Hoppa till innehåll

Varudeklarerat – försäkring för villa och bostadsrätt

Varudeklarerat är marknadens mest omfattande paket för besiktning och försäkring.* Genom försäkringen får både säljare och köpare ett starkt försäkringsskydd i upp till 10 år. Här berättar vi mer om hur Varudeklarerat skapat extra trygghet för över 200 000 kunder.

*Enligt marknadsbevakning 2022-01-21

  • Marknadens mest omfattande tilläggstjänst*
  • Sju av tio av våra villasäljare väljer Varudeklarerat
  • Försäkringen kan endast tecknas via oss

Möjligheterna med Varudeklarerat

 
Lika många anledningar som det finns för säljaren att teckna Varudeklarerat, finns det också för köparen att gå på visningen av en Varudeklarerad bostad.
 

Ett attraktivare bostad

Bostadens brister och möjligheter är väldokumenterade, antingen för säljaren att åtgärda innan visning eller för köparen efter tillträde.

Tryggare & bättre bud

Köparen får ett omfattande skydd, vilket ökar tryggheten och kan öka viljan att lägga ett bra bud.

Släpp ansvaret för bostaden

Om köparen upptäcker fel eller skada som omfattas av försäkringen, kan denne vända sig direkt till försäkringsbolaget, och behöver inte kontakta säljaren först.

 

Fler spekulanter

När bostadens skick är känt, ökar möjligheten för fler spekulanter eftersom de lättare kan bedöma bostadens värde.

Snabbare, enklare affär

När besiktningen är gjord minskar risken för onödiga, utdragna diskussioner om pris.

Ekonomisk trygghet

Om fel eller skada konstateras som omfattas av försäkringen betalar försäkringsbolaget, inte säljaren, ersättning till köparen.

Så går det till att Varudeklarera bostaden

 
  • Kontakta oss

Varudeklarerat erbjuds endast via Svensk Fastighetsförmedling. För villa kan försäkringen tecknas av såväl säljaren som köparen medan det för bostadsrätt är säljaren som måste teckna försäkringen.

  • Besiktning

När Varudeklarerat beställts genomförs en grundlig besiktning av bostadsbyggnaden eller lägenheten. Besiktningen ligger till grund för försäkringens omfattning. Fel och skador som upptäcks efter avslutad affär, och som inte framgår av besiktningsprotokollet, kan komma att ersättas av försäkringen.

  • Besiktningsgenomgång

Eftersom besiktningen genomförs innan försäljningen är det viktigt att köparen tar del av och förstår innehållet i besiktningsprotokollet korrekt. Vi rekommenderar att köparen går igenom besiktningsprotokollet med besiktningsteknikern på plats i bostaden men genomgången kan också kan också göras per telefon. Genomgång per telefon kostar inget för köparen.

  • Teckna försäkring

Säljaren eller köparen tecknar försäkringen via Svensk Fastighetsförmedling. Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar AB.

Detta täcker Varudeklarerat

Nedanstående är exempel på vad Varudeklarerat omfattar. Som med alla försäkringar finns det undantag och begränsningar. För mer information om vilka undantag och begränsningar som finns för Varudeklarerat, se de fullständiga försäkringsvillkoren samt för- och efterköpsinformationen.

Skydd med Varudeklarerat villa

Dolda fel

Säljarens ansvar enligt lag. Med Varudeklarerat är både säljaren och köparen skyddad.

Fel som lett till följdskada

Fel som inte är dolda är köparens ansvar enligt lag. Med Varudeklarerat finns möjlighet till ersättning för köparen.

Skada i husets riskkonstruktioner

Köparens ansvar enligt lag. Med Varudeklarerat finns möjlighet till ersättning för köparen.

Garage

Förutom bostadshuset omfattas fristående garage av Varudeklarerat.

Besiktningsmisstag

Köparen får ett skydd i 10 år genom Varudeklarerat. Branschpraxis är två år.

Ingen självrisk med If

Ingen självrisk om du får en skada som ersätts genom Varudeklarerat. Gäller när du försäkrar bostaden eller fritidshuset hos If. Värde upp till 10 000 kronor.

Hushållsapparater

Om en hushållsapparat går sönder i samband med överlåtelsen kan ersättning lämnas, till 90 dagar efter tillträdesdagen, för de åldersavdrag och självrisk som villahemförsäkringsbolaget drar av vid reglering av sådan skada.

