Hoppa till innehåll

Överbrygg­ningslån – lånet mellan köp och försäljning

Om du vill att ditt gamla boende ska finansiera ditt nya, men ännu inte hittat någon köpare kan ett överbryggningslån, så kallat brygglån, vara lösningen. Men vad kostar ett överbryggningslån och till vilken ränta? Hur det fungerar förklarar vi här.

Vad är ett överbryggningslån?

Ett överbryggningslån, eller brygglån som det också kallas, är ett tillfälligt lån som täcker köpeskillingen för din nya bostad och som du betalar tillbaka så fort du har sålt din gamla bostad. Lånet är en lösning för dig som har tänkt finansiera ditt nya boende med pengarna från försäljningen av din tidigare bostad, men som ännu inte har hittat någon köpare när du ska flytta in. I ditt överbryggningslån kan både kontantinsats på 15 % och handpenning på 10 % ingå, om du inte har tillgångar som täcker de utgifterna innan din gamla bostad blivit såld.

Hur fungerar överbryggningslån?

Överbryggningslån söker du hos den bank där du har ditt vanliga bolån. Har du planerat att flytta bolånet i samband med att du byter bostad ska du kontakta den nya banken när du ansöker om överbryggningslånet. Precis som för ett vanligt bolån handlar det ofta om stora summor eftersom lånet ska betala köp av bostad.

I övrigt skiljer sig ett överbryggningslån en del från ditt vanliga bolån. Löptiden är oftast inte längre än tre till sex månader, eftersom lånet bara ska användas just i glappet mellan att du flyttar in i din nya bostad och får din gamla bostad såld.

Brygglån – ränta och kostnad

Den korta löptiden gör att överbryggningslån brukar vara amorteringsfria. Så fort köparen har tillträtt din gamla bostad och betalat hela köpeskillingen löser du in hela lånet inklusive ränta. Räntan på brygglånet skiljer sig från bank till bank, då vissa erbjuder samma ränta för alla lånekunder, medan andra använder en individuell ränta.

Bankernas villkor vid ett överbryggningslån

Det finns en del villkor som måste uppfyllas för att du ska bli beviljad och få teckna ett överbryggningslån. Exakt vilka villkor som gäller kan variera mellan bankerna, men här är några generella:

  • Uppfyllt köp- och säljvillkoren. Överbryggningslånet betalas ut först när eventuella svävarvillkor i köpekontraktet uppfylls och gör att köpet går igenom. Detsamma gäller för eventuella svävarvillkor som gör att försäljningen går igenom.
  • Uppvisande av avtal. Överbryggningslånet beviljas bara om det finns underskrivna köpekontrakt och överlåtelseavtal för både den nya och gamla bostaden.
  • Affär förmedlad av mäklare. Många banker beviljar bara överbryggningslån om försäljningen och köpet förmedlats av mäklare.
  • Dubbel boendekostnad. Som vanligt när du ansöker om lån gör banken en bedömning av din ekonomi för att se om du har tillräcklig betalningsförmåga. Under perioden för överbryggningslånet kommer du bland annat att ha dubbla boendekostnader, något som du därför måste klara av att betala för att få lånet beviljat.
  • Ändrad tillträdesdag. Om tillträdesdagen för din gamla bostad ändras ska du meddela banken det, eftersom den styr när överbryggningslånet ska vara återbetalt.
  • Sänkt köpeskilling. Om köpeskillingen sänks behövs ett nytt köpekontrakt eller överlåtelseavtal som du måste lämna in till banken. Du behöver dock inte meddela din bank om köpeskillingen höjs.
  • Ingen försäljning. Meddela även banken om försäljningen inte blir av. Överbryggningslånet måste då betalas tillbaka direkt.

Hur skiljer sig överbryggningslån från bolån eller handpenningslån?

Visst kan det verka smidigt att teckna ett nytt bolån för det nya boendet. Men risken är att du sitter med två lån som båda har amorteringskrav och då får astronomiska månadskostnader. Med ett överbryggningslån slipper du amorteringen på åtminstone ett av lånen. 

Ett handpenningslån är tyvärr inte heller till mycket hjälp. Handpenningen är vanligtvis 10 procent av köpeskillingen och därför lånar bankerna inte ut lika höga belopp som för överbryggningslån. Och även om de gjorde det har handpenningslånen oftast högre ränta, vilket förstås är till din nackdel.

Dessutom fyller handpennings- och överbryggningslånen olika funktioner i köpet. Handpenningslånet tar du när handpenningen ska betalas i samband med att du skriver kontraktet, och betalar sedan tillbaka när du tillträder det nya boendet. Ett överbryggningslån hjälper dig däremot i ett senare skede när du ska tillträda ditt nya boende och väntar på att någon ska tillträda din tidigare bostad.

Vanliga frågor och svar om överbryggningslån

Vad kostar ett överbryggningslån?

Det är oftast amorteringsfritt och har en låg ränta på grund av den korta låneperioden (max 6 månader). Därav kostar ett överbryggningslån, så kallat brygglån, mindre än ett bolån.

Hur länge kan jag ha ett överbryggningslån?

Den vanligaste tiden du har ett överbryggningslån är mellan tre till sex månader. Lånet täcker glappet mellan köpet av din nya bostad och försäljningen av din tidigare bostad.

Kan man ha överbryggningslån utan köpekontrakt?

Nej. Överbryggningslånet beviljas bara om det finns underskrivna köpekontrakt och överlåtelseavtal för både den nya och gamla bostaden.