Hoppa till innehåll

Vanliga frågor och svar om Varudeklarerat

Vad är skillnaden mellan dolda fel och osynliga fel?

Dolda fel är fel i huset som du som köpare inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning och som du inte heller kunde förvänta dig utifrån husets ålder, skick, byggnadsätt, pris eller andra omständigheter.

Osynliga fel är fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning men som inte är dolda därför att du ändå i rättslig mening borde ha förväntat dig dem med hänsyn till husets ålder, skick, byggnadsätt, pris med mera.

Vem ansvarar för fel i bostaden?

Det finns fel som är lätt att konstatera när du går igenom en bostad och det finns fel som är svåra att upptäcka.

Det finns dessutom fel som inte går att upptäcka. Den som köper en bostad kan dessutom bli informerad om att det finns fel som inte syns eller i vart fall att det finns ökad risk för att det finns fel som inte syns.

Vad är det som INTE ingår i Varudeklarerat?

Det som ligger utanför bostadsbyggnaden samt vitvaror, maskinell utrustning, rökgångar, el*, gas* och VVS-installationer* besiktigas inte och omfattas därmed inte av försäkringen.

Ingen kontroll görs heller av förekomst av radon* och asbest* samt vattnets kvalitet och kvantitet. Dessa delar besiktigas inte heller vid en vanlig överlåtelsebesiktning.

För system märkta * lämnas dock ersättning för abstrakta fel i enlighet med 4ka 19§ jordabalken (”Dolda fel”). Om systemet är installerat under tiden säljaren ägt fastigheten skall systemet vara installerat av behörig fackman för att omfattas av försäkringen.

Vad är det för typ av skador som brukar uppstå?

Det varierar, men de skador som orsakar de största kostnaderna är oftast fukt,
röta och mögel i byggkonstruktionen.

Hur stor är självrisken?

Självrisken är 20 procent av det basbelopp som gäller vid skadeanmälan.

Kan jag köpa Varudeklarerat någon annanstans?

Nej, det är endast när du säljer ditt hus via oss på Svensk Fastighetsförmedling
som du kan teckna en sådan försäkring. Var du än bor i landet.

Finns det inga nackdelar med försäkringen?

Jo, att du upptäcker hur bra den är alldeles för sent.

Till toppen