Hoppa till innehåll

Varudeklarerat för dig som köper ett hus

Du köper alltid ett hus i så kallat befintligt skick. Därför har du själv ett ansvar för att undersöka det och kan inte i efterhand klaga på fel som borde ha upptäckts vid köpet.

För att förhindra långa och besvärliga tvister kan den som säljer en villa hos oss teckna en försäkring som heter Varudeklarerat. Försäkringen skyddar både dig och säljaren mot fel som finns men inte angivits besiktningsprotokollet.

Säljaren och du som köpare får därmed skydd för så kallade dolda fel och du som köpare får skydd för ditt ansvar för osynliga fel samt att huset är noggrant besiktat. Försäkringen täcker nämligen även fel som besiktningsmannen borde ha upptäckt. Ett exempel på osynligt fel är att skador finns på så kallade riskkonstruktioner utan att det angivits i protokollet. Både ditt och säljarens skydd gäller i 10 år för fel som fanns vid köpet men som upptäcks därefter.

Besiktningsprotokoll redovisar husets skick

Ett Varudeklarerat hus har genomgått en noggrann kontroll innan den sätts ut till försäljning. Ett besiktningsprotokoll garanterar att huset håller ett visst bestämt skick. Eftersom besiktningen genomförs innan försäljningen är det viktigt att du beställer en genomgång med besiktningsmannen. Genomgång per telefon kostar inget för den som köper huset.

Självriskeliminering

En extra förmån är att en självriskeliminering ingår i ditt skydd. Det innebär att du kan få självrisken på villa/hemförsäkringen ersatt om det från den utgår ersättning för skador i våtutrymmen som lämnats utan anmärkning vid besiktningen för Varudeklarerat. Du kan t.o.m. få självrisk ersatt i vissa fall vid inbrott och brand som täcks av din villa-/hemförsäkring.

Slipp kontakt med tidigare ägare

Om något oförutsett som omfattas av försäkringen ändå skulle inträffa efter köpet behöver du inte konfronteras med säljaren. Detta hanteras av Anticimex Försäkringar AB efter att du gjort en skadeanmälan. Anticimex gör därefter en skadereglering och betalar ut ersättning efter att du betalat självrisken.

Varudeklarerat tecknas av säljaren, men är en försäkring som du drar lika stor nytta av, eftersom du vet vad du betalar för. Skulle säljaren inte ha tecknat försäkringen Varudeklarerat, så har du möjlighet som köpare att göra detta istället.

Läs de vanligaste frågorna och svaren som gäller när du köper ett varudeklarerat hus

Exempel på skador som ersatts av försäkringen Varudeklarerat

Rötskadad balkong

Kraftig odör av katturin

Luftspalt och ångspalt

Färgsläpp från putsad fasad

Klinkersläpp i äldre badrum

Bristfällig dränering

Fuktskada i golvkonstruktion

Fasad

Läckage i burspråk

Fönster

Takskada

Kemisk lukt i huset

Våtrum

Krypgrund

Platta på mark

Vind