Hoppa till innehåll

Flyttlöften

Hålla ett löfte – eller bryta det

 

Ett flyttlöfte är ett löfte som avläggs av en individ i samband med flytt som ett sätt att förändra sin livsstil åt ett håll som av individen ses som positivt men inte nödvändigtvis enkelt. Namnet kommer ifrån det faktum att dessa löften oftast sätts i effekt på flyttdagen. Målet är att man ska hålla fast vid ett flyttlöfte de första två åren efter flytten, annars talas det om att flyttlöftet är brutet.

Legitimerad psykolog

Martin Oscarsson

Martin Oscarsson är legitimerad psykolog och författare till den forskningsbaserade boken Tio i tolv, om att lyckas med nyårslöften, mål och betendeförändringar. För även om nyår är den officiella högtiden för löften, tror vi faktiskt att flytten är den mest naturliga. Därför lanserar vi tillsammans med Martin något vi kallar för Flyttlöften, om hur man i samband med flytt kan lyckas med den förändring man vill se i sitt liv.

 
26%

Har flyttat i jakt på förändring. 

10%

Upplever flytten som en chans till förändring. 

13%

Tycker att det roligaste med flytten är nya rutiner. 

Varför ser många flytten som en möjlighet till förändring?

I en studie från The Wharton School vid University of Pennsylvania i USA fann man att vi ofta utgår från en specifik tidpunkt när vi vill förändra något i våra liv. Exempel på sådana tidpunkter är efter storhelger, i samband med en födelsedag, i början på en ny termin eller i början av ett nytt år. Författarna kallar dessa tidpunkter för tidsmässiga milstolpar. Som en möjlig förklaring till detta fenomen föreslår man att dessa milstolpar dels får oss att ta ett större perspektiv på livet, dels manifesterar tidens gång och räknar tidigare misstag till den tid som varit. Detta uppmuntrar till ambitiöst beteende, vilket forskarna kallar the fresh start effect.

Det är rimligt att anta att även en flytt utgör en tidsmässig milstolpe i våra liv. I och med det kan en flytt både ge möjlighet till reflektion och sporra framåtanda. I undersökningen “Svenskarna och flytten” uppgav hälften (48 procent) att nystarten var det roligaste med att flytta. Men, man ska inte räkna med att förändring kommer av sig självt bara för att man flyttar. Istället bör man som en del i flyttprocessen fundera på vad man vill åstadkomma med flytten. Ibland är flytten i sig förändring nog, andra gånger kanske vi flyttar i hopp om att förändringar ska följa. Genom att specificera dessa kan vi förhoppningsvis fatta mer informerade beslut kring val av bostad och bostadsort samt huruvida vi bör flytta ihop med någon.

Varför är det så få som tycker det är kul med nya rutiner?

Rutiner och vanor är centrala i de flestas liv. De ger oss hållpunkter i vardagen och en känsla av kontroll. Att göra som vi alltid gjort sparar också energi, varför vi ofta drar oss för förändring. Sannolikt är detta en delförklaring till varför många drar sig för att förändra sina rutiner. Ofta beskrivs beteendeförändring som något mödosamt. Länge trodde jag själv att all förändring ovillkorligen var förknippad med åtminstone visst motstånd. Idag vet jag att så inte är fallet.

“Länge trodde jag själv att all förändring ovillkorligen var förknippad med åtminstone visst motstånd. Idag vet jag att så inte är fallet.”

Motståndet vi känner inför en förändring beror till stor del på relationen mellan svårighetsgrad och belöning. Oavsett om vi står inför att skapa en ny vana eller att försöka göra oss av med en gammal är detta något vi bör fundera över. Om svårighetsgraden är hög och belöningen liten är sannolikheten stor att motståndet kommer vara starkt. I sådana fall är det klokt att fundera på möjligheter att minska svårighetsgraden och förstärka belöningen. På så sätt kan du förhoppningsvis öka chanserna att lyckas med din önskade förändring.

Ett sätt att göra detta i samband med flytt är att ovanestäda och nyvanemöblera. Att ovanestäda innebär att städa undan allt som påminner om gamla invanda mönster. Det enklaste exemplet är att inte ha askfat och cigaretter hemma om man försöker sluta röka. Att nyvanemöblera handlar istället om att plocka fram och strategiskt placera ut saker som påminner om nya vanor, till exempel ställa fram gympaskorna i hallen eller packa matlådan kvällen innan. Genom dessa förberedelser gör du det lätt att välja rätt!

78 procent säger att de fullföljde sina planerade förändringar efter att de flyttat. Vad är det med flytten som underlättar att genomföra det man planerat?

