Hoppa till innehåll
 
Utgångspris: 
5 850 000 kr
Anmäl intresse
Pernilla Corsing, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Pernilla Corsing
Butiksansvarig, Fastighetsmäklare, Cert Nyproduktion
Sammanfattning
Utgångspris: 
5 850 000 kr
Anmäl intresse
Pernilla Corsing, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Pernilla Corsing
Butiksansvarig, Fastighetsmäklare, Cert Nyproduktion

Stuverigatan 28, LANDSKRONA

Fyra fastigheter - Ett bolag

  • Typ: Industrifastighet
  • Tomtarea: 14 016 kvm
  • Bruksarea: 1660 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om fastigheten

Sammanfattning

Typ: Industrifastighet
Tomtarea: 14 016 kvm
Utgångspris: 5 850 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Bruksarea: 1660 kvm
Tillträde: Diskuteras
Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet

Parkering

Finns parkeringar utanför varje enhet och ca 10 gästparkeringar utanför Stuverigatan 28 och totalt ca 40 parkeringar. Inga avgifter.

Allmänt

Län: SKÅNE
Kommun: LANDSKRONA
Fastighetsbeteckning: Landskrona Kulverten 10, Kulverten 8, Kulverten 4 och Kulverten 5

Planbestämmelser

Stadsplan (Beslutsdatum: 19670214)
Visa all fakta

Kulverten 4 - Gasverksgatan 25

Typ: Industri (kallager)
Byggnadsår: 1970
Bruksarea: 370 kvm
Teknisk beskrivning: Inom värderingsobjektet bedrivs verksamhet som tillverkar lastpallar.
Kommentar: Kulverten 4 har en markareal av 2 797 kvadratmeter. På objektet finns en byggnad som upptar cirka 13 procent av markarealen. Den obebyggda delen av objektet utgörs främst av parkeringsplatser, upplagsytor och kommunikationsytor.

I tomtgränsen till tomträtterna Kulverten 4, 5 och 8 nyttjar tomträttsinnehavaren ytterligare totalt 1 600 kvadratmeter av kommunens mark.

På grund av sitt läge bedöms den kunna användas som upplagsplats för containrar, maskiner eller annat gods, vilket kan genererar en viss intäkt. Cirka 60 procent av tomtarealen bedöms kunna nyttjas som uppslagsplats, med hänsyn tagen till att viss del av tomten används till kommunikationsyta. Som upplagsplats bedöms värderingsobjektet kunna inbringa en årlig intäkt om cirka 50 000 kronor. Det driftnetto som uppstår efter avdrag av kostnader för tomträttsavgäld, fastighetsskatt samt bedömt drift-och underhållskostnad har kapitaliserats med en kalkylränta om 12,2 procent.

För lager- och industrifastigheter i Landskrona bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 300 – 450 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. För kontorsfastigheter i ett läge motsvarande värderingsobjektet bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 600 – 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 8 – 12 procent.

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde inom intervallet 70 000-80 000 kronor.

Kulverten 5 - Gasverksgatan 27

Typ: Lager och kontor
Byggnadsår: 1972
Bruksarea: 960 kvm
Teknisk beskrivning: Inom värderingsobjektet bedrivs lagerverksamhet och möjlighet att bedriva kontorsverksamhet. Kontor 230 kvm, Lager 760 kvm.
Kommentar: Kulverten 5 har en markareal av 2 250 kvadratmeter. På objektet finns två byggnader som upptar cirka 40 procent av markarealen. Den obebyggda delen av objektet utgörs främst av parkeringsplatser, upplagsytor och kommunikationsytor.
I gränsen till tomträtterna Kulverten 4, 5 och 8 nyttjar tomträttsinnehavaren ytterligare totalt 1 600 kvadratmeter av kommunens mark.

För lager- och industrifastigheter i Landskrona bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 275 – 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. För kontorsfastigheter i ett läge motsvarande värderingsobjektet bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 600 – 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 8 – 12 procent.

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 600 och 6 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, med ett genomsnittspris på cirka 2 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den genomsnittliga storleken är cirka 2 600 kvadratmeter uthyrbar area och genomsnittligt nybyggnadsår är 1969.

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 1 700 och 2 200 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet 1 700 000 till 2 200 000 kronor.

Kulverten 8 - Gasverksgatan 29

Typ: Lager (mindre kontor)
Byggnadsår: 1972
Bruksarea: 330 kvm
Teknisk beskrivning: I fastigheten bedrivs idag en bilverkstad och ett mindre kontor.
Kommentar: Kulverten 8 har en markareal av 3 184 kvadratmeter. På objektet finns två byggnader som upptar cirka 15 procent av markarealen. Den obebyggda delen av objektet utgörs främst av parkeringsplatser, upplagsytor och kommunikationsytor.
I gränsen till tomträtterna Kulverten 4, 5 och 8 nyttjar tomträttsinnehavaren ytterligare totalt 1 600 kvadratmeter av kommunens mark.

För lager- och industrifastigheter i Landskrona bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 275 – 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. För kontorsfastigheter i ett läge motsvarande värderingsobjektet bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 600 – 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 8 – 12 procent.

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 600 och 6 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, med ett genomsnittspris på cirka 2 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den genomsnittliga storleken är cirka 2 600 kvadratmeter uthyrbar area och genomsnittligt nybyggnadsår är 1969.

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 2 000 och 2 500 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet 660 000 till 830 000 kronor.

Stor del av tomten är obebyggd och kan användas som upplagsyta alternativt till utbyggnadsmöjligheter.
Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning och kan på ett relativt kostnadseffektivt sätt anpassas till ändrad användning.

