Hoppa till innehåll
 
Utgångspris: 
2 250 000 kr
Sammanfattning
Utgångspris: 
2 250 000 kr

Edsberga, ENKÖPING

Skog och åkermark i Bred - Enköping

 • Typ: Avstyckad gård
 • Inriktning: skog, spannmål
 • Tomtarea: 225 991 kvm
 • Totalarea: 225 991 kvm
 • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om lantbruket

Sammanfattning

 • Typ: Avstyckad gård
 • Inriktning: skog, spannmål
 • Tomtarea: 225 991 kvm
 • Totalarea: 225 991 kvm
 • Utgångspris: 2 250 000 kr
 • Upplåtelseform: Äganderätt
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet

Allmänt

 • Län: UPPSALA
 • Kommun: ENKÖPING
 • Fastighetsbeteckning: Fastigheten Enköping Edsberga 1:2

Övriga rättigheter och belastningar

Rättigheter last: Officialservitut: Väg,avlopp
Ledningsrätt: Tele
Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda vägen x, se akbilaga ka1, för utfart. - Väg
Visa all fakta

Mark

Skogsmark

Area: 18 ha
Taxeringsvärde: 806 000 kr

Skogsimpediment

Area: 1 ha
Taxeringsvärde: 3 000 kr

Åkermark

Area: 5 ha
Taxeringsvärde: 326 000 kr

Fastighetsuppgifter

Övrigt

Arealer
Den taxerade arealen är 24 ha.
Enligt Lantmäteriet uppgår fastighetens totala areal till 22,6 hektar.
Skogsbruksplanen uppger den totala arealen till 23,7 hektar. (varav 5,2 ha åker, 3,5 ha bete och 14,1 ha produktiv skog med ett virkesinnehåll om ca 1450 m3sk. Bonitet 7,1).

Arrende/nyttjanderätter

Fastighetens åker och betesmark är f.n. utarrenderad som sidoarrende på 5 år i taget, med en ny period som inleds 2018-01-01. Arrendeavtalet omfattar fler fastigheter och mer mark än det som är till salu här. Köparen övertar rättigheter och skyldigheter gentemot arrendatorn på de delar av arrendet som omfattar denna fastighet och får själv överenskomma om villkoren för fortsatt arrende efter att köpet är genomfört. (Arrendatorn är öppen för att omförhandla eller ev. frånträda arrendet redan innan det löper ut den 2022-12-31).

Stödrätter

Stödrätterna tillhör arrendatorn och ingår ej i detta köp.

Besiktning och undersökningsplikt

Den som är intresserad får fritt besöka fastigheten för en egen kontroll och besiktning av markerna och läget innan bud avges.
Då säljaren är ett dödsbo kommer kontraktet att innehålla en s.k. friskrivningsklausul där säljaren befrias från ansvar för eventuella fel och brister.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs endast om köparen är en juridisk person (bolag).

Ekonomi

Utgångspris

2 250 000 kr

Taxering

 • Mark: 1 135 000 kr
 • Totalt: 1 135 000 kr
 • Taxeringsår: 2016
 • Taxeringsvärdet är: fastställt
 • Typkod: 110, Lantbruksenhet obebyggd

Alla bilder

Karta & område

Edsberga, ENKÖPING

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack!

Ska du också sälja? Låt oss då värdera din bostad

ANSVARIG MÄKLARE

Johannes Båth

Lantbruksmäklare
Till toppen