Hoppa till innehåll

Energideklaration

Energideklarera ditt hus – uppfyll lagkraven och spara pengar

Alla småhus som säljs måste ha en giltig energideklaration. Ökad energianvändning leder till ökade kostnader och det blir allt viktigare att hålla koll på sin energiförbrukning. Med en professionellt utförd energibesiktning uppfyller du som husägare inte bara lagen – du kan även minska dina energikostnader och samtidigt värna om miljön.

Krav enligt lagen

Lagen om energideklaration för byggnader har som mål att energieffektivisera våra byggnader. I samband med försäljning av ett hus krävs nu att en giltig energideklaration kan visas upp.

Energideklarationen ska informera om husets energiprestanda och visa vilka åtgärder som kan göras för att minska energiförbrukningen. För att energideklarationen ska vara giltig ska den vara utförd av en för uppgiften certifierad person.

Hussäljarens ansvar

Det är hussäljarens ansvar att se till att energideklarationen finns tillgänglig senast vid marknadsföringen av huset. Energideklarationen skall även uppvisas för spekulanter vid visning och överlämnas till den slutlige köparen vid kontraktstillfället.

Om energideklarationen saknas kan Boverket ålägga säljaren vite. Dessutom har köparen rätt att beställa en energideklaration inom 6 månader från tillträdet på säljarens bekostnad.

Bostadsrättssäljarens ansvar

När det gäller bostadsrätter är det föreningen som är skyldig att se till att en energideklaration finns för föreningens hus. Bosstadsrättsinnehavare kan inte åläggas en sådan skyldighet. Däremot skall bostadsrättssäljaren vid marknadsföringen av sin bostadsrätt ange byggnadens energiprestanda enlig föreningens energideklaration om en sådan deklaration finns. Bostadsrättssäljaren skall även tillhandahålla en kopia av föreningens energideklaration vid visningar av bostadsrätten som överlämna en kopia av denna till köparen av bostadsrätten.

Klokt alternativ

Ett klokt alternativ är att energideklarera ditt hus i samband med en överlåtelsebesiktning innan du säljer ditt hus. Det är både effektivt och smidigt.

Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som husägare får du reda på hur energieffektivt ditt hus är i jämförelse med andra hus med samma förutsättningar. Du har möjlighet att göra de åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även dina energikostnader. Och den dag du vill sälja ditt hus, kommer en låg energiprestanda att vara ett bra säljargument.

Anticimex har arbetat med att skapa hälsosamma och energieffektiva inomhusmiljöer i många år och är certifierade för att utföra energideklarationer.