Kulverten 10 - Kontor

Byggnadsår: 1988
Taxeringsvärde: 796 000 kr
Värderingsår: 2001
Area: 310 kvm
Beskrivning: Lokalerna håller överlag en relativt god standard. Kontoren har laminatgolv och målade väggar samt cellkontor med glasväggar.
Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning och kan på ett relativt kostnadseffektivt sätt anpassas till ändrad användning.

Kulverten 10 - Gatukök

Taxeringsvärde: 227 000 kr
Värderingsår: 1983
Area: 110 kvm

Kulverten 10 - Låglager

Byggnadsår: 1988
Taxeringsvärde: 1 522 000 kr
Värderingsår: 2001
Area: 802 kvm
Beskrivning: För lager- och industrifastigheter i Landskrona bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 275 – 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. För kontorsfastigheter i ett läge motsvarande värderingsobjektet bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 600 – 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 8 – 12 procent.

Kulverten 10 - Höglager

Byggnadsår: 2001
Taxeringsvärde: 1 016 000 kr
Värderingsår: 2001
Area: 648 kvm
Beskrivning: För lager- och industrifastigheter i Landskrona bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 275 – 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. För kontorsfastigheter i ett läge motsvarande värderingsobjektet bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 600 – 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 8 – 12 procent.

Kulverten 10 - Tältbyggnad

Typ: Lager
Area: 432 kvm
Beskrivning: Tältet har s.k tillfälligt bygglov, ingår ej i priset.

Kulverten 10 har en markareal av 5 785 kvadratmeter. På objektet finns tre byggnader samt en större tältbyggnad avsedd för lager. Byggnaderna, inklusive tältbyggnaden, upptar cirka 45 procent av markarealen. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av parkeringsplatser, upplagsytor och kommunikationsytor.
I gränsen till tomträtterna Kulverten 4, 5 och 8 nyttjar tomträttsinnehavaren ytterligare totalt 1 600 kvadratmeter av kommunens mark.

För lager- och industrifastigheter i Landskrona bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 275 – 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. För kontorsfastigheter i ett läge motsvarande värderingsobjektet bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 600 – 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 8 – 12 procent.

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 600 och 6 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, med ett genomsnitt på cirka 2 400 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Den genomsnittliga storleken är cirka 2 600 kvadratmeter uthyrbar area och genomsnittligt nybyggnadsår är 1969.

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, såsom skick och standard samt andel kontor, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av det ovanredovisade prisintervallet.

Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet uppgå till mellan 10,0 och 11,0 procent.
Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 2 000 och 2 500 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet 4 600 000 till 5 800 000 kronor. Detta gäller hela Kulverten 10 med Kontor, låg- och höglager samt gatuköksdel.

Samtliga 4 fastigheter ligger i ett aktiebolag (100 000 kr), Fastighetsaktiebolaget Kulverten i Landskrona. De senaste åren har största delen av vinsten i bolaget återinvesterats i att rusta upp och renovera fastigheterna vilket gör att området är i totalt gott skick.

Ekonomi

Utgångspris

5 850 000 kr

Fördelas enligt följande

Beskrivning: Tomträttsavgälden för;
Kulverten 4; 18 880 kr
Kulverten 5; 14 625 kr
Kulverten 8; 18 467 kr
Kulverten 10; 33 553 kr

Taxering

Byggnad: 5 975 000 kr
Mark: 1 400 000 kr
Totalt: 7 375 000 kr
Taxeringsår: 2013
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Typkod: 423, Industrienhet metall- och maskinindustri
Beskrivning: Den sammanlagda på tomtarealen är Kulverten 10, 5785 kvm, resterande är Kulverten 4, 2 797 kvm, Kulverten 5, 2 250 kvm och Kulverten 8, 3 184 kvm.
Taxeringsvärdet är på Huvudfastigheten Kulverten 10, 4 139 000 SEK;
Kulverten 4, 764 000 SEK
Kulverten 5, 1 559 000 SEK
Kulverten 8, 913 000 SEK

Pantbrev

Det finns 4 st pantbrev uttaget om sammanlagt 3 200 000 kr.
Inteckningar i följande fastigheter;
Kulverten 4; 3 pantbrev på totalt 130 000 kr
Kulverten 5; 9 pantbrev på totalt 1 300 000 kr
Kulverten 8; 4 pantbrev på totalt 500 000 kr
Inga skriftliga pantbrev finns på fastigheterna.

Tomträtt

Avgäld: 85 525 kr/år
Upplåtare: 212000-1140
Landskrona Kommun
26180 Landskrona

Intäkter

Hyresintäkter vid full beläggning: 1 220 760 kr/år

Sammanfattning från hyresgästlista

Total area

3300 kvm

Uthyrd total area

1360 kvm

Vakant total area

1940 kvm

Reserverad total area

0 kvm

Total intäkt vid full beläggning

1 220 760 kr/år

Summa hyresintäkter

503 220 kr/år

Summa vakantintäkter

717 540 kr/år

Summa reserverade intäkter

0 kr/år

Totalt antal hyresgäster

14

Totalt antal bostäder

0

Totalt antal lokaler

14

Alla bilder

+ 5 Visa alla 11 bilder
 

Karta & område

Stuverigatan 28, LANDSKRONA

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy
Pernilla Corsing, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
ANSVARIG MÄKLARE

Pernilla Corsing

Butiksansvarig, Fastighetsmäklare, Cert Nyproduktion