Hoppa till innehåll

Kundombudsmannen

Vilka krav har du rätt att ställa på en mäklare? Eller vilka rättigheter och skyldigheter har du som köpare eller säljare? Ibland är frågorna många vid en bostadsaffär. Och det händer förstås att kunder har synpunkter på hur våra mäklare hanterat sina uppdrag. För dessa tillfällen är du alltid välkommen att kontakta branschens kundombudsman på Mäklarsamfundet.

Kontakta kundombudsmannen

Mäklarsamfundets kundombudsman har mycket lång erfarenhet av mäklarbranschen och kan svara på de flesta frågor som rör bostadsaffären. Hit kan du också vända dig med eventuella synpunkter på hur mäklaren hanterat sitt uppdrag.

Kontakta kundombudsmannen.

Rådfråga en annan mäklare

Är du redan i kontakt med en mäklare men önskar ytterligare synpunkter eller information, då får du gärna rådfråga flera av våra mäklare. Många av dem har exempelvis specialkompetens inom juridisk och ekonomisk rådgivning. Ett extra samtal kan ge dig kompletterande uppgifter, leda till att eventuella missförstånd klaras upp och förhoppningsvis blir du en nöjdare kund. 

Reklamera ett mäklaruppdrag

Om du vill gå vidare med en reklamation av mäklarens uppdrag efter att du talat med kundombudsmannen skickar du en skriftlig reklamation direkt till den bobutik där mäklaren arbetar, eller arbetade vid tiden för din bostadsaffär.

  • Berätta kortfattat på vilket sätt du anser att mäklaren har gjort fel.
  • Ange vad ditt krav på ersättning är, angivet i kronor.
  • Bifoga underlag som styrker ditt krav, till exempel en beräkning, en värdering eller en offert.
Till toppen