Hoppa till innehåll
 
Utgångspris: 
2 995 000 kr
Sammanfattning
Utgångspris: 
2 995 000 kr

Patron Lars väg 27A, Huddinge

Fin, stor tomt i ett högt och fritt läge!

 • Typ: Tomt
 • Tomtarea: 1 245 kvm
 • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om tomten

Sammanfattning

 • Typ: Tomt
 • Tomtarea: 1 245 kvm
 • Utgångspris: 2 995 000 kr
 • Upplåtelseform: Äganderätt
 • Tillträde: Enligt överenskommelse

Byggnadssätt

 • Byggrätt: VISSA KOSTNADER SOM UPPKOMMER I SAMBAND MED ATT BYGGA NYTT HUS:

  - Anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Enligt nuvarande taxa ligger vatten och avlopp på 85 257 kr för denna fastighet, om man bygger ett enbostadshus.
  För mer information, ring Stockholm Vatten 08-522 120 00.

  - Anslutningskostnaden för el upp till 25 ampere är från 27 625 kr, beroende på anslutningspunkt. För mer information, ring Vattenfalls kundtjänst, 08-82 00 00.

  - Kostnader för bygglovshandlingar, bygganmälan, nybyggnadskarta mm beror på husstorlek. För mer information, ring bygglovsavdelningen i Huddinge kommun, 08-535 363 00. E-post: bygglov@huddinge.se

  - Gatukostnad för denna fastighet behöver ej erläggas.


  BESTÄMMELSER ENLIGT DETALJPLANEN:

  -Friliggande hus
  -Huvudändamål bostäder, dock kan även medges att i huvudbyggnad inreds lokal för handel, hantverk och kontor för verksamhet av icke störande art och förenliga med bostadsändamålet. Verksamheten skall helt förläggas inomhus.
  -Högst antal våningar är två. Högsta taknockshöjd för huvudbyggnad är 8,5 meter. Lägsta tillåtna taklutning är 14 grader. För komplementbyggnad är högsta byggnadshöjd 3 meter och största taklutning 27 grader.
  -Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgräns.
  -Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. Högst 1/5 av fastigheten får bebyggas, dock högst 200 kvm varav maximalt 50 kvm för garage eller komplementbyggnader. Huvudbyggnad får innehålla högst två lägenheter, varav en får vara högst 65 kvm bruttoarea. Byggnader skall anpassas till de ursprungliga natur och terrängförhållandena.
  -Marklov krävs för att fälla träd. Område där träd behöver fällas för utbyggnaden av gator undantas krav på marklov för trädfällning.

Allmänt

 • Län: Stockholm
 • Kommun: Huddinge
 • Område: Vistaberg
 • Fastighetsbeteckning: Huddinge Poststämpeln 2

Planbestämmelser

Backenområdet, Detaljplan (Beslutsdatum: 20070910, Registreringsdatum: 20071119)
Visa all fakta

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Backenområdet, Gatukostn.ersättn (Beslutsdatum: 20071004, Registreringsdatum: 20080408)
Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya väg för in-och utfart inom område a, b och c, se aktbilaga ka - Väg
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya va-ledningar inom område a, b och c, se aktbilaga ka - Va-ledningar

Övrigt

BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till köparen.
I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

AVGIFTER/STÄMPELSKATT
2017 tas en fastighetsavgift ut om 7 687 kr/år. Den ersätter tidigare fastighetsskatt och regleras, enligt upplupen tid, på tillträdesdagen.
Nybyggda hus med värdeår 2005-2011 är skattebefriade i fem år och därefter betalar man halv fastighetsavgift i fem år.
Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare är befriade från fastighetsavgift i 15 år.
För obebyggda tomter gäller fortfarande 1% av taxeringsvärdet i fastighetsskatt.

Lagfartskostnad: 1.5 % av köpeskillingen för privatperson och 4.25 % för företag samt en avgift om f.n. 825 kr.
Pantbrevskostnad: på nya pantbrev 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift om f.n. 375 kr.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Ekonomi

Utgångspris

2 995 000 kr

Taxering

 • Mark: 1 138 000 kr
 • Totalt: 1 138 000 kr
 • Taxeringsår: 2015
 • Taxeringsvärdet är: fastställt
 • Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Pantbrev

Det finns 5 st pantbrev uttaget om sammanlagt 847 070 kr.

Alla bilder och 3D

Karta & område

Patron Lars väg 27A, Huddinge

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning av dina personliga boendekostnader. Om du önskar en boendekostnadskalkyl - kontakta mäklaren.

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Söndag 24/9   11:00-11:30
Patron Lars väg 27A
Mäklare & representant från Hjältevadshus på plats
Jag är intresserad
men vill bli kontaktad innan jag
bokar in mig på visning.
500 tecken kvar

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
ANSVARIG MÄKLARE

Petra Garpefors

Fastighetsmäklare
 

Anna Westling

Mäklarassistent
Till toppen