Hoppa till innehåll
 
Accepterat pris: 
2 295 000 kr
Sammanfattning
Accepterat pris: 
2 295 000 kr

Tant Gredelins väg 20, UTTRAN

Förverkliga dina drömmar och bygg ditt drömhus.

 • Typ: Tomt
 • Tomtarea: 531 kvm
 • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om tomten

Sammanfattning

 • Typ: Tomt
 • Tomtarea: 531 kvm
 • Accepterat pris: 2 295 000 kr
 • Upplåtelseform: Äganderätt
 • Tillträde: Enligt överenskommelse

Allmänt

 • Län: STOCKHOLM
 • Kommun: BOTKYRKA
 • Fastighetsbeteckning: Botkyrka Sommarstugan 20

Planbestämmelser

För Sandstugan,uttran., Detaljplan (Beslutsdatum: 20140925, Registreringsdatum: 20141217)

Övrigt

TOMTEN
Fastigheten Sommarstugan 20 är 531 kvm.

DETALJPLANEN
Detaljplanen innehåller bestämmelser om vad och hur mycket man får bygga på respektive fastighet.

Man får bygga ett friliggande bostadshus i max två våningar. Största sammanlagda byggnadsarea (ytan på marken) är 95 kvm per tomt. Utöver bostadshuset kan komplementbyggnad som t e x garage eller förråd uppföras om högst 30 kvm. Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Högsta taknocks höjd är 11 meter för huvudbyggnad och 3,5 meter för komplementbyggnad. Vind får inte inredas.

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gatan och 3,5 från tomtgräns mot grannfastighet. Komplementbyggnad, ska placeras minst 4 meter från gata och 1,0 meter från tomtgräns mot grannfastighet.

GESTALTNINGSPROGRAM

Ett gestaltningsprogram togs fram i samband med detaljplanen. I det betonas att området ska präglas av närhet till skogen och skogsmarken gärna får få in i tomtmarken och att en häck bör planteras mellan gatan och bostadsfastigheterna.

MARKFÖRORENINGAR

I samband med utbyggnaden av VA och gata påträffades en gammal tipp i området. De förorenade massorna är borttagna och prover runt omkring visade att föroreningarna inte spridit sig.

GEOTEKNIK

Jordart är morän och eftersom berg har observerats relativt ytlig kan bergsschakt eventuellt krävas. Köparen ansvarar för att utföra erforderliga geotekniska utredningar.

RADON

Området är högrisk till normalrisk för markradon.


BRA ATT VETA

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN
Kommunen ansvarar för de allmänna ledningarna fram till anslutningspunkten, det vill säga de inkopplingsställen som finns vid varje fastighet. Anslutningspunkt för vatten, avlopp och dagvatten finns vid fastighetsgränsen och redovisas på nybyggnadskartan.

Byggnaderna skall placeras på sådan höjd att god avrinning från fastigheten erhålles.
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt, men fastigheterna har en dagvattenanslutning, som man kan koppla drän- och dagvatten från fastigheten efter fördröjning, Se även kommunens dagvatten dagvattenstrategi.

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt dagvatten ingår inte i köpeskillingen. Avgiften tas ut enligt gällande VA-taxa då tomten ansluts till nätet.

EL
Vattenfall Eldistribution AB levererar elkraft. För offert och anslutning kontaktas
Kundtjänst 020-82 00 00
E-post kundservice@vattenfall.com

VÄRME
Fjärrvärme är inte utbyggt till tomterna.

FIBER
Tomterna är förberedda för anslutning till fiber av Botkyrka Stadsnät.
För information och anslutning kontakta info@stadsnat.se eller 08-530 676 77.

NYBYGGNADSKARTA
Har tagits fram och ingår vid köpet av fastigheten. Vid nybyggnad behövs nybyggnadskarta som underlag för projektering och bygglov. Kartan innehåller fastighetens areal, läge, planbestämmelser, ledningsinformation, höjdnivåer, gator m.m.

Ekonomi

Accepterat pris

2 295 000 kr

Taxering

 • Mark: 535 000 kr
 • Totalt: 535 000 kr
 • Taxeringsår: 2017
 • Taxeringsvärdet är: fastställt
 • Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Pantbrev

Det finns 1 st pantbrev uttaget om sammanlagt 2 150 000 kr.

Alla bilder

Karta & område

Tant Gredelins väg 20, UTTRAN

Kalkyl

Vad kostar nya boendet?

Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning av dina personliga boendekostnader. Om du önskar en boendekostnadskalkyl - kontakta mäklaren.

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack!

Ska du också sälja? Låt oss då värdera din bostad

ANSVARIG MÄKLARE

Anders Lindblad

Fastighetsmäklare
Till toppen