Hoppa till innehåll
 
Utgångspris: 
3 475 000 kr
Sammanfattning
Utgångspris: 
3 475 000 kr

Norrudden Rättaregården 2, Svartsjö

Sjöläge i vacker lantbruksmiljö!

 • Typ: Tomt
 • Tomtarea: 2 734 kvm
 • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om tomten

Sammanfattning

 • Typ: Tomt
 • Tomtarea: 2 734 kvm
 • Utgångspris: 3 475 000 kr
 • Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

 • Vatten: Vatten saknas.
 • Avlopp: Avlopp saknas. Det finns tillstånd att anlägga infiltration och slambrunn.

Allmänt

 • Län: Stockholm
 • Kommun: Ekerö
 • Område: Färingsö Norra
 • Fastighetsbeteckning: Ekerö Hilleshögby 6:91

Omgivning

Norrudden är beläget mellan Hilleshögviken och Väntholmsviken på norra delen av Färingsö. Det är ett mycket trivsamt område på landet med naturen in på knuten. På väg till Norrudden passerar man vackra Svartsjö slott som har en ljuvlig slottsträdgård att promenera i och även ett tårtcafé med äkta slottstårtor. Invid Svartsjö slott ligger den populära lunchrestaurangen Svartsjö matsal. På nära gångavstånd ligger busshållplatsen Fritiden som trafikeras med linje 314 sommartid. Från Svartsjö går bussar regelbundet. Skolor, förskolor och mataffärer finns i Stenhamra och i Skå.
Visa all fakta

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Ekerö Hilleshögby Ga:2
Ändamål: Befintliga vägar med tillhörande vändplaner, parkeringsplatser, trummor, vägmärken, slänter, diken och gångstigar.
Förvaltning: Hillersjönäs-Ricksättra vägförening
Ekerö Svartsjö Ga:4
Ändamål: Väg
Förvaltning: Svartsjö-Norruddens vägsamfällighet
Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Östra Mälaren, Ytvattenskydd (Beslutsdatum: 20081125, Registreringsdatum: 20110601)
Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya en väg för utfart inom ett 4,5 meter brett område från anslutning till hilleshögby ga:2 till vändplats väster om styckningslotten. - Väg
Officialservitut: Rätt att anlägga underhålla och förnya en vändplats med en radie på 9 m. - Vändplats
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya en infiltrationsanläggning med tillhörande ledningar. - Avlopp
Officialservitut: Rätt att längs med utfartsvägen hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd av 3 meter från vägområdets ytterkant. Innan rättigheten utövas ska fastighetens ägare underrättas. - Röjningsrätt
Avtalsservitut: Område - Se beskrivning

Övrigt

BYGGREGLER
Det finns förhandsbesked som tillåter byggnation av ett enbostadshus på platsen. I förhandsbeskedet står det att storlek, utformning och placering på enbostadshuset prövas först i bygglovet. Det finns ingen detaljplan för detta område och då styr kommunens översiktsplan hur mycket man får bygga på tomten. Enligt Ekerö kommuns översiktsplan bör byggnadsarean inte överstiga 250 kvm, varav fristående komplementbyggnader inte bör vara större än 60 kvm. Kontakta Stadsarkitektkontoret på Ekerö kommun för mer information.

STRANDSKYDD
Tomten ligger inte inom strandskyddat område. Avloppsinfiltrationen och vändplanen ligger inom strandskyddat område men här finns beviljad strandskyddsdispens.

BRYGGA
Brygga med stort renoveringsbehov. Rätt att nyttja, underhålla och förnya bryggan enligt servitut.

VÄG
Det finns en nybyggd väg från Ricksättravägen fram till tomten. Vägen är anlagd 2017 och är inte är helt färdigställd. Bärlager på vägen finns. Det återstår att ordna med diken och dränering på ena sidan av vägen samt att lägga det övre skiktet med grus på vägen. Säljaren har bekostat alla redan utförda arbeten och köparen kommer få stå för återstående kostnader. Man har rätt att använda vägen enligt servitut. Denna väg ingår inte i någon av vägföreningarna. Köparen ansvarar själv för plogning och underhåll av vägen.

Enligt servitut har man också rätt att anlägga en vändplan. Det åligger köparen att anlägga denna vändplan.

VÄGAVGIFT
Fastighetsägaren betalar årligen avgifter till de två vägföreningarna som fastigheten är med i. Vägavgiften är för närvarande 3 905 kr/år.

ELANSLUTNING
Kostnad för elanslutning tillkommer. Enligt elnätsleverantören Ellevio är anslutningsavgiften för el 27 625 kr om avståndet till närmaste anslutningspunkt understiger 200 meter. Om avståndet överstiger 200 meter kostar det 236,25 kr/meter för överstigande del upp till 600 meter. Om avståndet överstiger 600 meter kostar det 140 kr/meter för överstigande del.

BYGGNADER
Det finns en äldre stuga på tomten i sämre skick som t.ex. kan användas som byggbod.

INTILLIGGANDE HUS
Det äldre huset som nu ligger invid där vändplanen och infiltrationen ska anläggas kommer rivas.

TAXERING
Tomten har ännu inte fått något taxeringsvärde eller typkod.

INTECKNINGAR/PANTBREV
Det finns inga inteckningar/pantbrev.

Ekonomi

Utgångspris

3 475 000 kr

Alla bilder

Karta & område

Norrudden Rättaregården 2, Svartsjö

Bildvisning

Bildvisning

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning av dina personliga boendekostnader. Om du önskar en boendekostnadskalkyl - kontakta mäklaren.

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack!

Ska du också sälja? Låt oss då värdera din bostad

ANSVARIG MÄKLARE

Linn Lagerqvist

Fastighetsmäklare
 

Jenny Näslund

Fastighetsmäklare
Till toppen