Hoppa till innehåll

Bostadsvärdering

En bostadsvärdering ger dig en bra bild av vad din bostad är värd och är en bra uppskattning över vad du kan få vid en eventuell försäljning, om du säljer bostaden nu. Har du även planer på att köpa nytt ger värderingen dig samtidigt en bild över dina ekonomiska förutsättningar.

Vad som påverkar din bostads värde

En bostads marknadsvärde är en färskvara och kan förändras snabbt och är många gånger avgörande för beslutet att sälja eller inte. Priset styrs av många faktorer och värderingen grundas bland annat på liknande försäljningar, arbetsmarknad, ränteläge, lånesituation, aktuellt utbud på marknaden och efterfrågan efter din typ av bostad. Men även bostadens charm, läge och skick påverkar värdet. Du kan också till viss del påverka priset själv genom att du rustar upp ditt boende inför en försäljning.

Låt oss värdera din bostad

När vi värderar din bostad drar du nytta av våra insikter och kunskaper om bostadsmarknaden. Vi ser ständigt över och tar fram statistik över landets bostadsmarknad. Statistiken är ständigt aktuell då den tas fram i samband med att köpekontrakt upprättas.

Värdera din bostad nu.

Till toppen