Hoppa till innehåll

Analys och utredning inför nyproduktionsprojekt

Se över efterfråga, prisbild och marknadsplan

Grundläggande för ett framgångsrikt projekt är att i ett tidigt stadium ringa in de unika kvalitéer som byggplatsen erbjuder. Här kan vi fungera som era lokala konsulter för att hitta rätt bland en rad omvärldsfaktorer viktiga för försäljningsprocessen.

De analyser vi utför kan användas som grund för planeringen av vilken typ av bostäder som bör byggas, fungerade prisnivåer och effektiva marknadsupplägg. Vi utgår från de verktyg som vi har i våra system och de samlade erfarenheter som finns hos våra lokala mäklare i området.

Vi kan bistå er i en marknadsanalys där vi går igenom begrepp som: 

Områdets utveckling och efterfråga
Vi tittar på den övergripande utvecklingen i kommunen, flyttströmmar och kommunikationer. Vi ser över hur man bor idag och vilka bostäder som finns och som vi ser en ökad efterfrågan på. Vi utgår från de verktyg som vi har i våra system och vår långtgående erfarenhet. 

Platsidentitet
Vi ser över vad man förknippar den aktuella byggplatsen med i form av aktiviteter, status och befolkning. Vi tittar på de mjuka värdena och ringar in vilken livsstil och vilka värderingar som finns där idag men också utvecklingen framåt. Vi analyserar vilka trender som dominerar och jämför med närliggande områden.

Analys av lokal prisbild och prissättning
Vi analyserar betalningsviljan för det aktuella området både utifrån nuläget och den troliga prisutvecklingen. Här utgår vi från vår statistik, men även lokal kunskap från konkurrerande projekt.

Till toppen