Hoppa till innehåll
 
Budgivning pågår
Utgångspris: 
2 200 000 kr

På denna bostad visas inga aktuella bud. Kontakta mäklaren för mer information. Läs mer om budgivning.

Sammanfattning
Budgivning pågår
Utgångspris: 
2 200 000 kr

På denna bostad visas inga aktuella bud. Kontakta mäklaren för mer information. Läs mer om budgivning.

, Finnerödja

En gyllene chans att förvärva skogsmark i Finnerödja

  • Typ: Skog
  • Inriktning: skog
  • Tomtarea: 311 000 kvm
  • Totalarea: 311 000 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Typ: Skog
Inriktning: skog
Tomtarea: 311 000 kvm
Totalarea: 311 000 kvm
Utgångspris: 2 200 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet

Byggnadssätt

Kommentar: Finns inga byggnader på försäljningsobjektet.

Allmänt

Län: Örebro
Kommun: Laxå
Område: Skagern
Fastighetsbeteckning: Del av LAXÅ NYBORG 1:26

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Laxå Gatan Ga:1
Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Kraftledning
Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Officialservitut: I skogen färdas vi fritt över hvarandras skiften på de befintliga gamla vägar och der lämpligt är att komma fram. - Vägar
Samfällighet: TIBRO HÄRADSALLMÄNNINGEN ÖSTRA STÖPEN S:1
LAXÅ ERIKSBACKEN S:2
SKÖVDE HÄRADSALLMÄNNINGEN ÖSTRA STÖPEN S:2
LAXÅ NYBORG S:3
LAXÅ NYBORG S:1
LAXÅ NYBORG S:2
Förvärvstillstånd krävs: Ja
Visa all fakta

Mark

Allmän information: Areal utifrån skogsbruksplan upprättad av Södra Skogsägarna 2017-08-30.

skog

Area: 26,9 ha

Impediment

Area: 4,1 ha

Övrig ,mark

Area: 0,1 ha

Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skog S2: 3079 m3sk
Skog S1: 496 m3sk
Total volym: 4327 m3sk
Bonitet: 6,1 m3sk/ha/år
Planupprättare: Södra Skogsägarna
Skogsbruksplan: Försäljningsobjektet består av fyra fastigheter omfattande totalt ca. 31,1 ha varav ca. 4,1 ha är impediment, företrädesvis myr. Virkesförrådet är uppmätt till 4327 m3sk vilket motsvarar ca 161 m3sk/ha. Medelbonitet är bedömd till 6,1 m3sk/ha och år och årliga löpande tillväxten är f.n.133 m3sk/år. Trädslagsfördelningen är 46% tall, 53 % gran och 2% löv. Skogsmarken domineras av äldre avverkningsbar skog samt yngre skog i åldern 25 år. Planläggarens avverkningsförslag är på 3 300 m3sk under en tio års period.
Skogsvård: Med anledning av stor andel äldre skog så är även behovet av skogsvård mindre än normalt. Det finns ett behov av röjning med ca 10 ha under 10 års period.
Fastighetsgränser: Fastighetsgränser är ej kontrollerade och kan vara dåligt uppmarkerade.

Jakt

Jakten tillfaller köparen vid tillträde.

Fastighetsbildning

Fastigheten kan avyttras som egen nybildad fastighet alternativ fastighetsregleras till befintlig fastighet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs

Naturvärden

Skogsbruksplanen redovisar 8,5% mark avsatt som naturvård.

Besiktning och undersökningsplikt

Eftersom mycket av den skogliga informationen kommer från en skogsbruksplan är det viktigt att
känna till att skogsuppgifterna i en skogsbruksplan mäts okulärt och som stickprov. Detta medför att uppgifterna i en skogsbruksplan är ungefärliga och Ibland kan uppgifterna skilja sig mellan skogsbruksplanen och verkligheten. Denna skogsbruksplan är upprättad enligt gängse metoder och det åligger köparen
att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornlämningar registrerade på fastigheten.

Annat

Fastighetsgränser
Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta.

Ekonomi

Utgångspris

2 200 000 kr

Taxering

Taxeringsvärdet är: ej fastställt
Typkod: 110, Lantbruksenhet obebyggd
Beskrivning: Det finns inget åsatt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Försäljningssätt

Anbud, oss tillhanda senast: 2018-09-10 23:59
Öppen budgivning
Beskrivning: Försäljning genom att intressenter lämnar anbud senast 2018-09-10. Därefter följer öppen budgivning av intresserade spekulanter. Säljare förbehåller sig rätt att fritt anta bud. Lämna gärna skriftliga anbud via mail.

Försäljningsuppdraget att sälja Laxå Nyborg 1:8, 1:17, Finnkärr 1:1 samt delar av Nyborg 1:26 innebär att försäljning kräver en lantmäteriförättning. En lantmäteriförättning är påbörjad avseende avstyckning men kan ändras till fastighetsreglering. . Köpare kan därmed välja att förvärva fastigheten som nybildad fastighet alternativt fastighetsreglera till befintlig fastighet. Ansökan om avstyckning har påbörjats och kan vid behov eventuellt ändras till fastighetsreglering. Ett muntligt bifall till bildandet av egen fastighet har erhållits från lantmätare men om lantmäteriverket avvisar bildande av egen fastighet återgår affären utan kostnader för köparen.
Betalningsvillkor: 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Alla bilder

Karta & område

, Finnerödja

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack!

Ska du också sälja? Låt oss då värdera din bostad

ANSVARIG MÄKLARE

Roger Axelsson

Franchisetagare, Fastighetsmäklare
Till toppen