Hoppa till innehåll
 
Accepterat pris: 
2 150 000 kr
Sammanfattning
Accepterat pris: 
2 150 000 kr

Tant Gredelins väg 24, Uttran

Fantastisk möjlighet och bygga ditt eget drömhus i natursköna Uttran!

  • Typ: Tomt
  • Tomtarea: 461 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om tomten

Sammanfattning

Typ: Tomt
Tomtarea: 461 kvm
Accepterat pris: 2 150 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: Enligt överenskommelse

Allmänt

Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Område: Tumba
Fastighetsbeteckning: Botkyrka Sommarstugan 22

Planbestämmelser

För Sandstugan,uttran., Detaljplan (Beslutsdatum: 20140925, Registreringsdatum: 20141217)

Övrigt

TOMTEN
Fastigheten Sommarstugan 22 är 461 kvm.

DETALJPLANEN
Detaljplanen innehåller bestämmelser om vad och hur mycket man får bygga på respektive fastighet.

Man får bygga ett friliggande bostadshus i max två våningar. Största sammanlagda byggnadsarea (ytan på marken) är 95 kvm per tomt. Utöver bostadshuset kan komplementbyggnad som t e x garage eller förråd uppföras om högst 30 kvm. Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Högsta taknocks höjd är 11 meter för huvudbyggnad och 3,5 meter för komplementbyggnad. Vind får inte inredas.

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gatan och 3,5 från tomtgräns mot grannfastighet. Komplementbyggnad, ska placeras minst 4 meter från gata och 1,0 meter från tomtgräns mot grannfastighet.

GESTALTNINGSPROGRAM

Ett gestaltningsprogram togs fram i samband med detaljplanen. I det betonas att området ska präglas av närhet till skogen och skogsmarken gärna får få in i tomtmarken och att en häck bör planteras mellan gatan och bostadsfastigheterna.

MARKFÖRORENINGAR

I samband med utbyggnaden av VA och gata påträffades en gammal tipp i området. De förorenade massorna är borttagna och prover runt omkring visade att föroreningarna inte spridit sig.

GEOTEKNIK

Jordart är morän och eftersom berg har observerats relativt ytlig kan bergsschakt eventuellt krävas. Köparen ansvarar för att utföra erforderliga geotekniska utredningar.

RADON

Området är högrisk till normalrisk för markradon.


BRA ATT VETA

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN
Kommunen ansvarar för de allmänna ledningarna fram till anslutningspunkten, det vill säga de inkopplingsställen som finns vid varje fastighet. Anslutningspunkt för vatten, avlopp och dagvatten finns vid fastighetsgränsen och redovisas på nybyggnadskartan.

Byggnaderna skall placeras på sådan höjd att god avrinning från fastigheten erhålles.
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt, men fastigheterna har en dagvattenanslutning, som man kan koppla drän- och dagvatten från fastigheten efter fördröjning, Se även kommunens dagvatten dagvattenstrategi.

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt dagvatten ingår inte i köpeskillingen. Avgiften tas ut enligt gällande VA-taxa då tomten ansluts till nätet.

EL
Vattenfall Eldistribution AB levererar elkraft. För offert och anslutning kontaktas
Kundtjänst 020-82 00 00
E-post kundservice@vattenfall.com

VÄRME
Fjärrvärme är inte utbyggt till tomterna.

FIBER
Tomterna är förberedda för anslutning till fiber av Botkyrka Stadsnät.
För information och anslutning kontakta info@stadsnat.se eller 08-530 676 77.

NYBYGGNADSKARTA
Vid nybyggnad behövs nybyggnadskarta som underlag för projektering och bygglov. Kartan innehåller fastighetens areal, läge, planbestämmelser, ledningsinformation, höjdnivåer, gator m.m. Nybyggnadskartan beställer du på samhällsbyggnadsförvaltningen, kart- och mätenheten. Kostnaden uppgår till ca 7500 kronor.

KOSTNADER OCH AVGIFTER
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp ca 150 000 kr , inklusive dagvatten
Nybyggnadskarta ca 7 500 kr
Bygglov och planavgift ca 60 000 kr


BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden.

I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

Spekulanter uppmanas att noggrant undersöka fastigheten före köpet.

2016 tas en fastighetsavgift ut om 7 687 kr/år. Den ersätter tidigare fastighetsskatt och regleras, enligt upplupen tid, på tillträdesdagen.
Nybyggda hus är skattebefriade i fem år och därefter betalar man halv fastighetsavgift i fem år.

Lagfartskostnad: 1.5 % av köpeskillingen för privatperson och 4.25 % för företag samt en avgift om f.n. 825 kr.
Pantbrevskostnad: på nya pantbrev 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift om f.n. 375 kr.

Ekonomi

Accepterat pris

2 150 000 kr

Taxering

Mark: 535 000 kr
Totalt: 535 000 kr
Taxeringsår: 2017
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Alla bilder

Karta & område

Tant Gredelins väg 24, Uttran

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning av dina personliga boendekostnader. Kontakta mäklaren om du önskar en boendekostnadskalkyl.

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy
ANSVARIG MÄKLARE

Susanne Eriksson

Reg. Fastighetsmäklare