Hoppa till innehåll

Vanliga frågor och svar om Varudeklarerat

Vad är skillnaden mellan dolda fel och osynliga fel?

Dolda fel är fel i huset som du som köpare inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning och som du inte heller kunde förvänta dig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter.

Osynliga fel är fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning men som inte är dolda därför att du som köpare ändå i rättslig mening borde ha förväntat dig dem med hänsyn till husets ålder, skick, byggnadssätt, pris med mera.

Vad är en riskkonstruktion?

Vissa typer av byggnadskonstruktioner är mer skadebenägna än övriga konstruktioner. Dessa brukar kallas riskkonstruktioner. Exempel på riskkonstruktioner är uppreglade golvkonstruktioner direkt på en betongplatta på mark och uteluftsventilerad krypgrund.

En köpare förväntas känna till vilka dessa konstruktioner är och fel i riskkonstruktioner utgör inte dolda fel.

Vem ansvarar för fel i bostaden?

Enligt lag är säljaren ansvarig för dolda fel. Övriga fel är köparens ansvar om inte byggnaden är Varudeklarerad såklart. Varudeklarerat täcker förutom dolda fel även osynliga fel, skada i riskkonstruktion och besiktningsmannens misstag.

Vad är det som INTE ingår i Varudeklarerat?

De viktigaste undantagen i Varudeklarerat är installationer av el*, gas*, ventilation*, vvs*, eldstäder*, maskinell utrustning, vattnets kvalitet och kvantitet samt skador orsakade av radon* och asbest*. Undantas gör även det som ligger utanför byggnaden såsom avloppsanläggningar och utvändiga trappor m m.

System märkta med * omfattas om felet bedöms som dolt fel.

Vidare ska fel ha lett till en följdskada innan ersättning kan utgå. Dolda fel och besiktningsmannens misstag täcks dock även om följdskada inte uppkommit.

Tät och ytskiktsskador i våtrum ersätts inte genom Varudeklarerat om de ersätts genom villa/fritidshusförsäkring.

För det som inte ingår i Varudeklarerat har köparen och säljaren kvar sitt ansvar. Köparen uppmanas att själv undersöka det som inte ingår i Varudeklarerat, se försäkringsvillkoren.

Vad är det för typ av skador som brukar uppstå?

Det varierar, men de skador som orsakar de största kostnaderna är oftast fukt, röta och mögel i byggkonstruktionen.

Hur stor är självrisken?

Självrisken är 20 procent av det basbelopp som gäller vid skadeanmälan.

Kan jag köpa Varudeklarerat någon annanstans?

Nej, det är endast när ett hus säljs via oss på Svensk Fastighetsförmedling som säljaren eller köparen kan teckna Varudeklarerat.