Vad roligt att så många faktiskt lyckas med sina planerade förändringar! Sannolikt är vi hjälpta av den konkreta utgångspunkten som en flytt innebär. Troligtvis gör det också stor skillnad att uttalat planera för en förändring i samband med flytten. I en studie från University of Scranton i Pennsylvania, USA, fann man att sannolikheten för framgång med en önskad förändring kan mångdubblas om förändringen formuleras som ett nyårslöfte. Förhoppningsvis gäller detsamma om man formulerar förändringen som ett flyttlöfte!

 

Att många lyckas med sin planerade förändring i samband med en flytt ligger också i linje med flera andra studier som visat att personliga mål och löften kan ha större värde än vad många tror. En stor utmaning med beteendeförändring handlar om att gå från tanke till handling. Bara genom att formulera ett mål och göra en initial plan har vi kommit en bra bit på vägen. Genom att dessutom använda flytten som startdatum vet du både vad du ska göra och när du ska sätta igång!

9 tips för att lyckas med dina flyttlöften

1. Ta reda på varför du vill genomföra en förändring

Fundera noggrant på varför du vill genomföra den förändring du överväger. Ofta vill vi förändra saker i våra liv för andras skull, eller för att vi skulle skämmas om vi inte gjorde det. Förändringar med grund i detta håller sällan i längden, eftersom vi inte bottnar i dem. Försök om möjligt koppla dina flyttlöften till dina värderingar, alltså till sådant du tycker är viktigt i livet.

 

2. Undersök din motivation till förändring

Skriv ner för- och nackdelar med hur du har det just nu respektive hur det skulle vara om du förändrade något i samband med din flytt. Försök att formulera både nuläget och alternativen i termer av konkreta beteenden. Studera det du skrivit ner, se vilken sida som väger tyngst och vilken typ av argument som talar för respektive mot förändring.

3. Formulera dina flyttlöften som närmandemål

Närmandemål handlar om sådant vi vill uppnå eller göra mer av medan undvikandemål handlar om sådant vi vill undvika eller göra mindre av. Ofta formulerar vi personliga mål i termer av undvikande, till exempel att vi ska stressa mindre. Problemet med detta är att det ger oss mycket lite information om vad vi faktiskt ska göra för att lyckas med våra mål. Formulera istället mål utifrån vad du skulle göra mer av om du gjorde mindre av det du vill sluta med.

 

4. Var så specifik du bara kan

Formulera så specifika flyttlöften som möjligt. Likt undvikandemål ger allt för generella mål för lite information om vad vi faktiskt ska göra. Om du till exempel har som flyttlöfte att hålla bättre ordning hemma eller ta bättre tillvara på stunderna med barnen bör du fundera ett varv till på vad det faktiskt skulle innebära. Det skulle till exempel kunna handla om att plocka undan de saker du spridit ut innan du går och lägger dig samt lägga bort mobiltelefonen när du umgås med barnen.

5. Gör dina flyttlöften mätbara

Mätbara mål gör att vi lättare kan se om vi rör oss i rätt riktning och bättre kan utvärdera vår prestation. Detta, i sin tur, gör det lättare för oss att belöna oss längs vägen. Om du i samband med din flytt vill börja laga mer mat och oftare ha matlåda till jobbet, bestäm dig för att ha matlåda minst tre gånger i veckan.

 

6. Satsa på attraktiva flyttlöften

Prioritera mål du genuint känner för och verkligen vill uppnå. I samband med flytten kan du göra en lista med anledningar till att du vill genomföra den aktuella förändringen. Den listan kan du sedan ta fram när det känns tufft eller när du behöver en extra boost.

7. Var realistisk

Om vi siktar för lågt får vi inte ut mycket av våra mål. Att sikta alldeles för högt kan dock få motsatt effekt. Allt för svåra mål kan ge oss känslan av att det inte är någon idé att försöka. Detta leder till att vi inte gör några framsteg, vilket i sin tur bekräftar känslan av att det var för svårt. Formulera flyttlöften som ligger precis utom räckhåll men som du kan nå om du anstränger dig lite extra.

 

8. Sätt en deadline

Fundera på när du vill vara färdig med dina mål. Deadlines gör det svårare att skjuta upp förändringsarbetet. Ibland finns det en naturlig deadline, ibland får du hitta på en egen. Om du har svårt att bestämma dig kan du använda hemsidan random.org och slumpmässigt tilldela dig själv ett datum då flyttlöftet ska vara avklarat.

9. Mobilisera ditt team

Engagera din familj och dina vänner i dina flyttlöften. Flyttlöften kan handla om förändringar ni kan och förhoppningsvis vill genomföra tillsammans. I andra fall kan du berätta för din omgivning att du har ett specifikt mål. På så sätt kan din omgivning stötta genom att belöna framsteg och peppa vid motgångar. När målet väl är uppnått kan ni fira tillsammans!