Vi ställer inte in, vi ställer om. För att värna om kunder och medarbetare anpassar vi just nu vårt arbetssätt i kundmöten och på visningar. Läs mer här
Hoppa till innehåll
Sverige
 
Pris (Utgångspris): 
300 000 kr
Sammanfattning
Pris (Utgångspris): 
300 000 kr

del av Lillbyn 1:25, Färila

  • Typ: Tomt
  • Tomtarea: 10 000 kvm
  • Driftkostnad: ca 150 kr/år
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Välkommen till Kärrbacken och lugnet vid Sånghussjön

Fakta

Fakta om tomten

Sammanfattning

Typ: Tomt
Tomtarea: 10 000 kvm
Pris (Utgångspris): 300 000 kr
Driftkostnad: ca 150 kr/år
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: Enligt överenskommelse

Byggnadssätt

Vatten: Vatten saknas
Avlopp: Avlopp saknas
Byggrätt: Fastigheten omfattas inte av detaljplanelagt område och tomten har ingen byggrätt idag utan ett förhandsbesked måste sökas hos Ljusdals kommun för att få detta prövat och därigenom få ett bygglov. Förhandsbeskedet kostar cirka 5 000 kr och handläggningstiden är cirka 2 månader. Fastigheten är inte avstyckad i dagsläget, detta får köparen bekosta själv. Detta görs genom att man skickar in en avstyckningsförfarande till lantmäteriet följt av en bygglovsansökan. Säljaren har fått strandskyddsdispensen beviljad, detta av en kostnad på 4 650 kr.

Strandskyddsdispensen beslut innefattar:
- Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § i miljöbalken beviljas för nybyggnad av tre fritidshus om vardera 150 kvm.
- Som tomtplats får tas i anspråk det område som på till ärendet hörande karta, skala 1:1000, inramats. Se bifogad karta på hemsidan.
- Gräns som inramats med grön färg på tomtplatsavgränsningen ska förses med någon form av avgränsning till exempel ett staket eller en häck.
- Gräns som inramats med röd färg mitt i området är schematiskt inritad och gränsens dragning ska ske på vardera sida om befintlig väg och förses med en avgränsning i form av häck eller staket.
- En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag på dispensbeslutet vann laga kraft.

Framför de tilltänkta tomterna ligger det fyra stycken bebyggda fastigheter. Vilka tydligt avgränsar de tänkta fastigheterna mot strandlinjen. Mellan dessa fyra tomter ligger det två stycken ytor som går att likna med luckor eller släpp mot sjön. Dessa ytor är av största vikt att de ej bebyggs för att säkerställa att allmänheten fortsatt har tillgång till sjön. Med hänsyn till detta väljer nämnden att säkerställa tillträde till dessa ytor via den befintliga väg som löper ner mitt på området och ett område mellan tänkt byggplats och befintliga tomter. Där kommer fri passage att lämnas och detta markeras tydligt i naturen med avgränsningar som är villkor enligt beslutet. Det innebär att allmänheten fortfarande har tillträde till sjön och även längsmed strandlinjen fast ovanför de befintliga tomterna.


Vatten, avlopp samt el är idag inte anslutna till den tilltänkta tomten.

Tomt/balkong/uteplats

Enligt säljaren, genom samspråk med Weda Skog, uppskattas arealen av den tilltänkta tomten till cirka 10 000 kvm (dvs. 1 hektar). Tomten kommer då gå från vägen vid området Kärrbacken och ner mot vattnet till Sånghussjön. För vidare beskrivning se den bifogade fastighetskartan.

Allmänt

Län: Gävleborg
Kommun: Ljusdal
Fastighetsbeteckning: Del av del av Ljusdal Lillbyn 1:25
Visa all fakta

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Ljusdal Hyttebo Ga:1 - ENSKILDA VÄGEN FRÅN LÄNSVÄG 678 VID SÅGHUSSJÖN TILL GÅRDSJÖÅN SAMT ENSKILDA VÄGEN TILL LOFTKÖLEN
Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Elledning
Rättigheter last: Avtalsservitut: Elledning - Se beskrivning
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Bad och båtplats
Officialservitut: Gångväg
Officialservitut: Väg båtplats badplats
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Gångväg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg båtplats badplats
Kommentar: I dagsläget går det inte att fastställa vilka servitut som kommer att omfattas av den tilltänkta tomten/fastigheten

Övrigt

Observera att en avstyckning inte är gjord och att en eventuell lantmäteriförrättning med tillhörande avstyckning bekostas av en köpare.
--------
Den tilltänkta fastigheten kommer efter genomförd avstyckning inte att belastas av några inteckningar. Pantbreven/inteckningarna kommer därmed att uppgå till 0 kr efter genomförd avstyckning.
----------------
Idag är fastigheten taxerad som lantbruksenhet men kommer efter avstyckning taxeras om och därmed inte omfattas av förvärvstillstånd.
-----------

Ekonomi

Pris (Utgångspris)

300 000 kr

Driftkostnader

ca 150 kr/år

Fördelas enligt följande

Samfällighet: 150 kr

Taxering

Taxeringsvärdet är: Ej fastställt
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark
Beskrivning: Den tilltänkta fastigheten har idag inget fastställt taxeringsvärde då avstyckning inte är utförd

Alla bilder

+ 7 Visa alla 13 bilder
 

Karta & område

del av Lillbyn 1:25, Färila

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning av dina personliga boendekostnader. Kontakta mäklaren om du önskar en boendekostnadskalkyl.

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy
Christian Da Costa, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare

Christian Da Costa

Fastighetsmäklare