Hoppa till innehåll
 
Anmäl intresse
Håkan Hellström, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Håkan Hellström
Vd SF Sydost / Fastighetsmäklare inkl Kommersiellt & Lantbruk / Certifierad Nyproduktion
Ingemar Florå, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ingemar Florå
Fastighetsmäklare, franchisetagare. Inrikt. jord- skog och kom.fastigheter
Sammanfattning
Anmäl intresse
Håkan Hellström, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Håkan Hellström
Vd SF Sydost / Fastighetsmäklare inkl Kommersiellt & Lantbruk / Certifierad Nyproduktion
Ingemar Florå, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ingemar Florå
Fastighetsmäklare, franchisetagare. Inrikt. jord- skog och kom.fastigheter

Flyebo 1:4,

  • Typ: Skog
  • Inriktning: skog
  • Tomtarea: 2 948 371 kvm
  • Totalarea: 2 948 371 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Centralt belägen skogsfastighet på ca 300 ha med exploateringsmöjlighet.

Fakta

Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Typ: Skog
Inriktning: skog
Tomtarea: 2 948 371 kvm
Totalarea: 2 948 371 kvm
Upplåtelseform: Äganderätt
Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet

Byggnadssätt

Kommentar: Det finns inga byggnader på fastigheten.

Allmänt

Län: Kalmar
Kommun: Nybro
Fastighetsbeteckning: NYBRO FLYEBO 1:4

Planbestämmelser

Hjässan,manteln M M, Stadsplan (Beslutsdatum: 19740110)
Visa all fakta

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Kraftledning
Avtalsrättighet Kraftledning mm
Avtalsrättighet Avloppsanläggning
Avtalsrättighet Kraftledning
Nyttjanderätt TELE
Rättigheter last: Avtalsservitut: Avloppsanläggning - Se beskrivning
Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning
Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Officialservitut: Avloppsbrunn avloppsledning
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Ledningsrätt: Tele
Ledningsrätt: Ledningsrättshavaren har rätt att för all framtid bibehålla och underhålla kraftledning - Starkström
Rättigheter förmån: Officialservitut: Vattentäkt vattenledning
Officialservitut: Rätt att använda vägen a för skogsändamål - Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg
Officialservitut: Väg

Övrigt

Den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad delvis utpekat för verksamhet delvis utpekat för bostadsbebyggelse. Besök gärna Nybro kommuns hemsida över översiktsplaner för ytterligare information.

Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skog G2: 151 m3sk
Skog S2: 8534 m3sk
Skog S1: 7902 m3sk
Bonitet: 7,5 m3sk/ha/år
Planupprättare: SÖDRA
Skogsbruksplan: Totalt virkesförråd ca 35500 m3sk. Relativt jämn åldersfördelning. Skogsbruksplan från Södra finns att tillgå.
Skogsvård: Fastigheten är välskött och har god återväxt. Röjningar är åtgärdade i tid .
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.
Södra har skötselavtal med nuvarande ägare. Väl underhållna skogsvägar.
Skogsvårdslagen: På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

För mer information om skogsvårdslagen se Skogsstyrelsen hemsida.
Fastighetsgränser: Se skogsbruksplanens kartor.

Åkermark

Areal 24,55 ha.
Åkerarealen väl väl hägnad med elstängsel och är farlig att komma i kontakt med.
Arrende med femårsavtal och löper ut 2024-03-15.
Stödrätter tillhör arrendatorn.

Betesmark

Betesmark på 5,3 ha

Övriga marktyper

Impediment, vatten och övrig mark 13.1 ha.

Jakt

Jakten fri för ny köpare från och med 31/1-2020. På området finns en stabil stam av älg, rådjur , vildsvin samt övrigt småvilt.

Fastighetsbildning

Ett markområde på 0,7 ha är sålt och det pågår en fastighetsbildning. Ärendet inlämnat till Lantmäteriet november-december 2018 akt nr 181055. Ingen handläggare utsedd ännu, varför ärendet inte syns i fastighetsdata. Önskas mer information kontakta er mäklare. Se karta på bilaga.

Besiktning och undersökningsplikt

Undersökningsplikt.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul och fri prövningsrätt.
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna i beskrivningen är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i beskrivningen avviker från verkliga förhållanden.

Ekonomi

Taxering

Mark: 13 653 000 kr
Totalt: 13 653 000 kr
Taxeringsår: 2017
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Typkod: 110, Lantbruksenhet obebyggd

Pantbrev

Det finns 1 st pantbrev uttaget om sammanlagt 150 000 kr.

Försäljningssätt

Anbud, oss tillhanda senast: 2019-07-04
Beskrivning: Fastigheten säljes i sin helhet eller delar. Fastigheten säljes till högstbjudande. Efter bud lämnats sker kontakt med budgivare , så man har möjlighet att att lämna högre bud.
Anbud som lämnas på delar skall åtföljas av karta med väl utmärkta gränser om vad anbudet avser.
Betalningsvillkor: 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Alla bilder

Karta & område

Flyebo 1:4,

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy
Håkan Hellström, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare

Håkan Hellström

Vd SF Sydost / Fastighetsmäklare inkl Kommersiellt & Lantbruk / Certifierad Nyproduktion
Ingemar Florå, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
 

Ingemar Florå

Fastighetsmäklare, franchisetagare. Inrikt. jord- skog och kom.fastigheter