Hoppa till innehåll

Användarvillkor

Tack för att du använder Svensk Fastighetsförmedlings webbplats - www.svenskfast.se. Vi vill genom nedanstående Användarvillkor upplysa dig om våra regler för nyttjandet av webbplatsen och våra tjänster.

Ansvarig för webbplatsen är Svensk Fastighetsförmedling AB. Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

Användarvillkoren gäller för alla webbplatser som tillhandahålls av Svensk Fastighetsförmedling AB och övriga som arbetar under varumärket Svensk Fastighetsförmedling.

Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses du ha accepterat Användarvillkoren för webbplatsen. Svensk Fastighetsförmedling förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det att Användarvillkoren ändrats eller uppdaterats anses du ha godkänt de uppdaterade Användarvillkoren. Svensk Fastighetsförmedling förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

För det fall villkor för de produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs via webbplatsen är oförenliga med dessa Användarvillkor gäller villkoren för produkten eller tjänsten framför dessa Användarvillkor.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer överallt. Produkter och tjänster tillhandahålls t.ex. inte om Svensk Fastighetsförmedling bedömer att tillhandahållandet inte är till gagn för den enskilda personen eller om tillhandahållandet skulle komma att strida mot lagstiftning, praxis eller annan rättslig reglering.

Svensk Fastighetsförmedling behöver inte redovisa varför en produkt eller tjänst inte tillhandahålls.

Mina Sidor

På svenskfast.se kan du registrera ett användarkonto och få tillgång till tjänsten Mina Sidor. På Mina Sidor kan du bland annat hantera din eventuella bostadsförsäljning, dina bostadsbevakningar och nyhetsbrev samt ta del av erbjudanden. Mer information om vilka tjänster som ingår i Mina Sidor finns på svenskfast.se. Tjänsten Mina Sidor tillhandahålls kostnadsfritt.

Vad gäller för användarkontot?

Genom att registrera ett användarkonto förbinder du dig att följa de vid var tid gällande villkoren för Mina Sidor och Användarvillkoren. Användarkontot är personligt och får inte användas av någon annan person. Du förbinder dig att inte avslöja dina inloggningsuppgifter för någon annan person och omedelbart anmäla till Svensk Fastighetsförmedling om du misstänker att någon obehörig person har fått tillgång till ditt användarkonto. Svensk Fastighetsförmedling har rätt att stänga ner kontot, temporört eller permanent, vid brott mot dessa Användarvillkor.

När är tjänsten tillgänglig?

Tjänsten Mina Sidor tillhandahålls i befintligt skick och Svensk Fastighetsförmedling garanterar inte att tjänsten alltid är tillgänglig. Störningar i tjänsten kan förekomma och vissa funktioner kan då vara otillgängliga. Svensk Fastighetsförmedling har rätt att stänga ner Mina Sidor för underhåll och uppdateringar. Vid planerade driftavbrott lämnas information om detta på svenskfast.se.

Vad gäller för utskick?

Genom att registrera ett användarkonto för Mina Sidor samtycker du till att få utskick om våra, våra lokala butikers och samarbetspartners varor och tjänster genom våra digitala kanaler, t.ex. per e-post eller sms. I Mina Sidor kan du hantera dina inställningar för utskick.

Förbud mot användning av material från svenskfast.se

Informationen på svenskfast.se har databasskydd enligt upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Svensk Fastighetsförmedling AB, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på svenskfast.se och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Även webbplatsens utseende och layout, texter, fotografier, videofilmer och annat material på svenskfast.se är skyddat enligt upphovsrättslagen och annan lagstiftning.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet för det olovliga nyttjandet, och skadestånd om användningen skett avsiktligt eller genom oaktsamhet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot upphovsrättslagen kan man dessutom straffas med böter eller fängelse upp till två år.

Är det tillåtet att kopiera material från svenskfast.se till en annan hemsida?

Nej, som anges ovan skyddas informationen, webbplatsens utseende och layout, texter, fotografier, videofilmer och annat material på svenskfast.se enligt upphovsrättslagen och annan lagstiftning. Om någon kopierar skyddade uppgifter utan tillstånd begår denne ett brott mot Upphovsrättslagen. Om man dessutom lägger ut kopian på sin hemsida begår man ytterligare brott mot Upphovsrättslagen eftersom man gör kopian tillgänglig för allmänheten.

Är det tillåtet att länka till svenskfast.se?

Den som vill länka till svenskfast.se bör alltid fråga om lov innan, eftersom en länkning kan innebära att man anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten.  Man får dock inte indexera innehållet på svenskfast.se och baserat på detta automatgenerera länkar på en annan hemsida än svenskfast.se. Inte heller får man länka in material från svenskfast.se i ett framesystem eller popup-fönster.

Är det tillåtet att använda information från svenskfast.se för att marknadsföra en annan tjänst?

Det är förbjudet att använda information från svenskfast.se för att marknadsföra en annan hemsida, app eller företag. Följaktligen är det inte tillåtet att utan samtycke använda uppgifter om bostadsannonser eller mäklare för marknadsföring av annan tjänst.

Ansvarsbegränsning

Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är i huvudsak avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr också förekomma.

Svensk Fastighetsförmedling AB ansvarar inte för information och material på webbplatsen som publicerats på lokala butikssidor och i bostadspresentationer av andra än Svensk Fastighetsförmedling AB (s.k. användargenererat material). Vid fel i information eller material på lokala butikssidor och i bostadspresentationer bör man i första hand vända sig till den butik/mäklare som publicerat materialet om man vill att informationen eller materialet rättas eller tas bort. Svensk Fastighetsförmedling AB tar dock alltid bort information eller material som uppenbarligen kränker någon annans upphovsrätt eller som är brottsligt om Svensk Fastighetsförmedling AB får information om att sådan information eller material publicerats på webbplatsen

Svensk Fastighetsförmedling arbetar ständigt med IT-säkerhet. Tyvärr kan vi dock ändå inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Svensk Fastighetsförmedling ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring Användarvillkoren är du välkommen att kontakta Svensk Fastighetsförmedling AB.

Kontaktuppgifter

Svensk Fastighetsförmedling AB
Vasagatan 28
111 20 STOCKHOLM

Tel: 08-505 358 00
Fax: 08-505 358 99

E-post: sf@svenskfast.se
Hemsida: www.svenskfast.se

Org nr: 55 60 90-2313