Hoppa till innehåll

Flytta isär – hur gör vi?

Att flytta isär kan vara en känslomässig tid. Samtidigt är det mycket praktiskt som ska lösas. För att göra det enklare har vi samlat vad som är bra att tänka på vid en separation och vad som gäller om ni ska flytta isär som gift eller sambo, och kanske med barn med i bilden.

Att tänka på vid separation

Beslutet att separera kan ha legat i luften en längre tid, men det kan också vara ett mer plötsligt beslut som beror på en hastigt uppkommen konflikt. Har ni funderat på det ett tag kanske ni också hunnit börja bearbeta känslorna, medan en överraskande separation kan bli mer chockartad. Oavsett är det en kris ni går igenom tillsammans och det är mycket som ska ordnas med. Särskilt om ni har gemensamma barn.

Men innan ni tar tag i allt praktiskt är det viktigt att ge er själva tid för sorgearbete. Prioritera också att ta hand om dig själv: ät bra, håll kvar träningsrutiner och träffa människor som förstår och stöttar dig. Det kommer öka chansen för att ni kan se rationellt på situationen när ni ska fatta praktiska beslut. Ni kommer dock att behöva fatta några beslut tidigt i processen och det viktigaste att lösa kan förenklat delas in i: barnen, bodelningen och boendet. Skulle det behövas kan ni alltid ta hjälp av ombud för att lösa saker för allas bästa.                                

Flytta isär på prov

Att flytta isär på prov är ett sätt att testa hur tillvaron skulle te sig vid en separation. Just att det är på prov gör att det inte behöver innebära slutet på er relation, utan att det också kan vara ett sätt att hitta tillbaka till varandra. Är ni gifta och ska separera är det till och med så att ni i vissa fall måste genomgå en betänketid på mellan sex månader och ett år. Detta gäller om ni har gemensamma barn som är under 16 år, om ni önskar att ha betänketid eller om den ena parten motsätter sig skilsmässan.

Rent praktiskt finns det några saker att tänka på om ni ska testa att flytta isär, framförallt om ni har barn. I det fallet kan ni försöka få tillgång till en mindre övernattningslägenhet under en period. Sedan kan ni som föräldrar turas om att bo ömsom på egen hand i övernattningslägenhet, och med barnen i er gemensamma bostad. I början eller om barnen är små, kan ni bytas av varannan eller var tredje dag innan ni provar hela veckor.

Oavsett om ni har barn eller ej kommer ni antagligen inte att göra er av med er gemensamma bostad på en gång om ni flyttar isär på prov. Skriv då ett avtal er emellan om hur ni hanterar kostnaderna för boendet, så behöver det inte bli en konflikt senare.

Tänk också på att bo isär på prov inte är en lösning som går att genomföra för alla, så känn efter om det verkligen skulle fungera för er.

Separera som gifta? Det här gäller.

Är ni gifta och ska flytta isär har ni nog även planer på en skilsmässa. Rent praktiskt för att skiljas vänder ni er till tingsrätten i den ort där ni är folkbokförda. Är ni överens gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett. Om inte lämnar den som vill skiljas in ansökan. Tillsammans med skilsmässoansökan måste ni bifoga personbevis. Beroende på om ni har barn, om ni redan bott isär i mer än två år eller om någon av er motsätter sig skilsmässan kan ni få mer, mindre eller ingen betänketid innan skilsmässan går igenom. Det går också att fortsätta att vara gifta men att bo isär.

Ni kan behöva göra en bodelning vid skilsmässa. Då har ni rätt till hälften var av det som anses vara era gemensamma tillgångar. Men enskild egendom och personliga ägodelar som till exempel kläder delas vanligtvis inte upp.

Separera som sambo. Vad gäller?

Har ni varit sambos omfattas ni av sambolagen, vilket innebär att ni har rätt till hälften var av det ni äger gemensamt om ni flyttar isär och gör en bodelning som sambos. Till exempel: flyttar ni isär från ett hus ni köpt tillsammans kommer ni att behöva komma överens om hur det ska delas upp mellan er, ihop med julpyntet, porslinet, TVn och så vidare, som ni köpt till huset. Ägde du däremot en sommarstuga eller en båt innan ni blev sambos tillhör den även i fortsättningen bara dig.

Har ni skrivit ett samboavtal kan ni dock till stor del avtala bort bodelningsreglerna eftersom ni då var och en äger era tillgångar och skulder, inklusive bostad och bohag.

Flytta isär med barn

Det finns en hel del juridiska aspekter att ta hänsyn till om ni flyttar isär med barn. Är ni gifta kommer den gemensamma vårdnaden om barnen fortsätta att gälla även efter skilsmässan, om inte domstolen beslutar om något annat. Som sambos har ni också gemensam vårdnad om ni gjort en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse. Även i det fallet måste domstolen fatta beslut om någon av er inte längre ska ha vårdnaden om barnen.

Men förutom det juridiska är det också viktigt att tänka på hur er separation påverkar era barn. Lyssna därför på hur barnen vill ha det. Låt dem vara delaktiga i sin framtid – även om de är små. Föräldrabalken säger att ni måste vara överens om hur barnen ska bo. Till exempel ska barnen även efter en separation fortsatt kunna ha kontakt med sitt sociala nätverk och båda sina föräldrar, om inte domstolen fattat något annat beslut. Det kan dessutom eventuellt göras en bedömning av vem av er som har störst behov av den befintliga bostaden beroende på vem barnen kommer att bo med mest. Den som behåller bostaden blir då skyldig att köpa ut den andra parten.

Separation med barn och att skaffa nytt boende

Det kan vara svårt att lösa det nya boendet på ett bra sätt. Dels på grund av ekonomi men kanske också känslomässigt. Barnen kan tycka det är jobbigt med en flytt till en ny bostad även om de kan gå kvar i samma skola och ha kvar alla kompisar. Förbered dem genom att till exempel visa bilder på ert nya boende och prata om var barnets säng ska stå och hur ni kan inreda med deras saker. När ni kommit så långt som till att flyttpacka – gör dem delaktiga. Låt dem få packa lite av sina saker själva. Särskilt viktiga leksaker som de snabbt vill kunna komma åt när de är på plats i ert nya hem.

Ekonomin vid separation

Att flytta isär kan bli kännbart för din ekonomi. Från att ha delat på utgifter som boende, mat, avgifter och så vidare finns det nu bara en inkomst. Väljer du att bo kvar i er gemensamma bostad bör du därför fundera noga på om du verkligen har råd, du kommer hädanefter att stå ensam med alla låne- och driftskostnader. Antagligen kommer du dessutom att behöva köpa nya möbler och ny elektronik, något som kan anstränga ekonomin ytterligare till en början. Gör en boendekalkyl och var ärlig mot dig själv om du till exempel verkligen har råd att bo kvar i det tidigare hemmet. Även om du inte väljer att bo kvar är det smart att räkna på din nya ekonomiska situation för att inte få några otrevliga överraskningar när räkningarna ska betalas.