

Likvidavräkning – mall

På internet går det att hitta flera olika exempel på mallar för likvidavräkning, men du kan också ta hjälp av din mäklare på tillträdesdagen för att allting ska bli rätt. En typisk mall för en likvidavräkning brukar innehålla:

  • Köparens/köparnas namn, adress, personuppgifter och andel i köpet.
  • Säljarens/säljarnas namn, adress, personuppgifter och andel i köpet.
  • Information om överlåte seobjektet.
  • Den totala köpeskillingen, både bokstaverad och i siffror.
  • De summor som ska avräknas.
  • Datum och ort för när likvidavräkningen upprättades.
  • Parternas namnunderskrifter.

Likvidavräkning och köpebrev

När en fastighet byter ägare upprättas ett köpebrev vid tillträdet som ett kvitto på att hela köpeskillingen är betalad. Skillnaden mellan likvidavräkningen och köpebrevet är att likvidavräkningen är till för att banken ska veta exakt hur mycket som ska överföras mellan köpare och säljare. Vid en bostadsrättsaffär upprättas inget köpebrev, men det görs ändå en likvidavräkning för att banken ska kunna överföra rätt summa. För att köpare och säljare vid överlåtelsen av en bostadsrätt ska få bevis på att transaktionen är klar skickar banken ett kvitto när betalningen är genomförd.