Vi anpassar just nu arbetssätt och kundmöten för att värna om våra kunder och medarbetare. Läs mer här.
Hoppa till innehåll
Sverige
Sammanfattning

Karlsborg Undenäs Hultet 1:19,

  • Typ: Skog
  • Inriktning: skog
  • Tomtarea: 230 000 kvm
  • Totalarea: 230 000 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Obebygggd skogsfastighet med hög tillväxt och bra läge utmed Edsån!

Fakta

Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Typ: Skog
Inriktning: skog
Tomtarea: 230 000 kvm
Totalarea: 230 000 kvm
Upplåtelseform: Äganderätt
Tomtareauppgift enligt: Mätning

Allmänt

Län: Västra Götaland
Kommun: Karlsborg
Fastighetsbeteckning: Karlsborg Undenäs Hultet 1:19

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Karlsborg Lindhult Ga:1
Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda vägen b till en bredd av 5 meter för tillfart till sjöbod samt bad-och båtplats - Väg
Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya sjöboden c - Byggnad
Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya en ca 25 meter lång bad-och båtbrygga d, jämte rätt att ha en båtuppläggningsplats på stranden - Brygga
Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya dräneringsledningarna e och tillhörande rensbrunn - Avlopp
Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya bevattningsledningarna f - Vattenledning
Officialservitut: Brygga båtplats
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg i samfälld vägmark
Officialservitut: Gångväg väg brygga
Officialservitut: Väg i samfälld vägmark
Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda vägen a till en bredd av 5 meter för utfart från fastigheten - Väg
Samfällighet: KARLSBORG UNDENÄS-HULTET S:1
TIBRO HÄRADSALLMÄNNINGEN ÖSTRA STÖPEN S:1
SKÖVDE HÄRADSALLMÄNNINGEN ÖSTRA STÖPEN S:2
Förvärvstillstånd krävs: Ja
Visa all fakta

Mark

Övrigtmark

Area: 0,3 ha

Skogsmark

Area: 22,3 ha
Taxeringsvärde: 1 880 000 kr

Inäga

Area: 0,4 ha

Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skog S2: 1098 m3sk
Total volym: 2234 m3sk
Bonitet: 9,7 m3sk/ha/år
Planupprättare: Lars Densborn
Skogsbruksplan: Skogsbruksplan upprättad juli 2020.
Skogsvård: Skogsfastighet på fyra skiften relativt väl samlat. Virkesförrådet är på 2 234 m3sk, vilket innebär 100 m3sk/ha. Detta är ett lägre medelvirkesförråd än genomsnittet för området. Skogsmarken är bördig med hög tillväxt och den årliga tillväxten bedöms till 120 m3sk första växtsäsongen. Skogsbruksplanens skötselförslag är på 1297 m3sk och består av 264 m3sk gallring och 1 033 m3sk föryngringsavverkning. Skogsmarken är till största delen koncentrerad till det stora skogsskifte men det finns även två mindre skiften. På ett av skiftena finns även lite åkermark i anslutning till Edsån. Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten.
Fastighetsgränser: Fastighetsgränser är inte särskilt utmärkta inför försäljning. Gränser i skogsmark kan vara svåra att finna.

Besiktning och undersökningsplikt

Eftersom mycket av den skogliga informationen kommer från en skogsbruksplan är det viktigt att
känna till att skogsuppgifterna i en skogsbruksplan mäts okulärt och som stickprov. Detta medför att uppgifterna i en skogsbruksplan är ungefärliga och Ibland kan uppgifterna skilja sig mellan skogsbruksplanen och verkligheten. Denna skogsbruksplan är upprättad enligt gängse metoder och det åligger köparen
att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Jakt

Jakträtten tillfaller ny fastighetsägare vid tillträde

Visning

Visning sker på egen hand. Vid fältbesök skall sedvanlig hänsyn till boende samt växande skog och gröda iakttagas. Vid behov kan särskild visning erhållas. Kontakt med mäklare tas i så fall.

Tillträde

Tillträde till fastigheten sker enligt övrenskommelse

Naturvärden

Nyckelbiotop. Se skogsbruksplan

Annat

Byggrätt
Muntlig förhandsbesked för byggnation har erhållits

Ekonomi

Taxering

Mark: 1 880 000 kr
Totalt: 1 880 000 kr
Taxeringsår: 2017
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Typkod: 110, Lantbruksenhet obebyggd

Pantbrev

Det finns 1 st pantbrev uttaget om sammanlagt 1 000 000 kr.

Försäljningssätt

Bud, senast: 2020-08-16
Beskrivning: Försäljning skall ske genom annonsering samt brevutskick till skogsägare i närområdet. Intresserade spekulanter visar sedan sitt intresse att förvärva fastigheten genom att lämna bud senast 2020-08-16. I budet skall budsumma framgå.
Därefter kan vid behov fortsatt budgivning erbjudas till intressenter som lämnat bud enligt ovan. Säljare förbehåller sig dock rätt att fritt anta bud när som helst under budgivningsprocessen. Lämna gärna skriftliga bud via mail.
Beställning av prospekt sker genom ansvarig mäklare.

Alla bilder

+ 7 Visa alla 13 bilder
 

Karta & område

Karlsborg Undenäs Hultet 1:19,

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy
Roger Axelsson, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare

Roger Axelsson

Fastighetsmäklare och Skogsmästare