Självriskersättning

Om en läckage-, brand- eller inbrottsskada sker inom 1 år från tillträdesdagen ersätter Varudeklarerat den självrisk villahemförsäkringsbolaget reglar skadan med.

Skydd med Varudeklarerat bostadsrätt

Fel som säljaren ansvarar för

Väsentliga fel ("dolda fel”) är säljaren ansvarig för i 2 år enligt lag. Med Varudeklarerat är både säljaren och köparen skyddade.

Fel som lett till följdskada

Fel som inte är väsentliga är köparens ansvar enligt lag. Med Varudeklarerat finns möjlighet till ersättning för köparen om sådant fel lett till följdskada.

Risk för skada

Köparens ansvar enligt lag. Om teknikern varnat för en skada kan köparen få ersättning om den fanns vid besiktningstillfället men inte kunde upptäckas.

Besiktningsmisstag

Ger köparen ett skydd i 2 år genom Varudeklarerat.

Ingen självrisk med If

Ingen självrisk om du får en skada som ersätts genom Varudeklarerat. Gäller när du försäkrar bostaden eller fritidshuset hos If. Värde upp till 10 000 kronor.

Hushållsapparater

Om en hushållsapparat går sönder i samband med överlåtelsen kan ersättning lämnas, till 90 dagar efter tillträdesdagen, för de åldersavdrag och självrisk som hemförsäkringsbolaget drar av vid reglering av sådan skada.

Självriskersättning

Om en läckage-, brand- eller inbrottsskada sker inom 1 år från tillträdesdagen ersätter Varudeklarerat den självrisk hemförsäkringsbolaget reglar skadan med.

Varudeklarerade bostäder

Idag väljer sju av tio av våra villasäljare att använda Varudeklarerat för att inte behöva tvista om fel skulle uppstå.

Vill du veta mer om Varudeklarerat?

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med våra mäklare. De kan berätta mer om hur marknadens mest omfattande paket för besiktning och försäkring skapar extra trygghet i din bostadsaffär.

 

  • Fyll i dina uppgifter nedan
  • Vi kontaktar dig för ett möte om Varudeklarerat
  • Mäklare besöker dig och berättar mer

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand

Kontaktuppgifter

Bostadsuppgifter

Fel adress? Ändra uppgifter
Ta del av vår integritetspolicy
 

Oj, något gick fel. Försök gärna igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!
Ditt möte är nu bokat!
Mäklare:
Datum:
Tid: kl.
Adress:
Lägg till gärna till epost för att inte missa något.
Ta del av vår integritetspolicy

Vanliga frågor & svar om Varudeklarerat

Varudeklarerat villa

Vad kostar Varudeklarerat?

Varudeklarerat kostar 24 800 kronor. Säljaren betalar först på tillträdesdagen, dvs den dagen säljaren får pengar av köparen. I priset ingår även en genomgång av besiktningen från besiktningsmannen för köparen.

Om vi mot förmodan inte lyckas sälja huset sedan besiktningen genomförts eller om vårt förmedlingsuppdrag av annan orsak upphör, betalar du endast en återtagsavgift om 2 475 kr.

Vad ingår inte i Varudeklarerat?

De viktigaste undantagen i Varudeklarerat är installationer av el*, gas*, ventilation*, vvs*, eldstäder*, maskinell utrustning, vattnets kvalitet och kvantitet samt skador orsakade av radon* och asbest*. Undantas gör även det som ligger utanför byggnaden såsom avloppsanläggningar och utvändiga trappor m m. System märkta med * omfattas om felet bedöms som dolt fel.

Vidare ska fel ha lett till en följdskada innan ersättning kan utgå. Dolda fel och besiktningsmannens misstag täcks dock även om följdskada inte uppkommit.

Tät och ytskiktsskador i våtrum ersätts inte genom Varudeklarerat om de ersätts genom villa-/fritidshusförsäkring.

För det som inte ingår i Varudeklarerat har köparen och säljaren kvar sitt ansvar. Köparen uppmanas att själv undersöka det som inte ingår i Varudeklarerat. För fullständiga villkor se försäkringsvillkoren.

Hur stor är självrisken?

