Hoppa till innehåll

Frågor & svar när du ska köpa bostad

Vad är ett dolt fel?

De fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är sådana fel som köparen varken upptäckt eller borde ha upptäckt, eller inte borde ha misstänkt med hänsyn till bostaden ålder, pris och skick. Det spelar då ingen roll om säljaren själv inte kände till felet, s k dolt fel.

Upptäcker köparen vid sin undersökning tecken på fel i bostaden eller är den i sådant skick, att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökning. Om det finns tecken på fel som köparen inte själv eller besiktningsmannen kan dra några slutsatser av, måste köparen undersöka bostaden vidare för att ha fullgjort sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om t ex säljaren upplyser köparen om ett misstänkt fel, (t ex fukt i badrummet) kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida.

Säljaren eller köparen kan genom Svensk Fastighetsförmedling teckna försäkringen Varudeklarerat som ger säljaren och köparen skydd avseende fastighetens skick.
Läs mer om Varudeklarerat

Vad är en bostadsrätt?

Rätten att nyttja en lägenhet i bostadsrättsföreningens hus. För att inneha en bostadsrätt så måste man vara medlem i bostadsrättsföreningen. Genom medlemskapet äger men en andel i bostadsrättsföreningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att bostadsrättsinnehavaren inte äger själva lägenheten, det gör bostadsrättsföreningen.

Bostadsrätten är lös egendom och vid överlåtelse gäller köplagens regler mellan säljaren och köparen. Det finns föreningar som inte uppfyller de krav som gäller för att föreningen ska anses vara en ”äkta” förening. Dessa kallas i vardagligt tal för ”oäkta” föreningar. Speciella, ofta oförmånliga, skatteregler gäller för dessa föreningar, det är därför viktigt att man som köpare tar reda på vad som gäller för oäkta föreningar om du är spekulant på en lägenhet i en sådan förening.

Vilket ansvar har säljaren respektive köparen för fel i bostaden?

De fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är sådana fel som köparen inte upptäckt, borde ha upptäckt eller borde ha misstänkt med hänsyn till bostaden ålder, pris och skick. Det spelar då ingen roll om säljaren själv inte kände till felet. 

Upptäcker köparen vid sin undersökning tecken på fel i bostaden eller är den i sådant skick, att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökning. Om det finns tecken på fel som köparen inte själv eller besiktningsmannen kan dra några slutsatser av, måste köparen undersöka bostaden vidare för att ha fullgjort sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om t ex säljaren upplyser köparen om ett misstänkt fel, (t ex fukt i badrummet) kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida.

Övriga fel ansvarar köparen för.

Vad är stämpelskatt?

Stämpelskatt är en skatt du betalar i samband med att du köper en fastighet. Skatten är för privatpersoner 1,5 procent av köpeskillingen eller taxeringsvärdet beroende på vilket som är högst. Skatten betalas av köparen.

Inskrivningsmyndigheten kan dock kräva även säljaren på betalning av skatten om köparen av någon anledning inte betalar skatten. Parterna avtalar dock normalt i köpekontraktet att skatten ska betalas av köparen. 

Måste ett skriftligt avtal upprättas när du köper en fastighet?

Köp av fast egendom kräver enligt lag att ett skriftligt avtal ska upprättas för att köpet ska vara giltigt. Det finns även krav på vad som måste finnas med i avtalet. Först när både säljaren och köparen undertecknat avtalet är köpet bindande.

Måste ett skriftligt avtal upprättas när du köper en bostadsrätt?

Enligt bostadsrättslagen måste ett skriftligt överlåtelseavtal finnas för att köp av en bostadsrätt ska vara giltigt. Först när både säljaren och köparen undertecknat avtalet är köpet bindande.

Vad innebär rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel?

Ett "rättsligt fel" är att fastigheten besväras av någon rättighet (till exempel ett servitut) som köparen inte känt till eller borde ha känt till vid köpet.

Ett "rådighetsfel" föreligger om köparen på grund av offentlig myndighets beslut inte förvärvat den rådighet över fastigheten som köparen hade skäl att förutsätta vid köpet. Det kan till exempel vara att kommunen meddelat att en byggnad måste rivas på grund av att det saknas bygglov.

Ett "faktiskt fel" i fastigheten är om fastighetens skick avviker från "normal standard" (t ex fukt eller mögel).

Vad ingår i en fastighet?

Det finns dels fastighetstillbehör t ex byggnader, ledningar, stängsel, flaggstång, oljetank, buskar och träd etcetera och dels byggnadstillbehör t ex badkar, duschkabin, toalett, tvättmaskin, torkskåp, torktumlare, spis, kyl, frys, garderober, TV-antenn, parabol, tjuvlarm, fönstergaller, hatthylla och porttelefon etcetera

Om inget annat avtalats mellan säljaren och köparen ingår fastighetstillbehör och byggnadstillbehör i köpet.

Vilken ränta erbjuder våra banksamarbeten?

Tillsammans med SEB och Swedbank kan vi erbjuda dig, som kund hos Svensk Fastighetsförmedling, bolån med bra villkor och en förmånlig ränta.

Hur mycket kan man låna?

Du kan vanligtvis låna upp till 85 % av bostadens marknadsvärde eftersom banken i normalfallet vill att du har en kontantinsats som motsvarar 15 % av bostadens marknadsvärde. Kravet är i gengäld att du använder bostaden som säkerhet hos banken.

Vad är det för skillnad på bunden och rörlig ränta?

Bunden ränta ger dig samma avgift varje månad. Du får en trygg överblick av din ekonomi och det är enklare att hålla reda på pengarna. Ett lån med rörlig ränta följer marknadsräntan och månadsavgiften kan då variera från månad till månad.

Ett lån med rörlig ränta kan du, när du vill, amortera mer på eller lösa utan extra avgifter. Du kan när som helst lägga om lånet till bunden ränta. Känner du dig osäker på hur du skall göra finns möjligheten att dela upp ditt bostadslån på två eller flera lån, där man kombinerar bunden och rörlig ränta.

Till toppen