Hoppa till innehåll

Välj mäklare som är certifierade för nyproduktion

Förmedling av nyproducerade bostäder ställer höga krav på mäklaren. Utöver att utföra förmedlingen på ett professionellt sätt ska både bostadsköparens och byggherrens intressen tillgodoses. Genom att våra mäklare är utbildade och certifierade säkerställer vi att de behärskar alla utmaningar de ställs inför vid arbetet med nyproduktion.

Våra mäklare är certifierade för nyproduktion.Intresset för att köpa nyproducerade bostäder är stort och förmedling av nyproducerade bostäder tillhör numera vardagen för många av våra mäklare. Jämfört med förmedling av andrahandsbostäder är det fler parter inblandade vilket ställer högre krav på mäklarens olika kunskaper. När du väljer en mäklare som är utbildad och certifierad för nyproduktion kan du vara säker på att få den kompetens och det driv som krävs för att lyckas med ditt projekt.

Utbildningen genomförs i samarbete med Mäklarsamfundet och ger fördjupad kunskap inom bland annat avtalsrätt, kundvård och försäljning. De utbildade mäklarna har ännu bättre möjlighet att bistå bostadsköparna med den utökade vägledning som behövs vid köp av en nyproducerad bostad, men också att öka byggherrarnas förståelse för kundens behov och förväntningar på dagens föränderliga bostadsmarknad.

- Att allt fler köpare visar intresse för nyproducerade villor och bostadsrätter ställer höga krav på oss som mäklarföretag att anpassa våra tjänster efter kundernas förändrade behov på bostadsmarknaden. Genom att certifiera våra nyproduktionsmäklare kan vi erbjuda kunderna utökad kunskap och kompetens som ingen annan mäklarkedja ännu har. Dessutom ligger detta helt i linje med vår utökade satsning på nyproduktion.
Daniel Jansson, försäljningschef nyproduktion på Svensk Fastighetsförmedling
Till toppen