Hoppa till innehåll

Att skapa innanförskap

 
Det är många pusselbitar som påverkar vår upplevda trygghet i vårt bostadsområde och vårt hem. De flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde idag. Men givet den allmänna samhällsutvecklingen och medias bild av en skakig bostadsmarknad, så är det däremot inte särskilt konstigt att årets undersökning även ger sken av en ökad oro på bostadsfronten.

En bostadsmarknad i gungning?

Siffrorna talar sitt tydliga språk. 7 av 10 svenskar upplever inte att den svenska bostadsmarknaden har en sund utveckling. Vad som under många år varit en uppåtgående trend förväntas nu vända, där 40 procent tror på minskade bostadspriser det kommande året. Allt fler känner faktiskt en oro över sin boendeekonomi och i synnerhet kring att räntan på deras bolån kommer att stiga. Många upplever att en av de största förändringsfaktorerna sett till synen på sitt boende under senaste året har varit just en förändrad ekonomi.

Cirkeldiagram från rapporten

Ökad efterfrågan på att lära sig boendeekonomi

En tredjedel tror också att de kommer semestra mer i permanenta bostaden i större utsträckning de kommande åren. Om det är nya intressen eller ekonomiska prioriteringar som styr det valet kan vi endast spekulera kring. En pusselbit som kan påverka den upplevda oron är att det finns ett stort kunskapsglapp. En fjärdedel uppger också att de inte har tillräckliga kunskaper om bostadsmarknaden och reglerna kring boendeekonomi. Ytterligare en tredjedel vill lära sig mer, så det finns med andra ord ett behov av ökad kunskap och stöd kring sin boendeekonomi.

 
27%

Tror att de kommer semestra mer i sin permanenta bostad i större utsträckning de kommande åren. 

Gemenskap i bostadsområdet – pricken över livet

 

Vi kan konstatera att det finns ett attityd-beteende-gap när det kommer till hur vi främjar gemenskap i vårt närområde. Många ställer sig positiva till att stärka gemenskap – men tar inte första steget. Vad krävs då för att främja bostadsområden som stärker social gemenskap? Både i det lilla – grannar emellan – men också i det stora – att ta hand om området som är vårt hem. Vår undersökning visar att över hälften upplever att gemenskapen med personer i närområdet är viktigt vid flytt. Vid flytt är det med andra ord inte bara bostaden som står i centrum, utan hela området därtill. Mäklare blir därför inte endast bostadsförmedlare, utan även förmedlare till ett område, en gemenskap och ett liv.

Social gemenskap – för ett hållbart och tryggt
boendeliv

Vi på Svensk Fastighetsförmedling vill bidra till ett hållbart boendeliv. För oss betyder det att ta en större roll i människors liv än att vara en bostadsförmedlare. Vi tror på att om människor trivs och känner sig trygga i sitt bostadsområde sänker det trösklarna för en gemenskap som ger många ringar på vatten. Social hållbarhet för oss handlar om att arbeta med frågor som ger ökad hälsa, trygghet och välmående relaterat till boendet. Det gäller i allra högst grad personer i bostadsområdet, som blir som fönstret ut till verkligheten. De har möjlighet att se sådant som ingen annan kanske märker av i ditt liv. Från att du distansarbetat hemma eller bytt gardiner till vem i grannskapet som är en arla morgonlöpare. 

Ett litet hej

Där i det lilla mötet har vi möjlighet att göra skillnad. Ett litet hej – människor emellan – kan vara ett litet steg för att minska ensamhet och utsatthet. Låt oss verka för att skapa innanförskap, istället för utanförskap. En kopp socker i taget.