Hoppa till innehåll

Bolåneräntor – bra att veta om boräntor

Vad är bolåneränta? Ska du välja rörlig eller bunden ränta? Och vad innebär egentligen ränteavdraget? Det finns många frågor att ställa om boräntor. Här kan du hitta svaret på dem, och få smarta tips för när du ska förhandla om räntan för ditt bolån.

Det här är bolåneräntor

När du lånar pengar för att köpa ett hus eller en bostadsrätt betalar du en så kallad bolåneränta eller boränta. Räntan är hel enkelt den avgift du betalar till långivaren för att du under en tid får disponera långivarens pengar. Det absolut vanligaste är att boräntan löper för hela det lånade beloppet. Det betyder att du betalar ränta tills du har betalat tillbaka hela bolånet.

Så bestäms boräntorna på marknaden

Långivarna har friheten att själva sätta sina bolåneräntor. Utgångspunkten för dessa är dock Riksbankens styrränta. Långivarna anpassar därefter sina räntor utifrån styrräntan och utifrån hur stor konkurrensen på lånemarknaden är, för att kunna locka fler kunder. Det gör att det ofta finns mindre variationer mellan olika långivare, men det kan ändå innebära en stor skillnad i hur mycket du får betala på sikt.

Bunden eller rörlig ränta?

Du kan välja själv om du vill ha rörlig eller bunden ränta på ditt bostadslån. Det finns för- och nackdelar med båda modellerna. Vilket alternativ du väljer beror därför på vad som passar dig och din ekonomi bäst.

En variant kan också vara att dela upp ditt lån i flera delar, exempelvis en bunden del och en rörlig del. Du kan även dela upp lånet i olika bindningstider. En nackdel med att dela upp lånet i olika räntesatser och bindningstider är att det kan bli svårare att byta bank om du skulle vilja göra detta.

För- och nackdelar med bunden ränta

Du kan binda din boränta från ett år, ända upp till tio år. Under bindningstiden är räntan låst och kan inte ändras. Även om räntan är bunden har du rätt att lösa ditt lån i förtid. Konsekvensen blir att banken kan begära att du betalar en så kallad ränteskillnadsersättning. Ersättningen motsvarar den ränta du skulle ha betalat under bindningstiden och kan bli väldigt stor.

Även om en bunden ränta ofta blir dyrare i slutändan kan det ändå vara en fördel att du vet vad din månadskostnad blir. Med bunden ränta är du inte heller lika beroende av ränteläget. Detta eftersom din ränta under bindningstiden är bestämd till det du och din bank har avtalat om. Det betyder att du inte kommer att behöva betala en dyrare ränta om ränteläget skulle gå upp. En nackdel är att du inte heller får en billigare ränta om ränteläget istället skulle sjunka.

För- och nackdelar med rörlig ränta

Med rörlig ränta syftar man egentligen på en ränta som är bunden på tre månader. Att den ändå kallas rörlig beror på att det är en relativt kort tid i förhållande till hur lång perioden för ett bostadslån brukar vara.

Generellt sett brukar en rörlig ränta bli billigare över tid. Detta eftersom det är mycket svårt att förutse exakt när och hur länge du ska binda räntan. Om räntorna sjunker är det dock fördelaktigt att välja det här alternativet för att få en så låg ränta som möjligt. Med en rörlig ränta blir det även enklare att säga upp ditt lån, utan att du behöver betala ränteskillnad till banken. Dessutom kan du efter varje tremånadersperiod alltid välja att binda lånet.

En nackdel med rörlig ränta är att det blir svårare att beräkna månadskostnaden för ditt bostadslån. Det finns också en risk att dina räntekostnader fort kan bli högre om räntan stiger. Då är det bra om du har en buffert. Ett enkelt sätt att spara ihop till en sådan är att du varje månad sparar undan lika mycket som en högre räntekostnad motsvarar.

Du kan förhandla om lägre ränta för bolånet

Eftersom bankerna har möjlighet att själva styra över räntorna finns det också utrymme för dig som låntagare att förhandla om räntan på ditt bolån. När du förhandlar om räntan kan du utgå från bankernas listräntor. Dessa kan sägas vara bankernas utgångspris för ett bolån. Det finns några olika vägar till att sänka kostnaderna för ditt boende och du kan utnyttja dem var för sig eller tillsammans.

Jämför olika banker

Just eftersom långivarna kan styra över vilka räntor de sätter finns det banker som utnyttjar detta, bland annat för att locka nya kunder. Gå därför igenom vilka genomsnittsräntor olika banker har och ställ dessa mot varandra när du förhandlar om din boränta. Ett tips för dig som vill göra det enkelt - jämför bolåneräntor helt kostnadsfritt genom går bolånetjänst Ordna Bolån. Genom Ordna får du snabbt svar och bättre koll på dina alternativ.

Pruta med hjälp av snitträntan

Sedan 1 juni 2015 måste alla långivare redovisa en så kallade snittränta. Det är en siffra som visar vad bankens bolånekunder betalar för ränta i snitt för olika löptider. Ofta ligger snittränta under listräntan och om den ränta du blir erbjuden ligger över snitträntan kan du med det som utgångspunkt ifrågasätta det erbjudande du har fått.

Öka engagemanget hos en bank

Om du väljer att öka engagemanget hos en bank får du ett starkt argument för att få lägre bolåneränta vid en förhandling. Antingen kan du välja att bli helkund hos banken, vilket innebär att du samlar all din ekonomi hos samma bank, eller så kan du utöver lånet välja att lägga till exempelvis ett sparande hos banken.

Ränteavdrag på bolån

För privatpersoner är räntekostnaderna för alla lån avdragsgilla i Sverige. Ränteavdraget innebär att du får en rabatt på 30 % på alla räntekostnader upp till 100 000 kronor, därefter är avdraget på 21 %. Det är staten som betalar tillbaka dina räntekostnader.

I deklarationen redovisar du hur mycket du har betalat för räntor under året. Ofta är dessa uppgifter redan förtryckta då din/dina långivare vanligtvis redan har rapporterat dem till Skatteverket. Dessa kvittas sedan mot eventuella ränteintäkter och därefter görs avdraget.

Bolåneräntor – prognos

Det finns ett flertal faktorer som påverkar boräntorna, bland annat Riksbankens styrränta och konkurrensen på marknaden, som du precis läst om. En annan avgörande faktor är konjunkturen som i sin tur påverkas av faktorer som till exempel arbetslöshet, tillväxt och inflation.. Därför är det svårt att göra en exakt prognos över räntorna. Vill du ändå försöka ställa en prognos är det dessa faktorer du kan utgå ifrån. Dessutom kan du ta hjälp av bankernas egna prognoser som de publicerar med jämna mellanrum.

House:ID hjälper dig hålla koll på boendekostnaderna

Hur står sig din ränta i jämförelse med andra? Vad är rimligt att betala för en hemförsäkring? Hämta hem information om din ekonomi och ditt boende - såsom ditt bolån eller dina försäkringar - från flera aktörer. I House:ID-appen kan du också jämföra vad snitthushållet betalar för samma produkter och tjänster. Kanske finns det förhandlingsläge? 

Läge att förhandla ränta med banken? 
Med House:ID-appen kan du enkelt samla alla dina kostnader kopplat till ditt boende. Med hjälp av statistik kan du även få ett hum om hur du ligger till i jämförelse med andra hushåll.