Hoppa till innehåll

Bostads­priser – vad påverkar deras utveckling?

Bostadspriser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Riket 2020-2023 

Se aktuell statistik och utveckling av bostadspriserna i graferna nedan. Dessutom kan du följa prisutvecklingen och läsa expertutlåtanden kring mäklarstatistik på vår Facebooksida och i våra pressmeddelanden

För bostadsrätter anges kr/kvm och för villor anges Köpeskillingskoefficient (K/T).