Hoppa till innehåll

Varudeklarerat för dig som säljer hus

Fuktskador och byggnadstekniska brister kan vara kostsamma historier. Framför allt om huset inte längre är ditt. Enligt lag är du nämligen ansvarig för ditt hus tio år efter försäljningen.

Skydda dig med Varudeklarerat

Varudeklarerat är en av de mest heltäckande försäkringsprodukterna som finns på marknaden. Genom försäkringen får inte bara du utan även köparen ett starkt försäkringsskydd. Det finns viktiga undantag från försäkringen, men om köparen misstänker något fel, som omfattas av försäkringen, vänder han sig inte till dig utan direkt till försäkringsbolaget, oavsett om det är du eller köparen som är ansvarig. Försäkringsbolaget utreder vad som är fel på bostaden och gör upp med köparen hur det skall åtgärdas.

En trygg köpare vågar betala bra vid köpet och denna trygghet får du och köparen med Varudeklarerat. Dessutom är det köparen som betalar självrisken när en skada ersätts av försäkringen.

Din bostad blir mer attraktiv

Varudeklarerat är samtidigt en märkning och ett bevis för att ditt hus håller ett visst bestämt skick, vilket gör det mer attraktivt för köparen. Idag är vi på Svensk Fastighetsförmedling de enda som kan erbjuda den över hela Sverige.

En trygg köpare ger dig en bättre affär

Du ger försäkringsskyddet till köparen som vänder sig till försäkringsbolaget när han misstänker ett fel. Detta oavsett om det är du som säljare eller om köparen själv är ansvarig för felet. Försäkringsbolaget utreder vad det är för fel på fastigheten och gör upp med köparen hur det skall åtgärdas. En så trygg köpare vågar betala bra vid köpet.

Köparen betalar självrisken

Eftersom köparen får försäkringsskyddet och anmäler eventuell skada till försäkringsbolaget är det köparen som svarar för självrisken.

Kostnad

Varudeklarerat kostar 24.200 kronor. Du betalar först på tillträdesdagen, dvs den dagen då du får pengar av köparen. Upphör förmedlingen utan att försäljning skett utgår endast en återtagningsavgift på 2 475 kr.

Läs de vanligaste frågorna och svaren när du säljer ett varudeklarerat hus