Hoppa till innehåll

Flytt och förändring

Gör flytten till en nystart

 

Lyckligare och lugnare, det säger åtta av tio svenskar att de blivit efter sin senaste flytt. Men, vad betyder egentligen det? Är flytten en mirakelkur? Nej riktigt så lätt är det inte om vi ska tro Manda Rydberg, beteendevetare och expert på förändringar. Istället tycks svenskar se flytten som en nystart och ett perfekt tillfälle att hitta nya intressen och skapa nya vanor. Hur gör man då för att bli lyckligare och få till en nystart i samband med flytten? Det svarar vi, och Manda, på här!

 
21%

Upplever flytten som en chans till förändring. 5% ser flytten bara som en fysisk flytt av sina grejer.

57%

Säger att flytten till deras nya boende har ökat deras självförtroende. Samtidigt ser bara 1% flytten som ett bevis på framgång.

81%

Anger att det har blivit gladare efter deras senaste flytt. 13% säger att de har blivit olyckligare.

Beteendevetare

Manda Rydberg

Manda Rydberg är beteendevetare och KBT-terapeut och hjälper till vardags människor att få till förändring i sina liv med hjälp av strategier baserade på den senaste psykologiforskningen. Precis det ska hon nu hjälpa oss med, men på temat hur man kan använda flytten som ett perfekt tillfälle att skapa förändring och få en nystart.

Varför är nystart något som så många strävar efter när de flyttar?

Det har att göra med att flytten påverkas av det som kallas för nystarts-effekten. Ett psykologiskt fenomen som i all sin enkelhet innebär att det är lättare att skapa förändring i samband med en tydlig tidsmässig skiljelinje, som ett nytt år eller en flytt, som representerar en ny början. Denna tidsmässiga skiljelinje gör det lättare för oss mentalt att betrakta vårt nuvarande och förflutna jag som två skilda enheter. Vilket öppnar upp för förändringsorienterade beteenden. Detta förstärks om vi dessutom gått igenom en utmaning eller motgång innan själva skiljelinjen, som t.ex att flytta som singel efter en separation. Med andra ord bär flytten potential för att du ska lyckas skapa en betydande förändring!

Jag har även noterat detta fenomen bland mina klienter. Det är inte ovanligt att de efter en tid i terapi, då de mött motgångar och skapat förändring i sina liv, väljer att just flytta. Omedvetet strävar vi efter att vår externa miljö ska matcha vår interna. Våra hem bär på många minnen, dessa kan vara glädjefyllda och lätta men ibland även lite sorgsna och tunga. Då kan det vara skönt att flytta till ett nytt hem som känns som ett blankt papper. Där vi känner oss fria att skapa nya minnen. Således blir en flytt per automatik en nystart, även om undersökningar visar att många tenderar att stanna i samma geografiska område.

Hur kan man göra så att flytten blir en nystart?

Passa på att rensa ut! Släpp taget om saker som inte bringar värde eller glädje till ditt liv. Psykologiska studier visar att minimalism resulterar i minskad stress och ökat välmående på flera plan. Med andra ord bidrar yttre ordning till inre lugn. Lägg gärna lite extra eftertanke på vilken miljö du skapar i ditt nya sovrum då det är det första och sista miljön du möter varje dag, vilket antagligen påverkar dig mer än vad du tror. Jag läste en gång att ett källarförråd tydligen ska vara tomt vid inflytt till ett nytt boende. Detta är något jag personligen aldrig lyckats uppnå, men du kanske kan lyckas bättre. Om inte annat är det en inspirerande målbild!

Varför upplever vi att vi blir lyckligare av att byta bostad?

För att vi genom att flytta ofta rör oss i riktning mot vår målbild. Vårt välmående ökar när vi tillgodoser våra behov och syftet med en flytt är ofta just det, ett sätt för oss att tillgodose våra behov. I synnerhet om man flyttar som familj. Även om flytten kanske varit ofrivillig p.g.a separation så kan flytten göra så att vi går in i en ny fas. Detta då en flytt skapar förändring och per automatik öppnar upp för nya möjligheter, upplevelser och minnen.

