Hoppa till innehåll
 
Utgångspris: 
900 000 kr
Sammanfattning
Utgångspris: 
900 000 kr

Ulseröd, GREBBESTAD

Tomt om ca 2000-3000 m² två kilometer från Havstensund

 • Typ: Tomt
 • Tomtarea: 2 500 kvm
 • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om tomten

Sammanfattning

 • Typ: Tomt
 • Tomtarea: 2 500 kvm
 • Utgångspris: 900 000 kr
 • Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

 • Vatten: Vatten saknas
 • Avlopp: Enskilt avlopp
 • Byggrätt: Fastigheten ligger utanför detaljplan och byggnationen storlek i samråd med kommunen.

Allmänt

 • Län: VÄSTRA GÖTALAND
 • Kommun: TANUM
 • Fastighetsbeteckning: Del av del av Tanums-Ulseröd 1:1

Omgivning

Havstenssund är ett gammalt fiskeläge. Samhället var förr helt beroende av fiske och sjöfart. Några trålare och kräftfiskare finns kvar. Under våren och försommaren fångas makrill huvudsakligen i vad och höstens hummerfiske är viktigt för många, såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare.

Men, idag svarar försäljning och service av fritidsbåtar för den mesta av sysselsättningen på orten. Många dagpendlar till arbeten i andra närbelägna orter.

Havstenssunds historia
I Havstenssund har havet alltid varit viktigt. Området finns omnämnt redan i de norska kungasagorna från omkring år 1100. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten.

Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet då fiske, frakt och stenindustrin växte och blev betydande näringar. Samhället präglades av den tidens sociala klasstänkande. I södra delen, som domineras av köpmanshuset vid hamnen, bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare. De äldre delarna av Havstenssund, i norra delen av samhället, har en välbevarad miljö såväl vad avser bebyggelse som gator och trädgårdar. Detta område är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.
Under första halvan av 1900-talet blomstrade samhället. Då fanns här två fiskgrossister, två livsmedelsaffärer, fiskkonservindustri, båtbyggeri, radioaffär, café, och post.

Vid infarten till samhället ligger Havstenssunds kapell. Själva byggnaden är uppförd i trä och taket är skifferklätt. Kapellet, som byggdes i slutet 1930-talet, har en mycket speciell exteriör. Arkitekten sägs ha inspirerats av de bohuslänska fyrplatserna; fyrtorn och fyrvaktarbostad.


Namnet Havstenssund
Havstenssund har fått första delen av sitt namn från ön Havsten, norr om samhället. På Havsten finns ett 60 m högt berg, som gör ön väl synlig för sjöfarare från alla håll. Det smala sundet mellan fastlandet och ön Hällsö ger den sista delen av ortens namn.
I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet; Sunneberget?Havstenssund idag
Många av Havstenssunds äldre hus ägs idag av delårsboende (sommargäster). Många helårsboende finns i de nya områdena i de norra och östra delarna av samhället.
Näringslivet består av huvudsakligen av fiske, båtförsäljaren GBM och två sommaröppna restauranger. Tull- och lotsstationerna stängdes i mitten av 1900-talet, men lotsutkiken finns fortfarande kvar på Hällsö.

Väster om samhället ligger naturreservatet Trossö - Kalvö - Lindö med omväxlande landskapsvyer och en intressant flora och fauna.

Midsommarafton firas traditionsenligt vid fotbollsplanen i Havstenssund. Det är dragspel med dans runt midsommarstången och förfriskningar till barnen. Kaffe med dopp erbjuds. Kvällen innan får alla som vill vara med och klä midsommarstången.…
Missa inte:
¦Havstenssundsdagen helgen vecka 29
¦En god lunch på Skaldjurscaféet
¦Att promenera längs huvudgatan, dvs bryggan, längs med samhället
¦Nya bryggpromenaden längs med sundet.
¦Utsikten uppifrån berget. Från Skaldjurscaféet gå uppför backen och vik in på en smal stig till höger. Du hittar en klyfta och kan komma upp på berget.
¦På sommaren: Galleriet och smyckesdesign-butiken om du vill se vackra ting. Smyckena görs i guld och silver av en svensk designer och bärs t.ex. av filmstjärnorna.
Visa all fakta

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Tanum Tanums-Ulseröd Ga:1
Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Kraftledning
Avtalsrättighet Båtplats
Avtalsrättighet Båtplats
Avtalsrättighet Båtplats
Nyttjanderätt JAKT
Nyttjanderätt OMRÅDE
Nyttjanderätt TELEANLÄGGNING
Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)
Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)
Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)
Tanumskusten, Naturreservat (Beslutsdatum: 19880429, Registreringsdatum: 20151113)
Sannäsfjorden, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20020500, Registreringsdatum: 20050317)
Avtalsrättighet Område för garage,parkeringsplats,väg mm
Avtalsrättighet Väg
Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation - Se beskrivning
Avtalsservitut: Båtplats - Se beskrivning
Avtalsservitut: Båtplats - Se beskrivning
Avtalsservitut: Båtplats - Se beskrivning
Officialservitut: Rätt till utfartsväg. - Väg
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya en godkänd avloppsanläggning med tillhörande ledningar inom stamfastigheten. - Avlopp
Officialservitut: Väg vattentäkt avlopp
Officialservitut: Vattentäkt,avlopp
Officialservitut: Väg,vattentäkt
Officialservitut: Rätt att använda och underhålla vägen x för utfart till allmän väg. - Väg
Officialservitut: Rätt att för ett hushåll ta vatten ur befintlig vattenbrunn belägen öster om 1:5 med tillhörande ledningar. sinar denna täkt får vatten tas från brunnen b. - Vattentäkt
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya en avloppsledning i ung. läge a, för anslutning till gemensamhetsanläggning för avlopp, ga:1. - Avloppsledning
Officialservitut: Rätt att anlägga erforderlig väg för utfart i ungefärlig sträckning enligt förrättningskartan. - Väg
Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg för utfart till allmän väg. - Väg
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya erforderlig avloppsanläggning med tillhörande ledningar mm. samt rätt att släppa ut det renade vattnet i närliggande recipient. utförande och lokalisering skall ske enligt anvisningar från kommunens miljö-och hälsoskyddsavdelning och i samråd med markägare. - Avlopp
Officialservitut: Rätt att för ett hushålls behov ta vatten ur befintlig vattenbrunn enligt förrättningskartan. - Vattentäkt
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya erforderlig vattenledning i ungefärligt läge enligt förrättningskartan. - Vattenledning
Ledningsrätt: Vatten och avlopp
Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning
Avtalsservitut: Område för garage,parkeringsplats,väg mm - Se beskrivning

Ekonomi

Utgångspris

900 000 kr

Taxering

 • Taxeringsår: 2017
 • Taxeringsvärdet är: fastställt
 • Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Pantbrev

Det finns 9 st pantbrev uttaget om sammanlagt 3 000 000 kr.

Alla bilder

+ 22 Visa alla 28 bilder
 

Karta & område

Ulseröd, GREBBESTAD

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning av dina personliga boendekostnader. Om du önskar en boendekostnadskalkyl - kontakta mäklaren.

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack!

Ska du också sälja? Låt oss då värdera din bostad

ANSVARIG MÄKLARE

Leif Fourong

Franchisetagare, Fastighetsmäklare
Till toppen