Hoppa till innehåll
Vi anpassar just nu arbetssätt och kundmöten för att värna om våra kunder och medarbetare. Läs mer här.
Sverige
 
Utgångspris: 
1 495 000 kr
Anmäl intresse
Karl Fredrik Wahn, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare
Karl Fredrik Wahn
Franchisetagare & reg. fastighetsmäklare
Trelleborg

VÄSTRA ALSTAD 4:111

Utgångspris: 
1 495 000 kr
Anmäl intresse
Karl Fredrik Wahn, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare
Karl Fredrik Wahn
Franchisetagare & reg. fastighetsmäklare

Vänligen ta kontakt med mäklaren för visning

  • Typ: Tomt
  • Tomtarea: 1 953 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Nu kan vi presentera en tomt om 1.953 kvm i den kära byn Västra Alstad . Här finns möjligheten att bygga en klassisk villa på en härlig tomt i landsbygdsmiljö. Tomten som är rejält tilltagen ger detta möjlighet att bygga sitt drömhus och skapa en fantastisk trädgård. Belägen i slutet av byn ger detta helt fri utsikt över fälten åt söder. För information om byggnation hänvisar vi till bifogad områdesbestämmelser då det inte finns någon detaljplan över området. Ta kontakt med mäklaren för visning!

Om Tomten

Sammanfattning

Typ: Tomt
Tomtarea: 1 953 kvm
Utgångspris: 1 495 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Vatten saknas
Avlopp: Avlopp saknas
Byggrätt: Den preliminära anslutningsavgiften för kommunalt va kommer hamna på 124 534kr inklusive moms.
Uppgiften är preliminär då den är baserad på 2021 års taxa samt att tomten är 1000 kvm samt att endast en bostadsenhet skall byggas på tomten.
Det finns vatten och avlopp tillgängligt, dagvatten skall tas om hand på den egna fastigheten.

Denna avgift kan komma att förändras med taxehöjningar eller politiska beslut eller andra inkomna uppgifter så som ändrat antal bostadsenheter osv.


O M R Å D E S B E S T Ä M M E L S E R
För att värna om miljön och reglera bebyggelsen enligt bevarandeintentionerna föreslås nedanstående områdesbestämmelser:
Områdesgränsen är vald med hänsyn till skyddet av byn och dess omedelbara närhet.
Området utgör en värdefull kulturmiljö, som i huvudsak skall användas för bostads- och jordbruksändamål. Inslag av annan verksamhet av mindre omfattning, som låter sig väl inpassas i miljön, kan också medgivas.

Vid prövning av enstaka ny byggnad, tillbyggnad eller förändring av byggnads användning skall beaktas om företaget kan medverka till att den befintliga miljön bevaras och levandegörs.
Åtgärder får inte vidtagas som kan skada miljön, vara störande för de boende eller till men för pågående markanvändning.
Huvudbyggnad får inte placeras närmare gräns mot granntomt än 4 meter och inte längre ifrån gräns mot väg än 12 meter, ett avstånd som dock kan vara längre för vägar med förstärkt skydd. Dock skall förstörd byggnad som återuppföres och vars läge är av betydelse för miljön, placeras i huvudsak i överensstämmelse med den tidigare byggnadens läge, så vitt detta inte är uppenbart olämpligt.
Ny byggnad och ändring av byggnad skall anpassas till omgivningen vad gäller såväl placering, skala, proportioner, materialval, färgsättning, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt. Ändring av byggnad skall utföras varsamt och så att byggnadens karaktärsdrag beaktas.

För området utökas lovplikten att gälla:
Rivning av byggnad eller del av byggnad (gäller således även ekonomibyggnad för jordbruket).
Omfärgning av byggnad, utbyte av tak- och fasadmaterial, utförande av takkupor och takfönster, samt andra ändringar av byggnaden, som avsevärt påverkar dess yttre utseende.
Nybyggnad, tillbyggnad och utvändig ändring inklusive utbyte av tak­ och fasadmaterial samt omfärgning av ekonomibyggnad för jordbruket.
Uppsättning eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning.
Trädfällning av stora, karaktärsskapande träd (högre än 8 meter) i anslutning till bebyggelse, på gatu- och vägmark och allmänt tillgänglig mark, allmänningar.

