Hoppa till innehåll
Vi anpassar just nu arbetssätt och kundmöten för att värna om våra kunder och medarbetare. Läs mer här.
Sverige

Varudeklarerat

– marknadens mest omfattande paket för besiktning och försäkring*

Skydda dig med Varudeklarerat

Varudeklarerat är marknadens mest omfattande paket för besiktning och försäkring.* Genom försäkringen får både säljare och köpare ett starkt försäkringsskydd i 10 år. Här berättar vi mer om hur Varudeklarerat skapat extra trygghet för över 200 000 kunder.

*Enligt marknadsbevakning 2020-04-30

Möjligheterna med Varudeklarerat

Lika många anledningar det finns för säljaren att teckna Varudeklarerat inför bostadsaffären finns det för köparen att gå på visning av ett Varudeklarerat hus.

Ett attraktivare hus

Huset brister och möjligheter är väldokumenterade, antingen för säljaren att åtgärda innan visning eller för köparen efter tillträde.

Tryggare & bättre bud

Köparen får ett omfattande skydd, vilket ökar tryggheten och kan öka viljan att lägga ett bra bud.

Släpp ansvaret för huset

Om köparen upptäcker fel eller skada kan denne vända sig direkt till försäkringsbolaget, inte till säljaren.

Fler spekulanter

När husets skick är känt, ökar möjligheten för fler spekulanter eftersom de lättare kan bedöma husets värde.

Snabbare, enklare affär

När besiktningen är gjord, minskar risken för onödiga, utdragna diskussioner om pris.

Ekonomisk trygghet

Om fel eller skada konstateras betalar försäkringsbolaget, inte säljaren, ersättning till köparen.

Så här går det till

Besiktning

När Varudeklarerat beställs genomförs en grundlig besiktning av bostadsbyggnaden. Besiktningen ligger till grund för försäkringens omfattning. Fel och skador som upptäcks efter avslutad affär, och som inte framgår av besiktningsprotokollet, kan ersättas av försäkringen.

Besiktningsgenomgång

Eftersom besiktningen genomförs innan försäljningen är det viktigt att köparen tar del av och förstår innehållet i besiktningsprotokollet korrekt. Vi rekommenderar att köparen går igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen på plats i bostaden men genomgången kan också kan också göras per telefon. Genomgång per telefon kostar inget för den som köper huset.

Teckna försäkring

Säljaren eller köparen tecknar försäkringen via Svensk Fastighetsförmedling. Försäkringsgivare är Anticimex försäkringar AB.

Försäkringsvillkor (pdf)
För- och efterköpsinformation (pdf)
Produktfaktablad (pdf)

Detta täcker Varudeklarerat

Dolda fel

(säljarens ansvar)

Fel som lett till följdskada

"Osynliga fel"
(köparens ansvar)

Skada i husets riskkonstruktioner

(köparens ansvar)

Garage

Besiktningsmisstag

Elfel

(dolt fel)

Hushållsapparater

(självrisk och åldersavdrag)

Självriskersättning

(brand, inbrott, läckage)

 

Vanliga frågor och svar

 

Vad kostar Varudeklarerat?

Varudeklarerat kostar 24 200 kronor. Säljaren betalar först på tillträdesdagen, dvs den dagen säljaren får pengar av köparen. Upphör förmedlingen utan att försäljning skett utgår endast en återtagningsavgift på 2 475 kr. I priset ingår även en genomgång av besiktningen från besiktningsmannen för köparen.

Vad är det som INTE ingår i Varudeklarerat?

De viktigaste undantagen i Varudeklarerat är installationer av el*, gas*, ventilation*, vvs*, eldstäder*, maskinell utrustning, vattnets kvalitet och kvantitet samt skador orsakade av radon* och asbest*. Undantas gör även det som ligger utanför byggnaden såsom avloppsanläggningar och utvändiga trappor m m. System märkta med * omfattas om felet bedöms som dolt fel.

Vidare ska fel ha lett till en följdskada innan ersättning kan utgå. Dolda fel och besiktningsmannens misstag täcks dock även om följdskada inte uppkommit.

Tät och ytskiktsskador i våtrum ersätts inte genom Varudeklarerat om de ersätts genom villa-/fritidshusförsäkring.

