Hoppa till innehåll

Varudeklarerat för dig som köper ett hus

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt och ansvar för fastighetens skick. Därför har vi tagit fram försäkringen Varudeklarerat som är en av de mest heltäckande försäkringsprodukterna för bostadsbyggnadens skick som finns på marknaden.

Varudeklarerat är en försäkring där bostadsbyggnadens skick försäkras utifrån en genomförd besiktning. Genom försäkringen får inte bara säljaren utan även du som köpare ett starkt försäkringsskydd för fel som fanns vid besiktningen men som inte angivits i besiktningsprotokollet.

Säljaren tecknar försäkringen via oss på Svensk Fastighetsförmedling och lämnar försäkringsskyddet till köparen. Eftersom Varudeklarerat försäkrar skicket på byggnaden utgår ersättning till köparen oavsett om det rent juridiskt är säljaren eller köparen som skulle ansvara för skadan om försäkringen inte tecknats.

Varudeklarerat täcker

  • Dolda fel (säljarens ansvar enligt lag).
  • Osynliga fel inklusive fel i riskkonstruktion (köparens ansvar enligt lag).
  • Besiktningsmannens misstag (köparens ansvar enligt lag).

Försäkringen gäller upp till 10 år från tillträdesdagen för både säljare och köpare.

I Varudeklarerat ingår också ersättning för självrisk och åldersavdrag för fel på hushållsmaskiner som ersatts av hemförsäkringsbolag samt ersättning för självrisk som du betalat till ditt hemförsäkringsbolag vid läckage-, brand- eller inbrottsskada.

Så här fungerar Varudeklarerat

Besiktningsprotokollet redovisar byggnadens skick

När säljaren beställer försäkringen Varudeklarerat genomförs en grundlig besiktning av bostadsbyggnaden. Besiktningen ligger till grund för försäkringens omfattning. Fel och skador som upptäcks efter avslutad affär, och som inte framgår av besiktningsprotokollet, kan ersättas av försäkringen.

Besiktningsgenomgång

Eftersom besiktningen genomförs innan försäljningen är det viktigt att du som köpare tar del av och förstår innehållet i besiktningsprotokollet korrekt. Vi rekommenderar att köparen går igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen på plats i bostaden men genomgången kan också kan också göras per telefon. Genomgång per telefon kostar inget för den som köper huset.

Försäkring

Säljaren tecknar försäkringen via oss på Svensk Fastighetsförmedling och lämnar försäkringsskyddet till köparen. Både köpare och säljare är därmed skyddade genom Varudeklarerat. Försäkringsgivare är Anticimex försäkringar AB.

Slipp kontakt med säljaren

Om du som köpare misstänker fel eller skador i huset, som omfattas av försäkringen, efter avslutad affär så behöver du inte konfronteras med säljaren utan kan kontakta Anticimex direkt istället. Du slipper jobbiga samtal eller risken att säljaren faktiskt inte har pengar. Anticimex utreder ärendet och kommer överens med dig hur eventuella fel och skador ska åtgärdas. Anticimex gör en skadereglering oavsett om det är du som köpare, besiktningsmannen eller säljaren som ansvarar för skadan. Köparen svarar för självrisken.

Läs frågor och svar kring vad som gäller när du köper ett varudeklarerat hus

Är huset du vill köpa inte Varudeklarerat?

Skulle säljaren inte ha tecknat försäkringen Varudeklarerat, så har du möjlighet som köpare att göra detta istället. Då uppnår du samma skydd och smidig process ifall fel eller skador uppstår.

Varudeklarerade bostäder