Vi ställer inte in, vi ställer om. För att värna om kunder och medarbetare anpassar vi just nu vårt arbetssätt i kundmöten och på visningar. Läs mer här
Hoppa till innehåll
Sverige
 
Utgångspris: 
1 200 000 kr
Anmäl intresse
Roger Axelsson, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Roger Axelsson
Fastighetsmäklare och Skogsmästare
Sanne Skartnes, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Sanne Skartnes
Fastighetsmäklare
Sammanfattning
Utgångspris: 
1 200 000 kr
Anmäl intresse
Roger Axelsson, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Roger Axelsson
Fastighetsmäklare och Skogsmästare
Sanne Skartnes, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Sanne Skartnes
Fastighetsmäklare

Lerum 1:1,

  • Typ: Skog
  • Inriktning: skog
  • Tomtarea: 230 000 kvm
  • Totalarea: 230 000 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Tillfälle att förvärva skogsfastighet med stor tillväxtpotential i Sundsmarken Mariestad!

Fakta

Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Typ: Skog
Inriktning: skog
Tomtarea: 230 000 kvm
Totalarea: 230 000 kvm
Utgångspris: 1 200 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Tomtareauppgift enligt: Mätning

Allmänt

Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Fastighetsbeteckning: MARIESTAD LERUM 1:1

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Mariestad Sundsmarken Ga:2
Rättigheter last: Officialservitut: Väg
Ledningsrätt: Rätt att - Starkström
Ledningsrätt: Rätt att bibehålla befintlig starkströmsledning - Starkström
Ledningsrätt: Rätt att för all framtid bibehålla befintlig elektrisk starkströmsledning, luftledning och kabel. - Starkström
Ledningsrätt: Starkström
Samfällighet: TIBRO HÄRADSALLMÄNNINGEN ÖSTRA STÖPEN S:1
SKÖVDE HÄRADSALLMÄNNINGEN ÖSTRA STÖPEN S:2
Visa all fakta

Mark

Allmän information: Arealen är beräknad utifrån skogsbruksplan. Arealen skiljer något mellan taxerad areal och beräknad areal.

Väg- och kraftledning

Area: 0,2 ha

Skogsmark

Area: 22,1 ha
Taxeringsvärde: 1 203 000 kr

Inäga

Area: 0,7 ha

Fastighetsuppgifter

Besiktning och undersökningsplikt

Eftersom mycket av den skogliga informationen kommer från en skogsuppskattning är det viktigt att känna till att skogsuppgifterna mäts okulärt och som stickprov. Detta medför att uppgifterna är ungefärliga och Ibland kan skilja sig mellan uppskattning och verkligheten. Skogsuppskattningen är upprättad enligt gängse metoder och det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i uppskattningen mot verkligheten.

Jakt

Jakten tillfaller nya ägaren vid tillträde

Skogsuppgifter

Skog S2: 1019 m3sk
Total volym: 1566 m3sk
Bonitet: 9 m3sk/ha/år
Planupprättare: Lars Densborn
Skogsbruksplan: Skogsbruksplan upprättad januari 2020. Virkesförråd uppmätt till 1 566 m³sk vilket motsvarar 71 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen tall till 32% och därefter gran 45% och resterande löv 23%. Tillväxten är beräknad till 91m³sk första växtsäsongen . Avverkningsförslaget är 1 091 m³sk slutavverkning och 78 m³sk gallring.
Med anledning av lokalt granbarkborreangrepp och några vindfällen i avd. 9 planeras upparbetning av ca. 100 m3sk innan tillträde.
Skogsvård: Skogsvårdsåtgärder som föreslås första 3-årsperioden är 1 ha plantering, 6,9 ha hjälpplantering samt 8,5 ha röjning.
Fastighetsgränser: Fastighetsgränser kan vara dåligt uppmärkta i terrängen.

Visning

Ingen anordnad eller öppen visning av skogsskiften kommer att ske. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Hänsyn tas till omkringboende och skog

Fastighetsbildning

Säljare av fastigheten Mariestad Lerum 1:1 önskar efter genomförd försäljning av ovanstående fastighet köpa tillbaka mindre del av fastigheten (0,8 ha) genom fastighetsreglering. Avsikten är att öka tomtmarksareal till bostadsfastighet samt säkerställa framfartsväg till bostad. Se karta fastighetsreglering. För närmare information vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Ekonomi

Utgångspris

1 200 000 kr

Taxering

Mark: 1 203 000 kr
Totalt: 1 203 000 kr
Taxeringsår: 2017
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Typkod: 110, Lantbruksenhet obebyggd

Pantbrev

Det finns 2 st pantbrev uttaget om sammanlagt 47 000 kr.

Försäljningssätt

Bud, senast: 2020-06-07
Beskrivning: Försäljning skall ske genom annonsering samt brevutskick till skogsägare i närområdet. Intresserade spekulanter visar sedan sitt intresse att förvärva skogsmark genom att lämna bud senast 2020-06-07. I budet skall budsumma framgå. Därefter skall fortsatt budgivning erbjudas till intressenter som lämnad bud enligt ovan. Säljare förbehåller sig dock rätt att fritt anta bud av vem och när som helst under budgivningsprocessen. Lämna gärna skriftliga bud via mail. Beställning av prospekt via hemsida alternativt ansvarig mäklare. Detta är en obebyggd skogsfastighet som säljs i sin helhet vilket innebär att vem som helst kan förvärva fastigheten i sin helhet.

Alla bilder

+ 9 Visa alla 15 bilder
 

Karta & område

Lerum 1:1,

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy
Roger Axelsson, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare

Roger Axelsson

Fastighetsmäklare och Skogsmästare
Sanne Skartnes, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
 

Sanne Skartnes

Fastighetsmäklare