Hoppa till innehåll

Säljarens vanliga frågor och svar om Varudeklarerat

Vad är skillnaden mellan dolda fel och osynliga fel?

Dolda fel är fel i huset som du som köpare inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning och som du inte heller kunde förvänta dig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter.

Osynliga fel är fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning men som inte är dolda därför att du som köpare ändå i rättslig mening borde ha förväntat dig dem med hänsyn till husets ålder, skick, byggnadssätt, pris med mera.

Vad är en riskkonstruktion?

Vissa typer av byggnadskonstruktioner är mer skadebenägna än övriga konstruktioner. Dessa brukar kallas riskkonstruktioner. Exempel på riskkonstruktioner är uppreglade golvkonstruktioner direkt på en betongplatta på mark och uteluftsventilerad krypgrund.

En köpare förväntas känna till vilka dessa konstruktioner är och skador i riskkonstruktioner utgör inte dolda fel.

Varför ska jag som säljare besiktiga huset?

Besiktningen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra ditt hus som Varudeklarerat och för att du ska kunna teckna en försäkring som skyddar dig mot ditt säljaransvar vad gäller dolda fel. Varudeklarerat ger köparen ett skydd för fel som enligt lag är köparens ansvar, vilket ger köparen mer trygghet så att han vågar satsa på att köpa ditt hus.

Att besiktiga huset innan försäljning minskar risken för att köparen vill ha prisreducering i slutskedet av affären.

Räcker det med denna besiktning eller måste köparen också besiktiga huset?

De flesta köpare nöjer sig med den besiktning som gjorts. När det gäller det som omfattas av besiktningen kan köparen förlita sig på den gjorda besiktningen eftersom den är mer utförlig än en vanlig överlåtelsebesiktning. För att säkerställa att köparen förstått innehållet i besiktningsprotokollet korrekt rekommenderar vi att köparen går igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen. Denna genomgång görs lämpligen på plats i bostaden men den kan också göras per telefon. Det som inte kontrolleras av besiktningsmannen såsom t ex el, vvs, eldstäder, radon uppmanas köparen att undersöka själv.

När betalar jag?

Besiktningen är en del av försäkringen och i samband med att köparen tillträder huset och du får betalt, så betalar du försäkringen.

Följer försäkringen huset?

Ditt 10-åriga skydd för så kallad dolda fel gäller naturligtvis om fastigheten säljs vidare. Men den nya säljaren måste teckna en ny Varudeklarerat för att vid sin försäljning få samma skydd som du och köparen har fått.

Vad händer om huset inte säljs?

Om vi, mot förmodan, sedan besiktningen genomförts, inte lyckas sälja huset eller om vårt förmedlingsuppdrag av annan orsak upphör, betalar du endast en återtagsavgift om 2 475 kr.

Kan jag köpa Varudeklarerat någon annanstans?

Nej, det är endast när du säljer ditt hus via oss på Svensk Fastighetsförmedling som du kan teckna Varudeklarerat.