Vi ställer inte in, vi ställer om. För att värna om kunder och medarbetare anpassar vi just nu vårt arbetssätt i kundmöten och på visningar. Läs mer här
Hoppa till innehåll

Användarvillkor

Tack för att du använder Svensk Fastighetsförmedlings webbplats - www.svenskfast.se. Vi vill genom nedanstående Användarvillkor upplysa dig om våra regler för nyttjandet av webbplatsen.

Ansvarig för webbplatsen är Svensk Fastighetsförmedling AB. Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

Användarvillkoren gäller för alla webbplatser som tillhandahålls av Svensk Fastighetsförmedling AB och övriga som arbetar under varumärket Svensk Fastighetsförmedling.

Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses du ha accepterat Användarvillkoren för webbplatsen. Svensk Fastighetsförmedling förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren. Svensk Fastighetsförmedling förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

För det fall villkor för de produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs via webbplatsen är oförenliga med dessa Användarvillkor gäller villkoren för produkten eller tjänsten framför dessa Användarvillkor.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer överallt. Produkter och tjänster tillhandahålls t ex inte om Svensk Fastighetsförmedling bedömer att tillhandahållandet inte är till gagn för den enskilda personen eller om tillhandahållandet skulle komma att strida mot lagstiftning, praxis eller annan rättslig reglering.

Svensk Fastighetsförmedling behöver inte redovisa varför en produkt eller tjänst inte tillhandahålls.

Rätt att använda material på webbplatsen m m

Material på webbplatsen kan vara upphovsrättsligt skyddat. Det gäller t ex bilder, texter m m. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren. Att använda material för privat bruk är dock normalt tillåtet.

Vidare är det inte tillåtet att utan uttryckligt medgivande använda utdrag eller väsentliga delar av innehållet i de databaser som Svensk Fastighetsförmedling publicerar på webbplatsen. Det är heller inte tillåtet att indexera innehållet i databaserna och att göra innehållet sökbart på annan webbplats utan medgivande.

De varumärken eller andra kännetecken som Svensk Fastighetsförmedling äger får inte användas utan skriftligt godkännande från Svensk Fastighetsförmedling. Svensk Fastighetsförmedlings varumärken, kännetecken eller firma får heller inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en "felaktig" träff, t ex i s k meta-taggar eller annan dold text.

Länkning till och från webbplatsen

Svensk Fastighetsförmedling ansvarar inte i något fall för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Det är tillåtet att göra "förflyttade" länkar d v s länkar som flyttar läsaren till Svensk Fastighetsförmedlings webbplatser.

Vid länkning måste det alltid tydligt framgå att materialet hämtats på Svensk Fastighetsförmedlings webbplats och materialet eller presentationen i övrigt får inte förvanskas eller förfelas.

Det är således inte tillåtet att göra s k integrerade länkar d v s länkar som hämtar och visar materialet på någon annan webbplats.

Ansvarsbegränsning

Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är i huvudsak avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr också förekomma.

Svensk Fastighetsförmedling AB ansvarar inte för information och material på webbplatsen som publicerats på lokala butikssidor och i bostadspresentationer av andra än Svensk Fastighetsförmedling AB (sk användargenererat material). Vid fel i information eller material på lokala butikssidor och i bostadspresentationer bör man i första hand vända sig till den butik/mäklare som publicerat materialet om man vill att informationen eller materialet rättas eller tas bort. Svensk Fastighetsförmedling AB tar dock alltid bort information eller material som uppenbarligen kränker någon annans upphovsrätt eller som är brottsligt om Svensk Fastighetsförmedling AB får information om att sådan information eller material publicerats på webbplatsen

Svensk Fastighetsförmedling arbetar ständigt med IT-säkerhet. Tyvärr kan vi dock ändå inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Svensk Fastighetsförmedling ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring Användarvillkoren är du välkommen att kontakta Svensk Fastighetsförmedling AB.

Kontaktuppgifter

Svensk Fastighetsförmedling AB
Box 47106
100 74 STOCKHOLM

Tel: 08-505 358 00
Fax: 08-505 358 99

E-post: sf@svenskfast.se
Hemsida: www.svenskfast.se

Org nr: 55 60 90-2313