Försäkringen gäller med en självrisk som är 10 000 kr per skadehändelse. En skadehändelse omfattar samtliga skador som anmäls vid samma tillfälle.   

Har du efter köpet av ett Varudeklarerat hus eller fritidshus tecknat en villa- eller fritidshusförsäkring hos vår samarbetspartner If betalar du ingen självrisk för skador som ersätts av dolda fel-försäkringen. Värde upp till 10 000 kronor. 

Vad är det för typ av skador som brukar uppstå?

Det varierar, men de skador som orsakar de största kostnaderna är oftast fukt, röta och mögel i byggkonstruktionen.

Vad är skillnaden mellan dolda fel och osynliga fel?

Dolda fel är fel i huset som du som köpare inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning och som du inte heller kunde förvänta dig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter.

Osynliga fel brukar vi kalla fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning men som inte är sk dolda fel, därför att du som köpare borde ha förväntat dig med hänsyn till husets ålder, skick, byggnadssätt, pris med mera.

Vad är en riskkonstruktion?

Vissa typer av byggnadskonstruktioner är mer skadebenägna än övriga konstruktioner. Dessa brukar kallas riskkonstruktioner. Exempel på riskkonstruktioner är uppreglade golvkonstruktioner direkt på en betongplatta på mark och uteluftsventilerad krypgrund. En köpare förväntas känna till vilka dessa konstruktioner är och skador i riskkonstruktioner utgör inte dolda fel.

Varför ska jag som säljare besiktiga huset?

Besiktningen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra ditt hus som Varudeklarerat och för att du ska kunna teckna en försäkring. Försäkringen skyddar dig som säljare vid många av de krav som en köpare kan ställa mot dig rörande dolda fel. Varudeklarerat ger köparen ett skydd för flertalet fel som enligt lag är köparens ansvar, vilket ger köparen mer trygghet så att han vågar satsa på att köpa ditt hus.

Att besiktiga huset innan försäljning minskar risken för att köparen vill ha prisreducering i slutskedet av affären.

Hur fungerar besiktningen?

Besiktningen som utförs inför tecknandet av försäkringen är omfattande och teknikern går igenom alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor. I våtutrymmen görs förutom okulär kontroll av golv och väggar även fuktindikering. Riskkonstruktioner så som uppreglade golv kontrolleras och här görs även fuktmätning. Anticimex tekniker genomgår löpande vidareutbildningar samt är tredjepartscertifierade av certifieringsorganet Kiwa.

För att säkerställa att köparen förstått innehållet i besiktningsprotokollet korrekt rekommenderar vi att köparen går igenom besiktningsprotokollet med besiktningsteknikern. Denna genomgång görs lämpligen på plats i bostaden men den kan också göras per telefon.

Det som inte kontrolleras av besiktningsteknikern såsom t ex tomtmark, el, vvs, eldstäder och radon uppmanas köparen att undersöka själv.

Följer försäkringen huset?

Ditt 10-åriga skydd för så kallad dolda fel gäller naturligtvis om fastigheten säljs vidare. Men den nya säljaren måste teckna en ny Varudeklarerat för att vid sin försäljning få samma skydd som du och köparen har fått.

Vem ansvarar för fel i bostaden?

Enligt lag är säljaren ansvarig för dolda fel. Övriga fel är köparens ansvar. Med Varudeklarerat skyddas säljaren vid många av de krav som en köpare kan ställa mot säljaren rörande dolda fel och köparen ges ett skydd för flertalet fel som enligt lag är köparens ansvar.

Varudeklarerat bostadsrätt

Vad kostar Varudeklarerat?

Varudeklarerat bostadsrätt kostar 8 900 kr. Säljaren betalar först på tillträdesdagen, dvs den dagen säljaren får pengar av köparen. Upphör förmedlingen utan att försäljning skett utgår endast en återtagningsavgift på 750 kr. I priset ingår även en genomgång av besiktningen från besiktningsmannen för köparen.

Vad ingår inte i Varudeklarerat?

