Hoppa till innehåll
 
Budgivning pågår
Sammanfattning
Budgivning pågår

Bäsna 14:24,

Skogfastighet med 4 skiften i Bäsna, Gagnef kommun.

  • Typ: Skog
  • Inriktning: skog
  • Tomtarea: 360 863 kvm
  • Totalarea: 360 863 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Typ: Skog
Inriktning: skog
Tomtarea: 360 863 kvm
Totalarea: 360 863 kvm
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet

Allmänt

Län: Dalarna
Kommun: Gagnef
Fastighetsbeteckning: GAGNEF BÄSNA 14:24

Kommunikationer

Till samtliga skiften så tar man sig med bil.

Vägbeskrivning

Skifterna är utmarkerade efter väg med snittlingar.
Visa all fakta

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Gagnef Bäsna Ga:1
Gagnef Bäsna Ga:2
Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Bäsna, Grundvattenskydd (Beslutsdatum: 19780518)
Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg 6 meter bred litt i för utfart och skogskörslor - Väg
Officialservitut: Rätt till utfart - Väg
Rättigheter förmån: Officialservitut: Väg
Samfällighet: GAGNEF BÄSNA S:10
Kommentar: Arrendeavtal om upplåtande av mark finns på del av skifte närmast älven (om ca 420 kvm).

Övrigt

Fastigheten Gagnef Bäsna 14:24 om totalt 4 skiften belägna vid Hessinggårdarna i östra Bäsna, samt 2 skiften på Malmmyrsberget.
Belägenhet framgår av kartor,
Areal totalt 36.3 ha, fördelat på 4 skiften enligt ovan.
Taxeringsvärde totalt för ingående skiften är 955.000 kronor varav skogsmark 949.000 kronor samt skogsimpediment 6.000 kronor.
Virkeshandlingar/kartor mm. Begär handlingar.
Jakträtt ingår.
Samfälligheter: Fastigheten har andel i samfällighet Gagnef Bäsna S:10 om 0,66210 %. .
Servitut: Framgår av fastighetsutdrag. Fastigheterna ingår i samfällighet. Se bifogat fastighetsutdrag.
Besiktning: Anbudsgivaren har ansvar att själv besiktiga fastigheten och undersöka den avseende skogstillstånd och gränser.
Uppgifterna i detta PM lämnas enbart för att underlätta egen undersökning och ger endast en översiktligt beskrivning av fastighetens beskaffenhet. Exaktheten i framtagna skogsuppgifter kan inte garanteras då dessa grundas på okulära, stickprovsvisa uppskattningar. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma i enskilt bestånd och i summan av dessa. I köpekontraktet intas en klausul där det betonas att uppgifterna är ungefärliga och inte kan grunda köprättsligt ansvar. Den som köper fastigheten måste ovillkorligen själv inhämta uppgifter som ligger till grund för sitt beslut. Säljaren kommer att friskriva sig för fel och brister i fastigheten och den skogsbeskrivning som tillhandahålles inför denna försäljning. Köparen har således inte rätt till skadestånd ersättning i efterhand om uppgifter skulle avvika från verkliga förhållanden.

OBS! Två av skiftena ligger efter en vägbom, varför man inför en inspektion behöver komma till vår bobutik och kvittera ut en nyckel.
Ta kontakt med oss i god tid, butiken tel 0241-645300 alt Lars tel 070-3321237.

Mark

Allmän information: Arealer enligt fastighetsutdrag samt värderingsutlåtande från Skogsstyrelsen.

Ekonomi

Taxering

Mark: 955 000 kr
Totalt: 955 000 kr
Taxeringsår: 2017
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Typkod: 110, Lantbruksenhet obebyggd

Försäljningssätt

Anbud, oss tillhanda senast: 2019-01-15 15:00
Beskrivning: Fastigheten försäljes genom skriftlig slutet anbud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt möjlighet att efter anbudsperiodens utgång ha en förhandling med en eller flera budgivare. Detta innebär dock ingen utfästelse att så skall ske. Anbudet skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Andra anbudsformuleringar godtas ej. Bifogade blanketter kan lämpligen användas. Avtal kommer att tecknas strax efter att anbudstides utgång. Finansiering bör således vara genomtänkt och ordnad för anbudsgivningen. Förvärvstillstånd erfodras!
Anbudsdatum: Anbud skall ha inkommit senast 2019-01-15 kl 15.00 på Skogsvägen 2, 785 61 Djurås. (Märkt kuvertet "Anbud Bäsna 14:24)
Betalningsvillkor: 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Alla bilder

Karta & område

Bäsna 14:24,

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Hämta uppgifter automatiskt

eller fyll i på egen hand
500 tecken kvar
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy
Lars Björklund, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
ANSVARIG MÄKLARE

Lars Björklund

Butiksansvarig, Fastighetsmäklare