Hoppa till innehåll

Kundservice

Vilka krav har du rätt att ställa på en mäklare? Eller vilka rättigheter och skyldigheter har du som köpare eller säljare? Ibland är frågorna många vid en bostadsaffär. Och det händer förstås att kunder har synpunkter på hur våra mäklare hanterat sina uppdrag. Här listar vi olika sätt att hantera frågor, reklamationer och klagomål.

Mäklarsamfundets kundvägledare

Mäklarsamfundets kundvägledare har mycket lång erfarenhet av mäklarbranschen och kan svara på de flesta frågor som rör bostadsaffären. Hit kan du också vända dig med eventuella synpunkter på hur mäklaren hanterat sitt uppdrag.

Kontakta Mäklarsamfundets kundvägledare.

Rådfråga en annan mäklare

Är du redan i kontakt med en mäklare men önskar ytterligare synpunkter eller information, då får du gärna rådfråga flera av våra mäklare. Många av dem har exempelvis specialkompetens inom juridisk och ekonomisk rådgivning. Ett extra samtal kan ge dig kompletterande uppgifter, leda till att eventuella missförstånd klaras upp och förhoppningsvis blir du en nöjdare kund. 

Reklamera ett mäklaruppdrag

Om du vill gå vidare med en reklamation av mäklarens uppdrag efter att du talat med Mäklarsamfundets kundvägledare skickar du en skriftlig reklamation direkt till den bobutik där mäklaren arbetar, eller arbetade vid tiden för din bostadsaffär.

  • Berätta kortfattat på vilket sätt du anser att mäklaren har gjort fel.
  • Ange vad ditt krav på ersättning är, angivet i kronor.
  • Bifoga underlag som styrker ditt krav, till exempel en beräkning, en värdering eller en offert.

Klagomål avseende försäkringsförmedling

Vid klagomål på utförd försäkringsförmedling ska du som kund i första hand vända dig till personen som har hanterat ärendet för att reda ut eventuella missförstånd. I andra hand kan du som kund kontakta klagomålsansvarig på Svensk Fastighetsförmedling genom att mejla forsakringsdistribution@svenskfast.se.

Svensk Fastighetsförmedling har utsett en gemensam klagomålsansvarig för samtliga franchisebolag. Den som är klagomålsansvarig ansvarar för hantering och beslut av inkomna klagomål i enlighet med regelverket för försäkringsdistribution. Klagomål ska besvaras och motiveras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska du som kund få meddelande om att klagomålet är emottaget och information om när svar kan förväntas.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du inte är nöjd med resultatet kan du alltid vända dig till någon instans utanför Svensk Fastighetsförmedling för att få ditt ärende prövat:

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva privatpersoners försäkringsfrågor. Nämnden tar inte upp tvister som rör ärenden som behandlats i domstol. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har form av rekommendation.
  • Konsumenternas försäkringsbyrå kan ge dig rådgivning eller vänd dig till din kommunala konsumentvägledare.
  • Dina kommunala konsumentvägledare kan också hjälpa dig.
  • Du kan också gå till domstol med ditt ärende. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.