För det som inte ingår i Varudeklarerat har köparen och säljaren kvar sitt ansvar. Köparen uppmanas att själv undersöka det som inte ingår i Varudeklarerat. För fullständiga villkor se försäkringsvillkoren.

Hur stor är självrisken?

Självrisken är 20 procent av det prisbasbelopp som gäller vid skadeanmälan.

Vad är det för typ av skador som brukar uppstå?

Det varierar, men de skador som orsakar de största kostnaderna är oftast fukt, röta och mögel i byggkonstruktionen.

Vad är skillnaden mellan dolda fel och osynliga fel?

Dolda fel är fel i huset som du som köpare inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning och som du inte heller kunde förvänta dig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter.

Osynliga fel brukar vi kalla fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning men som inte är sk dolda fel, därför att du som köpare borde ha förväntat dig med hänsyn till husets ålder, skick, byggnadssätt, pris med mera.

Vad är en riskkonstruktion?

Vissa typer av byggnadskonstruktioner är mer skadebenägna än övriga konstruktioner. Dessa brukar kallas riskkonstruktioner. Exempel på riskkonstruktioner är uppreglade golvkonstruktioner direkt på en betongplatta på mark och uteluftsventilerad krypgrund. En köpare förväntas känna till vilka dessa konstruktioner är och skador i riskkonstruktioner utgör inte dolda fel.

Varför ska jag som säljare besiktiga huset?

Besiktningen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra ditt hus som Varudeklarerat och för att du ska kunna teckna en försäkring som skyddar dig mot ditt säljaransvar vad gäller dolda fel. Varudeklarerat ger köparen ett skydd för fel som enligt lag är köparens ansvar, vilket ger köparen mer trygghet så att han vågar satsa på att köpa ditt hus.

Att besiktiga huset innan försäljning minskar risken för att köparen vill ha prisreducering i slutskedet av affären.

Räcker det med denna besiktning eller måste köparen också besiktiga huset?

De flesta köpare nöjer sig med den besiktning som gjorts. När det gäller det som omfattas av besiktningen kan köparen förlita sig på den gjorda besiktningen eftersom den är mer utförlig än en vanlig överlåtelsebesiktning. För att säkerställa att köparen förstått innehållet i besiktningsprotokollet korrekt rekommenderar vi att köparen går igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen. Denna genomgång görs lämpligen på plats i bostaden men den kan också göras per telefon. Det som inte kontrolleras av besiktningsmannen såsom t ex el, vvs, eldstäder, radon uppmanas köparen att undersöka själv.

Följer försäkringen huset?

Ditt 10-åriga skydd för så kallad dolda fel gäller naturligtvis om fastigheten säljs vidare. Men den nya säljaren måste teckna en ny Varudeklarerat för att vid sin försäljning få samma skydd som du och köparen har fått.

Vad händer om huset inte säljs?

Om vi, mot förmodan, sedan besiktningen genomförts, inte lyckas sälja huset eller om vårt förmedlingsuppdrag av annan orsak upphör, betalar du endast en återtagsavgift om 2 475 kr.

Kan jag köpa Varudeklarerat någon annanstans?

Nej, det är endast när du säljer ditt hus via Svensk Fastighetsförmedling som du kan teckna Varudeklarerat.

Vem ansvarar för fel i bostaden?

Enligt lag är säljaren ansvarig för dolda fel. Övriga fel är köparens ansvar om inte byggnaden är Varudeklarerad såklart. Varudeklarerat täcker förutom dolda fel även osynliga fel, skada i riskkonstruktion och besiktningsmannens misstag.

Andra varudeklarerade bostäder

Vill du veta mer om Varudeklarerat?

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med våra mäklare. De kan berätta mer om hur marknadens mest omfattande paket för besiktning och försäkring skapar extra trygghet i bostadsaffären.

 

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand

Kontaktuppgifter

Bostad som ska värderas

Fel adress? Ändra uppgifter
Ta del av vår integritetspolicy
 

Oj, något gick fel. Försök gärna igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!
Lägg till gärna till epost för att inte missa något.
Ta del av vår integritetspolicy