Hoppa till innehåll

Hemmet - vår trygga hamn

 
I skakiga tider blir hemmet vår trygga hamn – en symbol för vår stabila punkt i en omvärld som gungar. Det är en trygghet som tar sig form i vardag och rutin – en plats att landa på. Hemmets uppvärderade roll ser ut att vara här för att stanna. Fler är intresserade av att skapa ett personligare hem, renovera och ägna sig åt odling.

Vad får oss att känna oss hemma i vårt närområde?

Ett boende är mer än ett hus eller en lägenhet. Det är en plats där du känner dig trygg, där dina och din familjs behov och önskemål styr, där du hämtar kraft och inspiration - en plats där du mår bra och kan vara dig själv. I första hand ser en majoritet på sin bostad som en trygg plats – och den platsen vill vi ta hand om. Det är en trygghet som tar sig form i vardag och rutin – en plats att landa på. Under pandemin såg vi att hemmet fick en uppvärderade roll och det är en trend vi ser fortsatt håller i. Fler är intresserade av att skapa ett personligare hem, renovera och ägna sig åt odling.

 
92%

Tycker det är viktigt att bostadsområdet upplevs som tryggt för att det ska kännas som hemma.

Cirkeldiagram

Fler handlar lokalt efter pandemin

Även våra konsumtions- och rörelsemönster vittnar om en dragningskraft till det hyperlokala. Produktoch tjänsteutvecklingen har hakat på för att erbjuda allt från lokala REKO-ringar och initiativ för att hjälpa grannar till mikromobilitet och hemleveranstjänster. Det finns en fortsatt stark vilja att stötta lokala aktörer, där närmare en fjärdedel av svenskarna har handlat mer lokalt under pandemin än dessförinnan.

Det nära och tillgängliga allt mer eftertraktat

Det som är nära upplevs ofta tryggt. När vi går från kris till kris blir lokalsamhället allt viktigare ur ett trygghets- och resiliensperspektiv. Uppsvinget för lokalsamhället går även parallellt med ett värderingsskifte som förespråkar närhet till naturen och det lokala – inte minst i hur vi väljer att bo. Omvärldstrender inom stadsplanering och samhällsbyggnad pekar fortsatt på tendenser att omfamna lokala ekosystem. I städer som Paris och Rotterdam förespråkas 15-minutersstaden för att inspirera till mer hållbara och självförsörjande grannskap. Den stora staden vill helt enkelt bli mindre. 

Ett attraktivt närområde är viktigt vid flytt

Vår undersökning visar också stöd för en längtan efter ”bysamhället”. De mest efterfrågade aspekterna att utveckla i ens närområde* är lokala butiker, restauranger och caféer samt grönområden. Det finns även en majoritet som gärna ser att bostadsområdet ska uppmuntra till en hållbar livsstil. När närmare 9 av 10 menar på att närområdets attraktivitet är viktigt vid flytt, så utkristalliseras livet mellan huset som lika viktigt som bostaden i sig. Det förutsätter en förståelse för det lokala bostadsområdet bortom nyckeltalen. Därför är vi på Svensk Fastighetsförmedling alltid nära och närvarande lokalt.

 

*Närområde syftar till ens bostadsområde med omnejd. Beroende på var någon bor kan omfattningen av närområdet skilja sig åt – de närmsta grannar kanske bor flera kilometer bort eller i samma byggnad. Definitionen av närområde speglar därför ens eget bostadsområdes förutsättningar och där man känner en tillhörighet.

 
67%

Trivs bra eller mycket bra i sitt bostadsområde. 

44%

Tycker att den sociala gemenskapen är bra eller mycket bra i sitt bostadsområde. 

89%

Menar på att närområdets attraktivitet är viktigt vid flytt.