De viktigaste undantagen i Varudeklarerat är fel och skador som noterats i besiktningsprotokollet. Samt andra fel än väsentliga fel på installationer av el, gas, ventilation, vvs, eldstäder. Vidare ska fel ha lett till en följdskada innan ersättning kan utgå. Väsentliga fel och besiktningsmannens misstag täcks dock även om följdskada inte uppkommit. Tät och ytskiktsskador i våtrum ersätts inte genom Varudeklarerat om de ersätts genom villa-/fritidshusförsäkring. För det som inte ingår i Varudeklarerat har köparen och säljaren kvar sitt ansvar. Köparen uppmanas att själv undersöka det som inte ingår i Varudeklarerat. För fullständiga villkor se försäkringsvillkoren. Det är också viktigt att läsa förköpsinformationen. Både villkor och förköpsinformation hittar du här på hemsidan eller på anticimexforsakringar.se

Hur stor är självrisken?

Försäkringen gäller med en självrisk som är 5 000 kr per skadehändelse. Momentet försäkrad boarea gäller med en självrisk om 2 % av köpeskillingen.  

Har du efter köpet av en Varudeklarerad bostadsrätt tecknat en hemförsäkring hos vår samarbetspartner If betalar du ingen självrisk för skador som ersätts av dolda fel-försäkringen. Värde upp till 5 000 kronor. 

Vad är det för typ av skador som brukar uppstå?

Det varierar, men de skador som orsakar de största kostnaderna är oftast skador i badrum och felaktigheter i nyare elinstallationer.

Vad är skillnaden mellan väsentliga fel och osynliga fel?

Väsentliga fel är fel i bostaden som du som köpare inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning och som du inte heller kunde förvänta dig utifrån pris eller andra omständigheter vid köpet. Osynliga fel brukar vi kalla fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning men som inte är sk väsentliga fel, därför att du som köpare borde ha förväntat dig med hänsyn till bostadens ålder, skick, byggnadssätt, pris med mera.

Vad är en riskkonstruktion?

Vissa typer av byggnadskonstruktioner är mer skadebenägna än övriga konstruktioner. Dessa brukar kallas riskkonstruktioner. Exempel på riskkonstruktioner är uppreglade golvkonstruktioner direkt på en betongplatta på mark och uteluftsventilerad krypgrund. En köpare förväntas känna till vilka dessa konstruktioner är och skador i riskkonstruktioner utgör inte dolda fel.

Varför ska jag som säljare besiktiga lägenheten?

Besiktningen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra din lägenhet som Varudeklarerat och för att du ska kunna teckna en försäkring. Försäkringen skyddar dig som säljare vid många av de krav som en köpare kan ställa mot dig rörande väsentliga fel. Varudeklarerat ger köparen ett skydd för flertalet fel som enligt lag är köparens ansvar, vilket ger köparen mer trygghet så att han vågar satsa på att köpa ditt hus. Att besiktiga lägenheten innan försäljning minskar risken för att köparen vill ha prisreducering i slutskedet av affären.

Hur fungerar besiktningen?

Vid besiktningen som utförs inför tecknandet av försäkringen går teknikern igenom alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor i lägenheten. I våtutrymmen görs förutom okulär kontroll av golv och väggar även fuktindikering. Anticimex tekniker genomgår löpande vidareutbildningar. För att säkerställa att köparen förstått innehållet i besiktningsprotokollet korrekt rekommenderar vi att köparen går igenom besiktningsprotokollet med besiktningsteknikern. Denna genomgång görs lämpligen digitalt.

Följer försäkringen bostaden?

Ditt 2-åriga skydd för så kallad väsentliga fel gäller naturligtvis om bostaden säljs vidare. Men den nya säljaren måste teckna en ny Varudeklarerat för att vid sin försäljning få samma skydd som du och köparen har fått.

Vad händer om bostad inte säljs?

Om vi, mot förmodan, sedan besiktningen genomförts, inte lyckas sälja bostaden eller om vårt förmedlingsuppdrag av annan orsak upphör, betalar du endast en återtagsavgift om 750 kr.

Vem ansvarar för fel i bostaden?

Enligt lag är säljaren ansvarig för väsentliga fel. Övriga fel är köparens ansvar. Med Varudeklarerat skyddas säljaren vid många av de krav som en köpare kan ställa mot säljaren rörande dolda fel och köparen ges ett skydd för flertalet fel som enligt lag är köparens ansvar.

Kan jag köpa Varudeklarerat någon annanstans?

Nej, det är endast när du säljer din bostad via Svensk Fastighetsförmedling som du kan teckna Varudeklarerat.