Hoppa till innehåll

Steg 5. Kontrakt

När du och säljaren har kommit överens om priset är det dags att genomföra köpet. Först när kontraktet är påskrivet och klart är affären avslutad. Då är det också dags att betala handpenningen till säljaren. Mäklaren ansvarar för att ni har diskuterat särskilda villkor som kan behövas för att tillvarata både köparens och säljarens intressen.

Se till att ta god tid på dig innan du skriver på, sätt dig in i innehållet och skriv aldrig på något du inte förstår.

Det är också dags för dig som köpare att tillsammans med säljaren komma överens om ett datum då du får tillträde till din nya bostad – det vill säga den dagen då du som köpare får börja använda din nya bostad.

Vad ingår i försäljningen?

Själva utgångspunkten är att bostaden säljs i befintligt skick med hänsyn till ålder, pris, skick och användning samt med tillhörande egendom. Grundregeln är att de tillbehör som fanns vid visningen ska ingå. Om det uppstår tveksamheter är det viktigt att du och säljaren upprättar en skriftlig överenskommelse om vad som ingår i köpet.

Något förenklat kan man säga att det som är fast egendom eller tillbehör ingår i köpet medan lös egendom inte ingår i köpet. I jordabalken finns regler om vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet eller byggnad. All annan egendom är lös egendom.

Läs vad som ingår i Jordabalken

Är ett kontrakt slutgiltigt?

Är då ett kontrakt verkligen slutgiltigt? Svaret kan vara både ja och nej. Kontrakt kan nämligen skrivas med villkor som kan gälla sådant som besiktning eller lånelöfte. Men man bör sträva efter att allt verkligen ska vara klart vid kontraktsskrivningen så att det inte finns några så kallade svävarvillkor. Det är en trygghet för båda parter.

Samtidigt som kontraktet skrivs ska köparen betala handpenning till säljaren. Det är också dags för dig som köpare att tillsammans med säljaren komma överens om en dag då du får tillträde och får börja använda din nya bostad.

Förbehåll i kontraktet

Det finns möjlighet att lägga in ett förbehåll i kontraktet som ger dig rätt att kliva av köpet. Det kan gälla olika situationer som till exempel att:

  • Din finansiering inte är klar och de lån du har sökt inte har beviljats.
  • Bostaden inte är besiktigad och besiktningsmannen finner fel och brister som du själv inte har upptäckt.
  • Du inte kan köpa bostaden innan din nuvarande bostad är såld.

Om det finns flera spekulanter kanske inte säljaren går med på sådana förbehåll. I så fall måste du noga överväga risken med att genomföra köpet utan förbehåll.

Ansvaret för fel i bostaden

I samband med ett köp av en fastighet eller en bostadsrätt kan det ibland uppstå diskussioner mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta eventuella skador eller andra fel som upptäcks i bostaden efter köpet. Om man inte kan komma överens om det så ger lagen vägledning. För fastigheter finns lagreglerna i Jordabalken medan reglerna för bostadsrätter finns i Köplagen.

Läs mer i Jordabalken
Läs mer i Köplagen

Energideklaration

Enligt lag har den som äger en byggnad skyldighet att se till att det finns en energideklaration för byggnaden. Säljaren av ett småhus, som är en permanentbostad, ska enligt denna lag se till att en högst 10 år gammal energideklaration finns vid tiden för försäljningen. Om så inte är fallet har, enligt lagen, köparen rätt att låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

En bostadsrättslägenhet ska inte energideklareras, men väl bostadsrättsföreningens hus. Föreningen ansvarar för att en sådan deklaration finns.

Läs mer om tjänsten Energideklaration

Tänk på!

  • I samband med att köpekontrakt tecknas betalas handpenningen.
  • Fundera på om du behöver något förbehåll i kontraktet.
  • Ta reda på vad som egentligen ingår i köpet.
  • Läs det finstilta!
  • Fråga mäklaren om sådant du undrar över – skriv inte på något du inte förstår.
  • Det finns inga dumma frågor!

När kontraktet är påskrivet, och både köpare och säljare är överens, så är det dags för det sista steget - Tillträdesdag och flytt

Till toppen