80 procent blev lyckligare av sin senaste flytt, ändå planerade 40 procent att inte gör en förändring. Varför tror du så många undvek att planera en förändring?

En av hjärnans grundinställningar är att förutse och skydda. Förändring betraktas således som ett hot då hjärnan inte har samma möjlighet att förutspå resultatet (även positiva förändringar, likt en flytt). En flytt och allt vad det innebär med nystart kan således upplevas som förändring nog för hjärnan, och då är vi inte är i behov av ytterligare förändringar i samband med detta. Väl värt att notera är att det inte är situationen i sig (flytten) som skapar vår stress utan vår tolkning och hantering av den. Fördelaktigt är även om du är medveten om att din hjärna tenderar att överskatta risk och underskatta din förmåga att hantera risken. Med denna vetskap kan det vara lättare att utmana sitt interna motstånd i att skapa ytterligare förändringar i samband med flytt.

Hur kan man göra för att fånga flytten som en möjlighet till en positiv förändring?

Dra fördel av nystarts-effekten och sammanlänka ditt nya hem med nya rutiner som går i linje med din målbild. Din hjärna är formbar livet ut och lär sig allt som upprepas. Vare sig det är positiva eller (tyvärr) negativa tankar, handlingar, känslor och rutiner. Repetition av positiva beteenden är alltså nyckeln till förändring. Mitt tips är att fokusera på vilken känsla du vill uppnå i ditt nya liv för att sedan välja beteenden därefter. Detta då det är dina känslor som motiverar dina handlingar, vare sig du är medveten om det eller ej.

 
48 %

Tycker att det roligaste med flytten är nystarten.

78 %

Blev lyckligare av sin senaste flytt. (Bland familjer 85 %). 

13 %

Tycker att det roligaste med en flytt är nya rutiner. 

 

Varför är det så få som tycker det är kul med nya rutiner?

Trots att vår hjärna är väldigt liten (den utgör endast två till tre procent av vår kroppsvolym) så förbrukar den hela 25-30 procent av vår energi. Så när det är möjligt väljer hjärnan alltid automatiskt det mest effektiva sättet att arbeta på. Väletablerade rutiner är således något din hjärna föredrar att vidmakthålla eftersom det sparar energi och även skapar en känsla av trygghet (då hjärnan lättare kan förutse vad som kommer att ske). Det är därför lätt hänt att vi känner ett inre motstånd inför att skapa nya rutiner. Vi är helt enkelt inte programmerade för det. Detta innebär dock inte att vi inte ska utmana vårt inre motstånd, bara medvetenheten om mekanismen bakom motståndet kan göra det lättare att bryta.

“Det är därför lätt hänt att vi känner ett inre motstånd inför att skapa nya rutiner. Vi är helt enkelt inte programmerade för det.”

Hur kan man förbättra sina rutiner i samband med en flytt?

Kognitivt är det en stor fördel att aktivt göra nya saker då det håller din hjärna alert och formbar, vilket forskning visar motverkar t.ex demens. Nya erfarenheter skapar nya neurala kopplingar i hjärnan och repetitionen av dessa förstärker kopplingarna. De nya kopplingarna i sig förstärker din hjärnans neuroplasticitet (formbarhet) vilket gör den mer motståndskraftig.

Att flytta innebär ofta att nya vägar till kontoret eller förskolan, att börja handla i en ny matbutik, eller träna på ett nytt gym. Något som ger en automatisk kognitivt boost. Vill du ta det ett steg längre, och etablera nya rutiner i ditt nya hem, så är det lättaste sättet att göra det genom att sammanlänka den nya rutinen med en redan existerande rutin. Om du t.ex. vill göra meditation till en del av ditt nya liv så gör du det med fördel innan eller efter tandborstning som (förhoppningsvis) redan är en väletablerad rutin.