Hoppa till innehåll
Sverige

Bosäkrat

- en kvalitetssäkring för bostadsrätten

Den som säljer sin bostadsrätt kan välja vår kvalitetssäkring Bosäkrat. Bosäkrat innebär att tjänsten "Anticimex Bostadsrättsbesiktning" beställts för bostadsrättslägenheten. Bosäkrat är därför en "märkning" som visar att protokoll finns med information om bostadens skick. Säljare och köpare undviker tråkiga diskussioner om fuktskador efter köpet.

Fuktskador vanligaste problemet

Det är inte ovanligt att köparen upptäcker fuktskador i badrum eller andra våtutrymmen. Köparen har visserligen undersökningsplikt men han/hon kanske anser att problemet beror på ett fel som säljaren skulle ha upplyst om vid försäljningen.

Med Bosäkrat kontrollerar en expert från Anticimex om det finns fuktproblem i våtutrymmen eller synliga skador på rörsystem som kan orsaka vattenskador. Ett protokoll upprättas som köparen sedan får ta del av.

Uppmätning av bostaden

Som säljare är man ansvarig för uppgiften om bostadsrättens storlek, oavsett om den stämmer överens med bostadsrättsföreningens uppgifter eller inte. I äldre fastigheter är det vanligt att uppgifterna är olika, bland annat därför att dagens mätregler är annorlunda. Med ett tillägg till Bosäkrat mäter en expert från Anticimex upp arean och upprättar ett protokoll över mätresultatet.

Lockar fler köpare

Med fuktkontroll och eventuell uppmätning marknadsför vi lägenheten som Bosäkrad - vilket ger en tryggare bostadsaffär för både köpare och säljare. Lägenheten blir mer attraktiv och man minskar risken för ersättningskrav i efterhand.

Kostnad

Bosäkrat kostar 2825 kronor utan uppmätning och 3950 kronor med tillägget för areamätning.