Hoppa till innehåll

En tydlig metod – ett framgångsrikt samarbete

Vi erbjuder dig som byggherre hjälp med alla delar kring försäljningen av nyproduktion. Vi har utvecklat en modell som täcker alla steg i försäljningsprocessen. Men av erfarenhet vet vi att alla nyproduktionsprojekt har sina unika förutsättningar och att varje byggherre har sina krav, varför vi anpassar processen efter de behov som finns.

Första mötet

Vi presenterar vårt säljteam och berättar om hur vi ser på nyproduktionsförsäljning. Tillsammans går vi igenom vilka tjänster ni har behov av.

Offert

Vi lämnar en offert anpassad efter behovet av tjänster. Vi ger också en översiktlig återkoppling på hur vi anser att projektet ska säljas.

Analys & planering

Vi ringar in projektets unika kvaliteter i ett tidigt skede, vilket är grundläggande för en bra projektstart. Detta gör vi genom analyser som kan användas som grund för planeringen av vilken typ av bostäder som bör byggas, målgrupp, prisnivåer och effektiva marknadsupplägg.

Införsäljning

Vi är proffs på försäljning. För att skapa största möjliga intresse inför säljstart rekommenderar vi en införsäljningsperiod för att få köpklara kunder. Vi matchar era bostäder mot vårt omfattande spekulantregister. Aktuella spekulanter förses kontinuerligt med information om projektet och bjuds sedan in till VIP-visning och säljstart.

Marknadsföring

Vi garanterar synlighet på rätt sätt. Om ni säljer med oss är ni säkra på att synas. Vi skapar en projektsida på svenskfast.se och börjar exponera bostäderna i alla våra kanaler. Vår centrala marknadsavdelning kan hjälpa till med produktion av olika typer av marknadsmaterial.

Säljstart

Vi är med och organiserar informationsmöten och säljstart med målet att skapa ett informativt och positivt arrangemang som ska stärka intresset för bostäderna.

Kontakt med köparna

Vi tar ansvar för våra kunder. Vi garanterar att varje spekulant får så många möten de behöver för ett tryggt köpbeslut. Vi hanterar alla avtalsskrivningar som är aktuella för projektet, allt från bokningsavtal till förhands– och upplåtelseavtal. Vid köp av äganderätt hanterar vi köpeavtal och ev. medföljande entreprenadavtal. Vi förstår vikten av en nöjd kund.

Tillträde

Vi ser till att kundens största dag, tillträdesdagen, blir den bästa. Här kan vi vara med och planera tillträdet så att kunden får en fin start i sitt nya hem.

Återkoppling, rapportering & utvärdering

Kvalité och engagemang är viktigt för oss. Därför sker löpande återkoppling under hela försäljningssäljprocessen. Allt från siffror på aktuellt försäljningsläge till antal besökare på visningar där vi säkerställer att rätt insatser görs. Slutligen gör vi en utvärdering av projeketet för att säkerställa ett fortsatt framgångsrikt samarbete.

Till toppen