Allmänt

Län: Skåne
Kommun: Trelleborg
Fastighetsbeteckning: TRELLEBORG VÄSTRA ALSTAD 4:111

Omgivning

I byn Alstad finns Trelleborgs minsta skola där det går om kring 75 barn. Belägen intill åkrar ger detta en fantastisk uppväxt. Nedan finner ni en länk om skolan:
https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/kommunala-grundskolor-i-trelleborg/vastra-alstad-skola-f-6/

Efterföljande text är hämtad från områdesbestämmerlserna för Västra Alstad: "Storskifteskartan över Västra Alstad från 1767 visar att orten var en rundby med gårdarna grupperade kring en byplats och kyrkan placerad i byns sydöstra del. Fornfynd tyder på att trakten tidigt var bebodd och kyrkan började att uppföras under 1100-talet. Tornet, som byggdes 1780, kom aldrig att slutföras på grund av församlingens bristande finansiella resurser.
Efter storskiftet 1767 och enskiftet i början av 1800-talet flyttade ett stort antal gårdar ut från byn och landsvägarna till de omkringliggande byarna förbättrades. Utflyttningen vid skiftet fick till följd att den västra byvägen efterhand förlorade sin funktion och blev till åkermark. De nya gatehusen som uppfördes under 1800-talet orienterades efter Västra Alstads nya gator och många av de återstående gårdarna byggdes till. En viss nybyggnation av friliggande gatehus sker under 1900-talets första hälft.
Västra Alstad präglas av de förändringar som sker under 1800-talet med enskiftet och nybyggnationer. Trots att fyra större gårdar ligger kvar har det nya vägnätet, med förlusten av byplatsen, medfört att de i viss mån förlorat sin förankring i byn. Men kyrkan, de tidiga gatehusen längs med de lite slingrande gatorna och enstaka korsvirkeslängor bidrar till att ge Västra Alstad en tydlig by karaktär. I Västra Alstad bor knappt 100 personer.
Grönstrukturens och vegetationens roll som miljöskapare i våra byar på Söderslätt är synnerligen väsentlig. Såväl gatumark, alleer, vallar, hägnader, dammar och vanningar som allmänningar, ängar och privata trädgårdar samspelar och bidrar till den specifika karaktären i varje enskild by. Avgränsningen och slutenheten mot omgivande åkermark är oftast mycket tydlig. Byn upplevs på håll som en tät dunge. För att vidmakthålla denna lummiga karaktär är det angeläget att genom nyplantering ersätta sjuka almar samt pilar och andra lövträd som blivit ålderstigna. De sydskånska allmogeträdgårdarna med sina traditionella blomster- och grönsakskvarter, inramade av låga buxbomshäckar är liksom vårdträd, bersåer, stengrottor, grusgångar, enkla spjälstaket och häckar andra viktiga delar i miljön som är värda att bevara och bygga vidare på. "

Kommunikationer

Bor man i Västra Alstad så har man närhet till Malmö, Lund och kringliggande stor regioner. Det finns bussar från Alstad som tar en antingen in till Svedala eller Trelleborg, för den som vill till Malmö så kan man hoppa av i Ö. Grevie och hoppa på Pågatåget.

Planbestämmelser

Västra Alstads By, Områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20041018, Registreringsdatum: 20051111)

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Västra Alstad, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20040122, Registreringsdatum: 20080225)
Rättigheter last: Avtalsservitut: Ledning mm - Se beskrivning

Övrigt

Vänligen respektera säljarnas önskemål om att boka tid med mäklaren för visning av fastigheten.

Ekonomi

Utgångspris

1 495 000 kr

Taxering

Taxeringsvärdet är: Ej fastställt
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Pantbrev

Det finns 0 st pantbrev uttaget om sammanlagt 0 kr

Alla bilder och film

+ 14 Visa alla 20 bilder
 

Karta & område

VÄSTRA ALSTAD 4:111, Trelleborg

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning av dina personliga boendekostnader. Kontakta mäklaren om du önskar en boendekostnadskalkyl.

Kontakt

Hur kan jag hjälpa dig?

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

500 tecken kvar
Har du lånelöfte?

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy

Bilder

Planritning