Hoppa till innehåll

Taxerings­värde – vi reder ut

Äger du en fastighet eller funderar du på att köpa en har du sannolikt kommit i kontakt med begreppet taxeringsvärde. Men vad är taxeringsvärde, hur tar du reda på taxeringsvärdet för hus eller annan fastighet och vad är skillnaden på taxeringsvärde och marknadsvärde? Det och mycket mer ska vi hjälpa till att reda ut.

Vad är taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Hitta taxeringvärdet för ditt hus

Taxeringsvärdet på ditt hus kan du få fram om du loggar in på Skatteverkets Mina sidor. Du kan också göra en ny beräkning om du till exempel har gjort en större utbyggnad och vill se om ditt taxeringsvärde kommer att justeras.

Taxeringsvärde annans fastighet

Om du vill ta reda på taxeringsvärdet på någon annans fastighet behöver du veta fastighetsbeteckning och kommun. Därefter kan du söka fram informationen på Skatteverkets hemsida.

Så beräknas taxeringsvärdet

Det är Skatteverket som bestämmer taxeringsvärdet för alla fastigheter i Sverige. Vart tredje eller sjätte år tar de tillsammans med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare fram underlag för att räkna ut det korrekta taxeringsvärdet. Du kan få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på din fastighet eller om den är nybildad.

Taxeringsvärdet beräknas likadant utifrån alla olika typer av fastigheter vare sig det är en fastighet med bostadsrätter, en skogsfastighet eller en jordbruksfastighet. Tanken är att det ska motsvara 75 % av marknadsvärdet på fastigheten. Hur stort marknadsvärdet är avgörs av:

  • Riktvärde – beslutas utifrån det värdeområde som fastigheten ligger i. Ett värdeområde bestäms genom att man analyserar snittet på försäljningspriserna från de två senaste åren innan taxeringstillfället, samt yttre faktorer som buller från motorväg.
  • Tomtvärde – värdering av tomt utgår från en normaltomt i värdeområdet. Sedan påverkar individuella faktorer som storlek, närhet till vatten, vilken typ av bebyggelse du har på din tomt, samt om du har dricksvatten och wc-avlopp.
  • Byggnadsvärde – beräknas utifrån ett normhus i området. Därefter påverkar vilken typ av fastighet du har och i vilken standard som fastigheten är både utvändigt och invändigt, samt storleken på fastigheten.

Taxeringsvärde 2020

I september 2020 ska alla småhusägare deklarera sitt hus inför en ny taxeringsperiod med start 2021. Då kommer taxeringsvärdet räknas fram utifrån försäljningarna 2017–2019 i respektive värdeområde. Dessa försäljningar ligger sedan till grund för 2021 års småhustaxering.

Vad är skillnaden på taxeringsvärde för hus och fastighet?

Fastighetsvärdet består ofta av två värden – bebyggelsevärde (hus) och tomtvärde. Om ditt hus står på en ofri grund, det vill säga att tomten har en annan ägare, får du ett taxeringsvärde för huset och tomtägaren ett taxeringsvärde för tomten. En fastighet kan ha bara ett tomtvärde, men flera byggnadsvärden.

Skillnaden på taxeringsvärde och marknadsvärde

Taxeringsvärdet är alltså det samlade värdet för fastigheten, medan marknadsvärdet är priset du sannolikt betalar vid ett köp av samma fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara cirka 75 procent av det sannolika marknadsvärdet.

Ta reda på taxeringsvärdet på en äldre fastighet

Har du kanske ärvt en skogsfastighet som varit länge i familjen och du vill ta reda på dess taxeringsvärde. Då används året 1952 som en måttstock för att räkna ut taxeringsvärdet för äldre fastigheter. Du tar 150 procent av taxeringsvärdet för fastigheten fastställt 1952 och det blir dagens värde på fastigheten. Till exempel om fastigheten var värd 100 000 kr år 1952 är taxeringsvärdet idag 250 000 kr. Du kan ta hjälp av Riksarkivet för att få fram taxeringsvärdet för 1952.

Vanliga frågor och svar om taxeringsvärde

Vad betyder taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut.

Hur beräknas taxeringsvärdet?

Det genomsnittliga försäljningspriset av fastigheter i ett värdeområde, tillsammans med särskilda värdefaktorer på en fastighet blir det beräknade taxeringsvärdet.

Vad är taxeringsvärdet på mitt hus?

Du hittar det på Skatteverket hemsida om du loggar in på Mina sidor och klickar på Fastigheter och bostad.

Vad påverkar taxeringsvärdet?

Vilken typ av fastighet du har och i vilken standard som fastigheten är både utvändigt och invändigt (byggnadsvärde), området som fastigheten ligger i (riktvärde/värdeområde) och närheten till vatten, skog och trafikerad väg. Dessutom påverkar faktorer som avlopp och vattentillförsel (tomtvärde).