Vi anpassar just nu arbetssätt och kundmöten för att värna om våra kunder och medarbetare. Läs mer här.
Hoppa till innehåll
Sverige

Trygg och pålitlig budgivning

Budgivning är ett viktigt och många gånger avgörande moment i en bostads- eller annan fastighetsaffär. För oss är det viktigt att alla parter i en budgivningssituation känner till vilka regler som gäller och hur förfarandet vanligtvis går till.

Regler för budgivning

Vilka regler som gäller i en budgivning är inte självklart för alla, men faktum är att reglerna är förhållandevis få. Fastighetsmäklarlagen eller annan lagstiftning reglerar inte hur en budgivning ska gå till men det finns vissa grundläggande utgångspunkter som är bra att både köpare och säljare känner till.

Bud är inte bindande

Det första som är bra att känna till vid en budgivning är att bud inte är bindande, vare sig för budgivare eller säljare. Den som lägger ett bud är alltså inte bunden av budet, inte ens om det är skriftligt. Säljaren å sin sida har fri prövningsrätt vilket innebär rätten att avgöra när, till vem och till vilket pris man säljer. Följaktligen vinner inte det högsta budet automatiskt budgivningen, även om det är vanligt. Andra vanliga faktorer som kan vara avgörande för säljarens val är eventuella villkor som köparen ställer om exempelvis tillträdesdag eller anledningen till att köparen vill ha bostaden eller fastigheten.

Säljaren bestämmer över budgivningen och när den avslutas

Det är även bra att veta att säljaren bestämmer hur budgivningen ska gå till och är fri att ändra formerna för denna under budgivningens gång. Säljaren kan också när som helst avbryta försäljningen, även mitt under pågående budgivning. Eftersom bud inte är bindande är budgivningen inte över förrän köpekontraktet signerats av både köpare och säljare. Kommer det in ytterligare bud innan kontraktet är påskrivet har mäklaren skyldighet att framföra budet till säljaren och säljaren är fri att anta eller avfärda budet.

Mäklarens skyldighet att föra budgivningslista

Alla mäklare är skyldiga att löpande föra en förteckning över budgivningen. Denna ska innehålla uppgifter om budgivarens namn och kontaktuppgifter, budets belopp, tidpunkt för när det lämnades samt eventuella villkor förknippade med budet. När budgivningen är över kommer detta meddelas samtliga budgivare som även kan få en anonymiserad budgivningslista. Den kompletta förteckningen lämnas till säljaren och köparen när uppdraget slutförs, vilket normalt sker vid tillträdet. Skulle uppdraget avbrytas utan att det blivit någon försäljning kommer budgivningslistan ändå lämnas till uppdragsgivaren.

Läs även:  Fastighetsmäklarinspektionens ”Bra för konsumenter att veta om budgivning”.

Så här går budgivningen till

 1. Bostad eller annan fastighet blir tillgänglig för försäljning

  Så fort vi har tillräckligt med uppgifter om en bostad eller fastighet matchas den mot vårt rikstäckande kundregister. Bud kan alltså i praktiken inkomma direkt efter att ett förmedlingsuppdrag upprättats.

 2. Eventuellt bud innan visning

  Det är inte ovanligt med bud innan ordinarie visning av budgivare som vill försöka få till en snabb affär. Mäklaren är skyldig att framföra budet till säljaren som är fri att anta eller avfärda budet.

 3. Visningen genomförs

  Under visningen får spekulanter lämna namn och kontaktuppgifter så att mäklaren ska kunna undersöka intresset efter avslutad visning. Även om det är ovanligt händer det att bud läggs redan under visningen.

 4. Budgivning påbörjas

  Efter visningen kontaktas visningsgästerna för att ta reda på om det finns intresse av att delta i budgivningen. Personer som är intresserade kan välja att lägga ett bud eller att passivt bevaka budgivningen. Visar det sig att det finns fler än en intresserad spekulant blir det budgivning.

  Mäklaren kommer i möjligaste mån kontrollera om budgivaren omgående kan betala handpenningen men även säkerställa resterande del av finansiering som krävs för att kunna fullfölja köpet.

 5. Meddelande om bud

  Om säljaren inte har några andra önskemål kan alla som anmält intresse för att delta i eller bevaka budgivningen välja att få uppdateringar via en budgivningssida, email och/eller SMS. Mäklaren fortsätter dessutom att ringa runt till budgivarna. Buden kan även redovisas anonymt på vår hemsida beroende på vad säljaren och mäklaren kommit överens om. Säljaren kan som utgångspunkt välja att:

  • inte visa någon budgivning alls,
  • visa budgivning pågår,
  • visa högsta bud,
  • visa de tre högsta buden,
  • visa alla bud.

  Dessutom uppkommer ibland situationen med ”dolda bud”, vilket kan ställa allt på ända och medföra att säljaren redovisar vissa men inte alla bud öppet. Det är i dessa fall upp till säljaren att avgöra om och hur buden trots allt ska redovisas till övriga budgivare, med risk för att budgivaren inte längre står fast vi sitt dolda bud.

  Säljare informeras löpande och följer hela budgivningen via Mina sidor, epost och/eller SMS.

 6. Budgivning fortgår

  Mäklaren har löpande kontakt med budgivare som erbjuds tre olika sätt att delta i budgivningen:

  • ringa in sina bud till mäklaren,
  • lägga bud via budgivningssida,
  • lägga bud genom att svara på SMS.

   

 7. Säljaren väljer vinnande bud

  Säljaren bestämmer till vem, när och till vilket försäljningspris försäljningen ska ske utan att behöva ange orsaken till sitt val.

 8. Kontraktsskrivning bokas

  Tid för kontraktsskrivning bokas med alla parter.

 9. Eventuellt sent bud

  Kommer det in ytterligare bud innan kontraktet är påskrivet har mäklaren skyldighet att framföra budet till säljaren som är fri att anta eller avfärda budet.

 10. Eventuellt avhopp

  Eftersom bud inte är bindande kan köpare dra sig ur utan att behöva ange orsaken.

 11. Kontraktsskrivning

  Kontraktsskrivningen avslutar definitivt budgivningen. När båda parter undertecknat ett bindande köpekontrakt, kan inte någon part ändra sig om det skulle råka komma in ett högre bud.

 12. Budgivningslista överlämnas

  När uppdraget avslutas överlämnas budförteckningen till köpare och säljare med uppgifter om budgivarnas namn, kontaktuppgifter, de belopp som bjudits och tidpunkt för när budet lämnades samt villkor för buden. För en budgivare är det alltså inte möjligt att vara anonym.

 13. Information till de som inte fått köpa

  Efter försäljningen har övriga spekulanter enbart rätt att veta att bostaden eller annan fastighet såldes till någon annan. De har ingen rätt att få ut uppgifter om personer som lagt bud, däremot är det vanligtvis möjligt att få ut en anonym budförteckning.

Pågående budgivningar